Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Ajurweda w pigułce. Rozmowa z Iren± Laszewsk±.

  • ¶roda, 6 lutego 2013
  • autor: Aleksandra Laudańska
Tradycyjny Ajurwedyjski system leczenia oparty jest na teorii zachowania doskonałej równowagi między ciałem, dusz± i umysłem. Ajurweda uczy jak się odżywiać, jak regularnie ćwiczyć, w jaki sposób wykonywać codzienne czynno¶ci, jaki styl życia prowadzić i wiele więcej, bo Ajurweda pomaga zrozumieć nam siebie i nasze potrzeby. Nade wszystko Ajurweda jednak uczy nas jak żyć w harmonii z naszym otoczeniem, z natur±, z wszech¶wiatem bez naruszania delikatnej naturalnej równowagi. Główny nacisk w Ajurwedzie kładzie się na leczenie ziołami. Stosuje się je w całym procesie zdrowienia. Działaj± zapobiegawczo, oczyszczaj±co, rewitalizuj±co i lecz± konkretne choroby. Zioła te generalnie nie maj± odpowiedników w medycynie zachodniej, gdyż s± to preparaty złożone, często zawieraj±ce wyci±gi z całych ro¶lin lub stanowi±ce mieszankę nawet dwudziestu ziół.( medycyna zachodnia stosuje wyizolowane składniki chemiczne, chociaż pojawiły się preparaty np. z wci±giem z imbiru ). Z Iren± Laszewsk± na temat ziół, ajurwedy rozmawia Aleksandra Laudanska
Ola Laudańska: Portal joga-joga to bardzo dobre miejsce do rozpowszechniania wiedzy na temat ajurwedy. Wci±ż mam wrażenie, że na ten temat pisze i mówi się niewiele. W¶ród joginów bardziej popularna wydaje się być medycyna chińska. Nie do końca to rozumiem, ajurweda jest przecież ¶ci¶le zwi±zana z jog±. A kiedy się j± pozna okazuje się, że jest bardzo logiczna, praktyczna i skuteczna jako metoda profilaktyki prozdrowotnej. Także, gdy dojdzie już do choroby, lekarze ajurwedy maj± swoje cudowne, naturalne sposoby leczenia. Od kiedy poznałam doktora Partapa Chauhana wiem, że gdyby cokolwiek działo się w moim ciele niedobrego, spakuję walizki i polecę do Niego do Indii. Na szczę¶cie z moim zdrowiem wszystko dobrze, głównie dzięki stosowaniu się do zasad ajurwedy i wspomaganiu się ziołami ajurwedyjskimi. Bo na jogę niestety już nie mam zbyt wiele czasu, jako bardzo zapracowana mama dwójki uczniów ćwiczę sporadycznie.
 Irena Laszewska: - Olu, niestety mało kto może powiedzieć tak o swoim zdrowiu w dzisiejszych czasach. W większo¶ci przypadków ludzie nie pamiętaj±, jak to jest czuć się dobrze w swoim ciele i ze swoimi emocjami. Bo już dawno nie czuli się dobrze, albo wręcz nigdy się tak nie czuli. To smutne, bo gdy walczymy ze swoim ciałem i jego problemami zostaje mało miejsca na rozwój i zwykłe cieszenie się życiem. Ajurweda przychodzi nam z pomoc±. Naprawdę warto j± poznać i stosować się do jej zasad. Dzięki temu można unikn±ć wielu schorzeń cywilizacyjnych i zwi±zanego z nimi długotrwałego leczenia. Które też na ogół nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Nie muszę dodawać, że problemy z ciałem wpływaj± fatalnie na psychikę. ¬le wpływa też na ni± nieodpowiednia dieta i tryb życia niedostosowany do naszej konstytucji psychofizycznej. Ajurweda daje tu bardzo konkretne wskazówki. Ja skupiłam się na ajurwedyjskim ziołolecznictwie.
 
O.L.: – No wła¶nie… pamiętam kiedy pierwszy raz usłyszałam o preparatach Ayurveda Line, to było cztery lata temu, niedługo potem poznały¶my się. Bardzo się ucieszyłam, że wreszcie s± dostępne na rynku zarejestrowane ajurwedyjskie zioła. I byłam pod ogromnym wrażeniem tego, co dokonała¶. Kiedy¶ interesowałam się możliwo¶ci± sprowadzania preparatów z Indii na szersz± skalę i… szybko okazało się, że to jest niemożliwe. Irena, dokonała¶ niemożliwego!
I.L.: - O tym, że zarejestrowanie preparatów ajurwedyjskich w Polsce jest niemożliwe dowiedziałam się zaraz po tym, jak odebrałam wszystkie potrzebne pozwolenia. (¶miech) Podobno je¶li chcesz żeby kto¶ dokonał niemożliwego nie mów mu, że to jest niemożliwe. Wtedy zrobi to. Mój przykład mówi, że rzeczywi¶cie tak to działa.
 
O.L. – Domy¶lam się, że przej¶cie całej tej biurokratycznej machiny musiało wymagać ogromnej determinacji. Sk±d u Ciebie tak silna potrzeba zawalczenia o preparaty?
I.L – Zainteresowałam się medycyn± alternatywn±, gdy lekarze lecz±cy moj± córkę z nawracaj±cych infekcji zaczęli mówić o sterydach. Za wszelk± cenę chciałam tego unikn±ć. Zaczęłam wertować ksi±żki po¶więcone medycynie naturalnej, ziołolecznictwu i dietom. Wprowadziłam zmiany w żywieniu córki i dawałam jej zioła oczyszczaj±ce górne drogi oddechowe. I powoli jej stan zacz±ł się poprawiać, infekcje ustępowały. Po pewnym czasie zmiana była na tyle istotna, że lekarze przestali wspominać o sterydach. Zafascynowało mnie to, że w istocie proste, naturalne metody mog± być tak skuteczne. Zaczęłam stosować je na sobie. Wtedy zetknęłam się z ziołami ajurwedyjskimi. Okazało się, że daj± te efekty, które odczuwałam stosuj±c dietę, ale przychodz± one dużo szybciej i nie wymagaj± takich wyrzeczeń jak dieta. Chciałam sprawdzić, czy tylko ja tak reaguję, czy na innych zioła też tak działaj±. Wypróbowało je ok. 40 osób i wszystkie odczuły poprawę w swoich dolegliwo¶ciach. Wtedy byłam już pewna, że chcę ajurwedyjskie preparaty sprowadzić do Polski. Cały proces rejestracyjny był długi, kosztowny i bardzo stresuj±cy. Ale warto było to przej¶ć.
 
O.L – Dlaczego akurat zainteresowała Cię ta marka? W Indiach jest chyba wielu producentów ajurwedyjskich preparatów?
I.L. - Ten konkretny producent przekonał mnie tym, że swoje suplementy produkuje trzymaj±c się starożytnych receptur, a jednocze¶nie z duż± dbało¶ci± o czysto¶ć mikrobiologiczn±. O to niestety trudno w Indiach, a był to podstawowy warunek, żeby móc przej¶ć bardzo rygorystyczne badania w Polsce.
 
O.L - Zarejestrowała¶ dwana¶cie preparatów. Wypróbowałam prawie wszystkie na sobie i rodzinie i wiem, że s± bardzo skuteczne – działaj± szybko i kompleksowo. Nasze rodzime zioła nie daj± tak silnych efektów, dlaczego tak się dzieje?
I.L. – Przede wszystkim nie mamy aż tak długiej tradycji ziołolecznictwa, ajurweda jest najstarszym systemem medycznym i zajmowała się tym już ponad 3 tys. lat temu. Receptury ajurwedyjskie s± bardzo precyzyjnie opisane, zioła w każdym preparacie złożonym działaj± synergicznie – wzajemnie się dopełniaj±. Nie bez znaczenia jest to, że ro¶liny występuj±ce w Indiach maj± lepsze warunki do wegetacji, składniki dobroczynne s± w nich bardziej skoncentrowane, a zbiory ziół prowadzone s± w ¶ci¶le okre¶lonych momentach – optymalnych dla ich działania na organizm człowieka. Nie uszło to uwadze naukowców zachodnich. Wykazali już skuteczno¶ć ashwagandhy i żywicy kadzidłowca – obecnej w preparacie Salai Guggal Plus. Ashwagandha ma działanie reguluj±ce pracę układu nerwowego, a kadzidłowiec działa przeciwzapalnie. Jest kwesti± czasu, kiedy potwierdzone naukowo zostanie działanie innych ajurwedyjskich ziół.
 
O.L – Wiem od osób przyjmuj±cych Ashwagandhę i Salai Guggal Plus, że te preparaty s± bardzo skuteczne. Moja mama odczuła reguluj±ce działanie Female Kesary – uderzenia gor±ca, które miała w czasie menopauzy, znacznie się zmniejszyły. Ja jestem wielk± fank± Elevation Plus. Oprócz zbawiennego działania na skórę, zwiększa mój poziom energii i poprawia samopoczucie, uwielbiam to!
I.L. – Tak, preparaty Ayurveda Line maj± wielu zwolenników. Dostaję wiele maili z podziękowaniami. Pisz± osoby, które doznały ulgi w schorzeniach stawów, dolegliwo¶ciach trawiennych, bezsenno¶ci i wielu innych. W lutowym numerze magazynu ELLE dziennikarka, która wypróbowała Elevation poleca go jako jedn± z trzech najskuteczniejszych metod na poprawę stanu biustu. Ona też potwierdza, że Elevation rewelacyjnie wpływa na jędrno¶ć skóry. I nie tylko ona – w 2010 roku Elevation Plus dostał Złot± Pieczęć Natury jako najlepszy nutrikosmetik. Nagrodę przyznało jury, w skład którego wchodz± lekarze kosmetolodzy.
 
O.L – Ajurweda daje wskazówki jak żyć zdrowo i szczę¶liwie. Obserwuję ludzi i widzę, że osi±gn±ć ten stan w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno. Szybkie tempo życia, wszechobecny stres odbijaj± się na zdrowiu. Preparaty Ayurveda Line pomagaj± w najczęstszych problemach Polaków: bólach kręgosłupa i stawów, zaparciach, obniżonej odporno¶ci, bezsenno¶ci. Jest w¶ród nich też genialny nutrikosmetyk, który wpisuje się w popularny dzi¶ nurt medycyny estetycznej i antiageing. Jakby lekarze ajurwedy już tysi±ce lat temu wiedzieli co będzie potrzebne ludziom w XXI wieku…
I.L – A co powiesz na to, że w ajurwedyjskich pismach można znaleĽć informację, że my ludzie jeste¶my „zaprojektowani” na ok. 120 lat życia? Naukowcy zachodni doszli do tego nie tak dawno, z pomoc± urz±dzeń, których nie było, gdy powstawały ajurwedyjskie traktaty. W ajurwedzie tkwi ogromna moc… To nie tylko uniwersalna wiedza medyczna, to filozofia życia. Czuję w sobie powołanie do przybliżania jej ludziom.
 
Irena Laszewska: wła¶cicielka firmy Spring - wył±cznego dystrybutora marki Ayurveda Line na Polskę i Unię Europejsk±. Z wykształcenia psycholog (specjalizacja: psychologia s±dowa, UW). Przez wiele lat pracowała jako przedstawiciel handlowy firm kosmetycznych (Coty i Parfurms Parour) i telekomunikacyjnych (Polkomtel), współpracowała też z Centrum Kształcenia Twórczego Piotra Tymochowicza. W 2003 roku ukończyła kurs Huny u Serge Kahili Kinga. Od 2008 roku zajmuje się propagowaniem ajurwedy i dystrybucj± ajurwedyjskich suplementów diety.
 Irena Laszewska
 Ziołowe preparaty ajurwedyjskie firmy AYURWEDA LINE w sklepie joga-jog.pl>>> kliknij tutaj
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft