Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jedzmy zdrowo i żyjmy zdrowo! - o RWS-ach czyli Rolnictwie Wspieranym Społecznie - Marcin Maserak z Wrocławskiej Kooperatywy Spożywczej

  • ¶roda, 11 lutego 2015
  • opracował: Paulina Szpargała
RWS - Rolnictwo Wspierane Społecznie, to model współpracy pomiędzy konsumentami a rolnikami, gdzie konsumenci zamawiaj± co chc± by zostało wyhodowane, w jakiej ilo¶ci i w jakim terminie odebrane, a rolnik sieje, uprawia, hoduje i dostarcza te produkty - jak wygl±da to w praktyce? Czy zaopatruj±c się w ten sposób w warzywa i owoce mamy pewno¶ć, że zostały wyhodowane w 100% ekologicznie??

rws
Czym s± kooperatywy spożywcze? Kto wpadł na ten pomysł i co Ciebie skłoniło do zaangażowania się w ten proceder? :)
  Kooperatywy spożywcze to oddolne, konsumenckie inicjatywy, ł±cz±ce osoby produkuj±ce żywno¶ć i zainteresowane jej kupnem. Wiele z kooperatyw skupia się na ekologicznej żywno¶ci i tak jest w przypadku tej wrocławskiej. Niektóre z kolei, jako cel maj± organizację grupowych zakupów w celu oszczędno¶ci.
  Ruch kooperatyw jest w sporym stopniu inspirowany dorobkiem Edwarda Abramowskiego, który był fanem spółdzielczo¶ci, a urodził się jeszcze w XIX wieku. W przypadku Wrocławia, wiedz±c jak warto¶ciowe s± tego typu inicjatywy i nie znaj±c żadnej lokalnej, stwierdziłem, że potrzeba takow± zacz±ć i tak się stało. Nie było to takie trudne wcale, bo szybko wielu chętnych doł±czało i ci±gle przył±czaj± się kolejni zainteresowani.
  Dla mnie osobi¶cie, główn± motywacj± było uzyskanie dostępu, do zdrowej, ekologicznej żywno¶ci.
Jak działa organizacja innych kooperatyw w naszym kraju? - czy współpracujecie ze sob±, czy też każdy sobie rzepkę skrobie? :)
  Na co dzień, każdy działa na swoim 'podwórku', ale co roku odbywaj± się zjazdy polskich kooperatyw i tam wzajemnie się poznajemy, dyskutujemy, inspirujemy, uczymy, wymieniamy kontakty.
  Jedn± z idei, która często jest realizowana jest lokalno¶ć produkcji żywno¶ci, więc zazwyczaj szuka się dostawców w obrębie województwa i ewentualnie w ramach o¶ciennych regionów. Wynika to ze względów ekologicznych, czy też oszczędno¶ciowych, a także z tego, że niewielu rolnikom opłaca się jeĽdzić setki kilometrów ze swoim towarem. St±d też ta współpraca jest w jaki¶ stopniu ograniczona, regionalizowana.
RWS czyli Rolnictwo Wspierane Społecznie, to model współpracy pomiędzy konsumentami a rolnikami, gdzie konsumenci zamawiaj± co chc± by zostało wyhodowane, w jakiej ilo¶ci i w jakim terminie odebrane, a rolnik sieje, uprawia, hoduje i dostarcza te produkty - jak to wygl±da w praktyce? Czy dużo z tym zamieszania? Jak dużo osób korzysta z tej możliwo¶ci we Wrocławiu i kto najczę¶ciej?
  To stosunkowo nowy model, przynajmniej pod tym szyldem - RWS, bo lokalnie gdzie¶ takie inicjatywy istniały od zawsze. Pod szyldem RWSu, inspiracje przyszły do nas z zachodniej Europy, głównie z Francji, gdzie odpowiedników naszych kooperatyw i RWSów jest sporo ponad tysi±c i około 300 tys. konsumentów w nich skupionych, w całym kraju.
  U nas pierwsze RWSy powstały parę lat temu, a wrocławski w czerwcu 2014, więc jak na now±, dla niektórych ideę, wymaga trochę czasu by się zaklimatyzować, aby ludzie się przekonali do takiej współpracy i wygl±da to coraz lepiej. Przybywa zarówno RWSów, jak i chętnych by z nich korzystać.
  Co do zasad, to tak jak z kooperatywami, tak i w RWSach jako, że s± to inicjatywy oddolne, reguły bywaj± różne, tak samo ceny, wachlarz produktów, sposoby paczkowania czy dostaw. Generalna idea jest taka, by kupować płody rolne bezpo¶rednio od rolnika, zamawiaj±c na dłuższy okres, dzięki czemu rolnik może tym korzystniejsz± cenę za nie zaoferować, bo taki system współdzieli ryzyko uprawy. Rolnik wie, że będzie miał zbyt, a konsument wie, że ekologicznych warzyw dla niego wystarczy, oczywi¶cie o ile w toku uprawy się nic z nimi złego nie stanie, nie zostan± zarażone jak±¶ zaraz±, ani nie będzie klęski nieurodzaju.
  W praktyce działa to sprawnie. Sam pół zeszłego roku odbierałem warzywa w ramach RWSu od zaprzyjaĽnionej rolniczki. W tym RWSie zamawianie jest zindywidualizowane, więc gdy chciałem odebrać warzywa danego tygodnia, to wysyłałem smsa z ilo¶ci± i rodzajem warzyw i je dostawałem w umówiony dzień. W wielu RWSach panuje system paczek, gdzie dostajemy co tydzień warzywa za dan± kwotę, np. za 30 zł, ale to co dostaniemy, zależy już od tego co jest dostępne aktualnie na polu, więc jest to tylko czę¶ciowo przewidywalne i zależne od wegetacji ro¶lin.
  W całej Polsce, w 2014 roku, w ramach RWSów zaopatrywało się około 100 gospodarstw domowych, czasem to osoby indywidualne, jak ja, czasem całe rodziny. Ten ruch i te liczby stale rosn±, co wyraĽnie obserwuję u nas w mie¶cie. W 2015 roku będ± działać tu 4 RWSy, w zeszłym był tylko jeden.
  Najczę¶ciej klientami RWSów s± osoby ¶wiadome swojego zdrowia, często z ekologicznym podej¶ciem do konsumpcji. Bywa, że rodzice zaczynaj± się interesować żywno¶ci± ekologiczn±, gdy maj± małego potomka do wykarmienia i wtedy większ± uwagę zwracaj± na to co je i wtedy zapisuj± się do RWSów.
Czy każde gospodarstwo, z którego pochodzi żywno¶ć jest sprawdzane i rzeczywi¶cie możemy być pewni, że kupujemy wyhodowane ekologicznie?
  Tak, o to dbaj± aktywi¶ci, którzy działaj± w RWSach i kooperatywach. Od nich można się dowiedzieć jak to wygl±da w przypadku konkretnych dostawców, bo z tym bywa różnie. S± rolnicy maj±cy certyfikaty i podlegaj±cy corocznym kontrolom, ale także bywaj± tacy, którzy nie używaj± chemii w uprawie lub robi± to w bardzo ograniczonym stopniu, a certyfikatów ekologicznego gospodarstwa nie posiadaj±.
  Druga istotna kwestia, to odczuwalnie lepsza jako¶ć warzyw, któr± widać i czuć w smaku. Trzecia to zaufanie do rolników, którzy często prowadz± gospodarstwa przez lata i do tej pory nie zdarzyły się żadne problemy we współpracy. We Wrocławiu, organizatorzy bazaru ekologicznego dbaj± o to bardzo, by nie stracić renomy miejsca, gdzie można się zaopatrzyć w zdrow± żywno¶ć. Do tego dochodzi kolejny element - otwarto¶ci rolników, by odwiedzać ich gospodarstwa i móc przekonać się, jak to wszystko wygl±da od ¶rodka.
białko w diecie
A jak to wygl±da cenowo - opłaca się, czy się dopłaca? :)
  Cenowo, warzywa ekologiczne s± statystyczne droższe, gdyż bez oprysków, więcej jest robocizny przy plewieniu, warzywa czy owoce nie s± tak napompowane wod±, jak np. w przypadku marchewek z sieci dyskontów, do tego zakres możliwych do użycia nawozów jest mniejszy, a to wszystko wpływa na zwiększenie cen, w stosunku do masowego zchemizowanego rolnictwa.
  Kwestia opłacalno¶ci zależy więc od priorytetów danej osoby oraz od jej możliwo¶ci finansowych. Można oszczędzać na zdrowej żywno¶ci, a potem musieć dopłacać do leczenia się, czego oczywi¶cie nikomu nie życzę i wtedy taka 'cena własnego zdrowia' jest nieco odroczona w czasie.
 Dla mnie jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia. Kiedy¶ byłem przyzwyczajony do cen warzyw z warzywniaka, który to zaopatruje się na regionalnej giełdzie rolnej. Teraz się przyzwyczaiłem już do cen, jakie mam w ramach RWSu, a w ramach niego jest taniej niż na bazarze ekologicznym, u tego samego rolnika, bo dzięki czę¶ciowym przedpłatom za odbiór warzyw w danym sezonie, nie musi on się kredytować w bankach, może sfinansować sobie nasiona, sadzonki, koszty paliwa do maszyn rolniczych czy do transportu płodów rolnych, więc tym samym oszczędza i w zamian oferuje preferencyjne ceny konsumentom - uczestnikom RWSu.
Jakie s± największe plusy tej inicjatywy?
  Dla mnie, zdrowa ekologiczna żywno¶ć, taniej :) Ale s± też dodatkowe atuty, jak nowi znajomi, poznani w ramach kooperatywy, jaka¶ przygodna edukacja rolnicza i to, że angażuj±c się organizacyjnie w tak± inicjatywę, daje się co¶ warto¶ciowego innym i ma z tego satysfakcję z robienia dobrych rzeczy i wspierania rolników w tym, by mieli godziw± zapłatę za swoj± pracę, na któr± to nie maj± za bardzo co liczyć, ze strony wielkich sieci handlowych.
Nie pozwólmy, aby plusy przysłoniły nam minusy ;) - czy s± jakie¶ trudno¶ci?
  S± wyzwania, w tym, aby poszerzać grono dostawców, rolników, bo jest ich ograniczona ilo¶ć i jest spora trudno¶ć by przekwalifikować konwencjonaln± zchemizowan± produkcję roln±, na tę ekologiczn±. Ziemia w takim przypadku musi parę lat odpocz±ć od chemii i jest to wtedy okres przej¶ciowy, a sama uprawa ekologiczna niesie dodatkowe trudno¶ci, zwi±zane z większ± robocizn±.
  Pewn± trudno¶ci± jest też wprowadzanie i promowanie nowo¶ci, no i RWSy i kooperatywy nie s± tutaj wyj±tkiem. Wymaga to więcej czasu, by wytłumaczyć jak to działa, niż gdyby powiedzieć komu¶ o zakupach w znanych wszystkim sieciówkach, które to wszyscy znaj±. Tym bardziej, że RWSy miewaj± różne modele współpracy, a też w ramach kooperatywy występuj± różne możliwo¶ci.
Oby trudno¶ci szybko straciły na aktualno¶ci i Wasza działalno¶ć mogła rozwijać się jeszcze aktywniej! :)
Dziękuję ¶licznie i pozdrawiam wszystkich sympatyków Waszego portalu :)
Jedzmy zdrowo, żyjmy zdrowo!
 
Więcej informacji o Kooperatywie Spożywczej we Wrocławiu na fb;
https://www.facebook.com/groups/kooperatywa.spozywcza.wroclaw/
 
Paulina Szpargała
paulina@joga-joga.pl
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft