Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dieta warzywno-owocowa jako metoda profilaktyki i leczenia, cz. 1, Piotr Ważyński

  • poniedziałek, 9 paĽdziernika 2017
  • autor: Redakcja
  • Ľródło: Archiwum
 W przypadkach nagłych i poważnych zachorowań lub w stanach zagrożenia życia leczenie farmakologiczne jest często jedynym ratunkiem, lecz je¶li ono zawodzi, a choroba przedłuża się, zachęcam do stosowania diety warzywno – owocowej, jako nowatorskiej metody profilaktyki i leczenia.
Współczesna cywilizacja wi±że się z ogromnymi przemianami niemal we wszystkich dziedzinach życia, również w dziedzinie żywienia człowieka. Żywno¶ć naturalna utraciła sw± warto¶ć biologiczn± w wyniku zast±pienia żywno¶ci± przetworzon±; rafinacja pozbawiła pokarm bezcennego błonnika, szeregu mikroelementów i witamin, za¶ poddanie żywno¶ci wysokim temperaturom doprowadziło do zniszczenia enzymów i zmiany struktury przestrzennej białek. Następstwem przetwarzania żywno¶ci było pojawienie się na niespotykan± dot±d skalę szeregu przewlekłych chorób „cywilizacyjnych” o charakterze degeneracyjno – zapalnym z miażdżyc± i nowotworami na czele. A przecież jeszcze przed 100 laty, gdy żywno¶ć była naturalna, główn± przyczyn± ¶mierci były choroby infekcyjne, takie jak grypa czy gruĽlica, a nie - jak dzisiaj - zawały czy nowotwory.
Wiadomo jest, że człowiek jako istota biologiczna pozostał na przestrzeni wieków niezmienny, jego komórki maj± wci±ż te same potrzeby pod względem składników pokarmowych, co przed tysi±cami lat. Jeżeli odej¶cie od natury byłoby przyczyn± chorób cywilizacyjnych, zatem naturalne pożywienie oparte na warzywach i owocach mogłoby być przykładem leczenia przyczynowego tych chorób.
warzywa i owoce
Czym zatem jest proponowana dieta warzywno – owocowa?
Dieta ta, która w istocie ma charakter głodówki leczniczej, stosowana jako okresowa kuracja, dostarcza enzymów, mikroelementów, witamin, korzystnie alkalizuje i odtruwa, wzmacnia własne, samolecz±ce mechanizmy, przywraca równowagę przemian, czyli zdrowie. Po zakończeniu tej kuracji zaleca się wł±czenie na stałe naturalnego pokarmu opartego na warzywach, owocach, ziarnach, ro¶linach str±czkowych z dodatkiem produktów zwierzęcych. Własne do¶wiadczenia potwierdziły prawdziwo¶ć tezy, że pożywienie może być skuteczn± metod± profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.
Zasady leczenia diet± warzywno – owocow±
Skład diety: Przez okres od kilku dni do kilku tygodni, w zależno¶ci od wskazań, zaleca się dietę opart± na warzywach nisko skrobiowych, takich jak na przykład: korzeniowe (marchew, buraki, seler, pietruszka, rzodkiew), kapustne (kapusta, kalafior, brokuł), cebulowe (cebula, por, czosnek), dyniowate (dynia, kabaczek, ogórki), psiankowate (pomidor, papryka), li¶ciaste (sałata, natka pietruszki, zioła). Równocze¶nie można spożywać niskocukrowe owoce takie jak: jabłka, grejpfruty, cytryny i nieduże ilo¶ci jagód. Szczególnie cenne s± zielone soki, które pochodz± z zielonych pędów ro¶lin. S± one bogatszym Ľródłem bioaktywnych składników niż korzenie, posiadaj± chlorofil, którego budowa chemiczna jest podobna do hemoglobiny, maj± aktywne enzymy, które oczyszczaj±, odtruwaj±, odnawiaj± krew, ułatwiaj± trawienie, alkalizuj±, dostarczaj± tlenu, energii, witamin i minerałów w najlepiej przyswajalnej postaci.
Przykłady zielonych pędów na soki: natka pietruszki, seler naciowy, botwina, mniszek, pokrzywa, szczaw, szpinak, brokuł, kapusta, sałata, kiełki lucerny, trawa z pszenicy.
Warzywa i owoce można je¶ć na surowo, w postaci surówek, zup warzywnych przyprawianych ziołami, warzyw duszonych, pieczonych.
W¶ród napojów poleca się picie: wody, soków warzywnych i owocowych, herbat owocowych lub ziołowych, kompotów bez cukru, wywarów z warzyw. W czasie kuracji nie należy spożywać żadnych innych pokarmów jak np. chleba, kasz, oleju itp. Również nie należy pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, ani palić papierosów.
Wersje diety: Najcenniejsze s± warzywa i owoce surowe, gdyż posiadaj± aktywne enzymy i biokatalizatory, a w¶ród nich około 10 tysięcy antyoksydantów m.in. polifenoli, likopenu, witaminy C, E, beta karotenu, oraz chlorofil, mikroelementy i błonnik. Jednakże nie zawsze dieta ta jest dobrze tolerowana. W przypadku pojawienia się bólów brzucha, uporczywych wzdęć lub niechęci do diety zaleca się przez kilka dni wersję sokow± diety (soki warzywne i owocowe, woda, herbaty owocowe, ziołowe, wywary warzywne) lub wersję gotowan± (warzywa gotowane, zupy warzywne, jabłka gotowane) zwłaszcza w przypadku chorych gastrycznych.
Istnieje też wersja eliminacyjna diety warzywno – owocowej, czyli wykluczenie pewnych pokarmów, a zwłaszcza:
• ogórków kiszonych i soli u chorych z nadci¶nieniem i również u chorych z obrzękami, gdyż sól zatrzymuje wodę i zwiększa ci¶nienie krwi,
• gotowanej marchwi, dyni, buraków, musu z jabłek i soku z marchwi u chorych z cukrzyc±, gdyż warzywa gotowane zwiększaj± poziom cukru we krwi,
• w przypadku alergii pokarmowej należy wykluczyć pokarmy alergizuj±ce i nietolerowane w oparciu o testy na alergie i nietolerancje pokarmowe.
Leki w czasie diety: W czasie stosowania diety warzywno – owocowej zmienia się metabolizm i łatwo mog± ujawniać się działania uboczne leków. Ponieważ wraz z redukcj± masy ciała do¶ć szybko normalizuje się ci¶nienie tętnicze i również poziom cukru, dlatego należy pod kontrol± ci¶nienia i poziomu cukru redukować dawki leków hipotensyjnych, moczopędnych i przeciwcukrzycowych. Również pod wpływem diety normalizuje się przemiana cholesterolu, więc leki przeciw cholesterolowe często udaje się przerwać. U jednej z pacjentek, która nie przerwała w czasie diety Lipanthylu, leku przeciw cholesterolowego, który na ogójest bezpieczny, wyst±piły bóle łydek i ponad 20 - krotny wzrost aktywno¶ci enzymów martwicy mię¶ni. Przerwanie leku i kontynuacja diety przywróciły do normy warto¶ci enzymów. W innym przypadku moczopędny lek Verospiron spowodował rozwój gruczołów piersiowych (ginekomastię), jako uboczne działanie leku u pacjenta, który był na diecie.
Szczególnej ostrożno¶ci wymagaj± leki przeciwkrzepliwe. W takich przypadkach należy czę¶ciej kontrolować układ krzepnięcia i korygować dawki leków, ponieważ może wyst±pić skaza krwotoczna w postaci sińców, czy krwawień. Stosowanie insuliny jest w tracie diety niebezpieczne ze względu na możliwo¶ć niedocukrzenia. W takim przypadku należy szybko podać do wypicia roztwór miodu, czy zje¶ć słodki owoc. U pacjentów z otyło¶ci± i cukrzyc± typu II stosuj±cych dietę, zwykle udaje się przerwać tabletki przeciwcukrzycowe, a nawet insulinę. Leków hormonalnych zwykle nie przerywa się, dopiero po kuracji diet± należy przeprowadzić korektę dawek przyjmowanych hormonów w zależno¶ci od poziomu hormonów własnych.
Uwaga! Dawki leków należy modyfikować pod kontrol± lekarza.
Czym można wspomóc oczyszczanie organizmu w trakcie diety? Ponieważ toksyny s± główn± przyczyn± chorób, dlatego też należy je usun±ć wszelkimi dostępnymi sposobami. W¶ród metod wspomagaj±cych należy podkre¶lić ruch, a zwłaszcza spacery, gimnastykę, ćwiczenia oczu według Batesa, pływanie, siłownia itp.
Ruch uruchamia w organizmie te same mechanizmy co post; wywołuje redukcję masy ciała, ci¶nienia, cukru, cholesterolu, zakrzepów itp. Pomocne s± też lewatywy, hydrokolonoterapia, masaże, sauna i zabiegi fizykoterapeutyczne.
warzywa i owoce
Wskazania do diety warzywno – owocowej
Podstawowym wskazaniem do diety warzywno – owocowej jest promocja zdrowia, czyli stosowanie diety u ludzi zdrowych celem wzmocnienia zdrowia, oczyszczenia z toksyn, zwiększenia energii, poprawy snu, odmłodzenia, większej wydolno¶ć psychofizycznej organizmu, poprawy pamięci, kojarzenia, wyciszenia, większej duchowo¶ci, rado¶ci itp. Badania naukowe udowodniły, że diety restrykcyjne kalorycznie s± skuteczn± metod± wydłużania życia, zapobiegania powstawaniu nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych.
Oczyszczenie organizmu z toksyn przywraca do normy główne układy „sterownicze”, czyli układ immunologiczny, nerwowy i hormonalny, dlatego też dieta okazała się skuteczn± metod± leczenia u osób z:
• osłabion± odporno¶ci±: częste infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, alergie jak katar sienny, czy astma, także nietolerancje pokarmowe jak migrena, mię¶niobóle, choroby z autoagresji jak go¶ciec reumatoidalny, zapalenie tarczycy Hashimoto, zapalenie w±troby, toczeń trzewny, zespół „suchego oka”, a także choroby skóry takie jak łuszczyca, tr±dzik, skórna porfiria, sucha skóra, egzema itp.,
• schorzeniami neurologicznymi: padaczka, udary niedokrwienne mózgu, zaburzenia pamięci, nerwica, pobudzenie, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane,
• chorobami endokrynologicznymi takimi jak: zaburzenia miesi±czkowania, klimakteryczne, niedoczynno¶ć tarczycy, guzki tarczycy, wysoka prolaktyna, czy nadmiar estrogenów, torbiele jajników.
Dieta ta okazała się także skuteczn± metod± w przypadkach niepłodno¶ci; przykładem może być niepłodna od 15 lat kobieta, która po przeprowadzeniu sze¶ciotygodniowej diety mogła po raz pierwszy zaj¶ć w ci±żę i urodzić zdrowe dziecko, a inna, która w czasie 8 lat małżeństwa nie mogła donosić żadnej ci±ży, gdyż miała kilkana¶cie poronień, a po przeprowadzeniu kilkutygodniowej diety mogła urodzić zdrowego syna.
Szczególnym wskazaniem do diety jest zespół metaboliczny X, który dotyczy osób z otyło¶ci±, nadci¶nieniem, cukrzyc± typu II, chorob± wieńcow±, zaro¶niętymi by-passami, zakrzepic±, obrzękami. Cukrzyca typu I, która wi±że się z insulin±, wymaga warunków szpitala.
Dieta ta może być również korzystna w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, paradontozy, także zaćmy, żylaków, wrzodów żoł±dka, polipów itp.
Przeciwwskazania do diety warzywno – owocowej
Głównym przeciwwskazaniem jest trudny do opanowania lęk przed diet±, który wyzwala w organizmie reakcje stresowe, które uniemożliwiaj± wł±czenie się własnych samolecz±cych mechanizmów.
Innym przeciwwskazaniem do diety jest stosowanie leków hamuj±cych układ immunologiczny takich jak na przykład hormony sterydowe czy cytostatyki, również posterydowa lub autoagresyjna niedoczynno¶ć nadnerczy (choroba Adisona).
Innym przeciwwskazaniem s± choroby wyniszczaj±ce jak krańcowa niewydolno¶ć narz±dów, choroba nowotworowa w stadium zaawanowanym, stany zwi±zane ze wzmożonym metabolizmem jak nadczynno¶ć tarczycy, okres ci±ży, karmienia, u małych dzieci, u dziewcz±t w okresie dojrzewania. Dieta jest przeciwwskazana w przypadku transplantacji narz±dów np. nerek i w ciężkich depresjach.
W kolejnej czę¶ci przedstawimy mechanizm działania, przebieg kuracji oraz leczenie zespołu metabolicznego X wraz z przykładami. 
Wła¶nie trwa turnus Wyjazdów z jog±, podczas którego stosowana jest dieta wg Marii D±browskiej. Listę pozostałych wyjazdów, podczas których podawane s± dania kuchni wegetariańskiej znajdziesz TUTAJ.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft