Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Ajurweda a joga. Olga Szkonter

  • pi±tek, 7 stycznia 2011
  • autor: Olga Szkonter
Ajurweda, prawdopodobnie najstarsza medycyna ¶wiata, jest bardzo często kojarzona z jog±. Słusznie, gdyż obie wywodz± się z tego samego Ľródła - staroindyjskiej filozofii sankhji; obie maj± służyć uwolnieniu od cierpienia i obie Ľródła owego cierpienia doszukuj± się w braku ¶wiadomo¶ci. Oczywi¶cie obszar ich działań jest różny - joga ma zapewnić stan niezm±conego spokoju umysłu, ajurweda za¶ zdrowie, będ±ce harmonijnym funkcjonowaniem ciała. Ponieważ jednak nie możemy przeprowadzić ¶cisłej granicy między ciałem a umysłem, poszukujemy holistycznych ujęć, które pozwoliłyby na zrównoważon± pracę w obu tych, wpływaj±cych na siebie obszarach. Co więcej, szeroko pojęte zdrowie jest niezbędne do praktyki jogi, choć paradoksalnie ciężko czasem stwierdzić czy jest jej podstaw±, czy efektem.
ajurweda a joga
 
Zgłębienie wiedzy ajurwedyjskiej może być niełatwym zadaniem; nie ze względu na brak Ľródeł, ale na kontekst – zupełnie odległy od naszego zachodnioeuropejskiego widzenia ¶wiata i człowieka. Na pierwszy rzut oka to, co proponuje ajurweda może wydawać się nieintuicyjne, zaciemnione. Je¶li jednak nie poddamy się temu wrażeniu, szybko stanie się jasne, że podstawowa zasada tej hinduskiej m±dro¶ci jest genialna w swojej prostocie – głosi ona, że należy uważnie badać czego nam brakuje, a czego mamy w nadmiarze i skutecznie równoważyć te czynniki, by utrzymywać równowagę – upragniony stan, który umożliwia optymalne funkcjonowanie na wielu poziomach.
Poszukiwanie równowagi odbywa się w ajurwedzie w oparciu o parę podstawowych koncepcji: pięciu żywiołów, dwudziestu wła¶ciwo¶ci, trzech dosz i sze¶ciu smaków. Teraz o nich pokrótce.
Wyprowadzona z filozofii sankhji koncepcja pięciu żywiołów opiera się na założeniu, że Wszech¶wiat da się zredukować do pięciu podstawowych elementów – przestrzeni, powietrza, ziemi, ognia i wody. Elementy te traktowane s± jednak bardziej jako zespoły powi±zanych własno¶ci, niż materialne składniki ¶wiata (np. powietrze wi±że się z takimi wła¶ciwo¶ciami jak zimno, sucho¶ć, mobilno¶ć, ziemia natomiast z ciężko¶ci±, stabilno¶ci± itd.). W ¶wietle tej koncepcji, ajurweda, chc±c opisać człowieka, wyróżnia trzy możliwe typy konstytucji, tzw. dosze: Pita, przypisana żywiołowi ognia, Kapha zwi±zana z ziemi± i wod±, oraz Vata, której odpowiadaj± wła¶ciwo¶ci żywiołu powietrza. Zgodnie z założeniem, że człowiek jest swoistym mikrokosmosem, nie tylko zawiera w sobie wszystkie pięć żywiołów, ale też i trzy dosze mieszaj± się w nim w różnych proporcjach. Jedna z dosz w każdym przypadku jest trwale przeważaj±ca.
Nie da się jednak zrozumieć idei podziału na trzy dosze, nie uwzględniaj±c najważniejszej i najbardziej użytecznej koncepcji wiedzy ajurwedyjskiej, jak± jest koncepcja dwudziestu wła¶ciwo¶ci. Dwadzie¶cia najważniejszych wła¶ciwo¶ci natury to pogrupowane pary przeciwstawnych cech, takich jak np.: ciężki i lekki, powolny i szybki, zimny i gor±cy, oleisty i suchy i inne. Wła¶nie to rozróżnienie jest kluczowe dla diagnostyki ajurwedy, ponieważ to rozkład wła¶ciwo¶ci stanowi nasz± indywidualn± konstytucję (prakriti) i jest zarazem podstaw± rozróżnienia na poszczególne dosze.
 
20 wła¶ciwo¶ci wg ajurwedy
ciężki lekki
powolny szybki
zimny ciepły
oleisty suchy
gładki szorstki
stały płynny
miękki twardy
statyczny ruchliwy
subtelny niesubtelny
mętny wyraĽny
 
 
Niew±tpliwie każda konstytucja wi±że się zarówno ze swoistym pozytywnym potencjałem, jak i negatywnymi tendencjami. Należy jednak pamiętać, że równowaga w sensie ajurwedyjskim nie jest rozumiana jako punkt równooddalony od dwóch krańców kontinuum, jakie stanowi± przeciwne wła¶ciwo¶ci. Celem zatem nie jest zrównanie wszystkich do idealnego modelu, lecz utrzymywanie równowagi zgodnej z naturalnymi predyspozycjami. Co więcej, wszelkie praktyki służ±ce utrzymaniu wła¶ciwej dla każdego, indywidualnej równowagi s±, zgodnie z ajurwed±, gwarancj± zdrowia, spójnym systemem profilaktycznym.
ajurweda a joga
 
Gdy jednak równowaga jest już zaburzona, należy zbadać, w których obszarach nast±piła dysproporcja i wprowadzać elementy niweluj±ce odchylenia. Każda bowiem z wła¶ciwo¶ci wytr±cona z równowagi będzie generowała potencjalne problemy, które mog± się objawić w różnych układach. Na przykład zwiększona ilo¶ć mazi w stawach, a co za tym idzie ich niestabilno¶ć, może być spowodowana zbytni± oleisto¶ci± w organizmie, która na poziomie układu pokarmowego może także powodować biegunki.
Bardzo ważnym ¶rodkiem wspomagaj±cym leczenie w ajurwedzie jest jedzenie, które powinno zawierać wszystkie sze¶ć podstawowych smaków. Odpowiednia kompilacja smaków pozwala nadawać potrawom okre¶lone wła¶ciwo¶ci przeważaj±ce – np. wła¶ciwo¶ci rozgrzewaj±ce i wysuszaj±ce. Dieta nie jest jednak jedynym narzędziem, ponieważ dzięki współpracy ajurwedy z jog±, w procesie terapeutycznym, spektrum pomocnych ¶rodków powiększa się. Wyselekcjonowana dieta i zioła mog± być wsparte przez odpowiednio dobrane asany, pranajamę i medytację, co na pewno ¶wiadczy o sile tej, ujmuj±cej człowieka cało¶ciowo, metody leczenia. Co więcej, zrównoważony układ wszystkich tych czynników służy nie tylko ratowaniu zdrowia, ale też unikaniu choroby i utrzymywaniu dobrego samopoczucia, które zawsze jest najlepszym przekazem, że wszystko jest w porz±dku. Dzięki uważno¶ci można nauczyć się równowagi i dobrego samopoczucia, reagować na pojawiaj±ce się dysharmonie, dostarczaj±c sobie tego, czego potrzebujemy, lub ograniczaj±c to, czego mamy w nadmiarze. To jeden z cenniejszych przekazów, jakie według mnie, niesie ajurweda. Tym bardziej trafny, je¶li zgodzimy się, że podstaw±, kontekstem i wła¶ciwym miernikiem wszelkich koncepcji jest dla nas nasze własne do¶wiadczenie. Kontaktu i odpowiedniej reakcji na owo do¶wiadczenie może uczyć zarówno joga, jak i ajurweda i osobi¶cie uważam, że jest to lekcja, któr± trudno przecenić.
ajurweda a joga
 
Olga Szkonter jest nauczycielk± jogi, uczennic± Macieja Wieloboba. Prowadzi zajęcia jogi w Pracowni Jogi w Krakowie.
Pracownia Jogi Macieja Wieloboba w Krakowie: http://www.joga-krakow.pl
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft