Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Zdrowe żywienie dzieci – o projektach szkolenia kucharzy według diety wegetariańskiej.

  • czwartek, 29 wrze¶nia 2011
  • autor: Justyna Moćko
Jakie macie wspomnienia dotycz±ce posiłków w przedszkolu? Ja osobi¶cie fatalne.

Ale jestem przekonana, że od czasu, kiedy chodziłam do przedszkola dużo się zmieniło na lepsze;-)

Ma szanse zmienić się jeszcze więcej, gdyż powstały dwa ¶wietne projekty skierowane do kucharzy, pracowników zakładów żywienia zbiorowego typu przedszkole, szkoła, zakład opieki społecznej itp.

Celem obydwóch jest poszerzenie swoich umiejętno¶ci kulinarnych poprzez naukę gotowania zdrowego, wegetariańskiego jedzenia.

Dla wielu osób słowa zdrowe jedzenie wykluczaj± smaczne jedzenie. Piotr Henschke, który prowadzi kursy praktyczne udowadnia, że zdrowe równe jest pyszne.
Pierwszy projekt ,,Zdrowa kuchnia, zdrowe społeczeństwo" trwa już od marca br, jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego uczestnictwo w nim jest całkowicie bezpłatne. Organizuje go Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza. Zajęcia prowadzone s± w dwudziestoosobowych (teoria) i dziesięcioosobowych (praktyka) grupach, z których każda zakłada 72 godziny szkoleń kulinarnych i 8 godzinny kurs umiejętno¶ci „miękkich” takich jak: aktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, radzenie sobie ze stresem, problemem wypalenia zawodowego. Szkolenia organizowane s± w weekendy. Uczestnicy szkoleń, po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuj± za¶wiadczenia ukończenia szkolenia.
Warunki przyst±pienia do szkolenia podane s± na stronie http://zdrowakuchnia.mgsd.pl/
 Pierwsze dwa spotkania s± z Hani± Stolińsk±, dietetyczk±, absolwentk± Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Żywno¶ci i Żywienia, pracownika naukowego IŻŻ. Czego dowiaduj± się uczestnicy spotkań teoretycznych? - zapytałam Hanię.
Zdrowa kuchnia dla dzieci
Dowiaduj± się informacji na temat:
• warto¶ci odżywczych produktów stosowanych do przygotowania zbilansowanego posiłku
• zapotrzebowania organizmu, norm żywieniowych na poszczególne składniki diety
• bezpieczeństwa żywno¶ci i żywienia
• ¶wiadomego wyboru produktów spożywczych
• diety wegetariańskiej jako profilaktyki chorób cywilizacyjnych
Bior± udział w wielu zadaniach praktycznych takich jak- analiza własnych jadłospisów przy użyciu piramidy żywienia, poprawne komponowanie całodziennych zestawów posiłków, obliczanie zapotrzebowania energetycznego, prawidłowej masy ciała i wskaĽnika BMI, ocena informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów, ocena zawarto¶ci cukru w typowych produktach i potrawach.
Zajęcia maj± charakter praktyczny, przekazywane s± najważniejsze informację niezbędne do poruszania się w zakresie zdrowego żywienia. Prowadzone s± ciekawe dyskusję, każdy może podzielić się swoimi uwagami i do¶wiadczeniem.
Uczestnicy ogl±daj± również wiele filmów o tematyce żywieniowej. Ale, co najważniejsze - uczestnicy przekazuj± zdobyt± wiedzę członkom swojej rodziny i znajomym, po szkoleniach maj± inne podej¶cie do zdrowej, wegetariańskiej diety, a to jest wła¶nie celem i sukcesem tych szkoleń.
 Zdrowa kuchnia dla dzieci
Jak wygl±da dalej szkolenie - zapytałam Piotra Henschke, który prowadzi czę¶ć praktyczn±:
Uczestnicy wyposażeni w wiedzę przekazan± przez Hanię przychodz± na zajęcia praktyczne. Prowadzę je w restauracji Orchidea w Warszawie.
Kursy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Przychodz± kucharki z przedszkoli, osoby odpowiedzialne za układanie jadłospisów. Ale też był na przykład szef kuchni z restauracji, gdzie serwuje się mięso, aby poduczyć się, jak można przygotować dobre, wegetariańskie posiłki.
Pierwsze spotkanie zwykle jest trudne. Osoby długo pracuj±ce w zawodzie musz± przełamać swoje nawyki, przyzwyczajenia. Z czasem przekonuj± się, że smaczne, pełnowarto¶ciowe jedzenie można przygotować szybciej niż danie mięsne smażone na głębokim tłuszczu.
Rozmawiamy o tym, jak gotuj±, co przyrz±dzaj±. Taki przykład: w prawie każdym przedszkolu w pi±tki podawane jest jedzenie jarskie. Najczę¶ciej s± to pierogi z kapust± i grzybami albo makaron z owocami i ¶mietan±. Przecież to nie jest pełnowarto¶ciowe jedzenie, które da siłę i energię maluchom!
Zdrowa kuchnia dla dzieci
Mówię również o tym, aby nie stosować tak nagminnie ziemniaków. Gdy patrzymy na piramidę żywieniow±, podstaw± s± kasze, ziarna. Błędem w my¶leniu o wegetariańskiej kuchni jest serwowanie ziemniaków.
Uczę też, jak przygotowywać potrawy wegańskie – bez użycia składników uczulaj±cych: nabiału, sera, jajek. W tej chwili jest mnóstwo dzieci, które s± alergikami.
Albo uczymy się robić miso (japońska zupa) z oryginalnych produktów i doprawiamy oryginalnie. Ale to nie zawsze smakuje. Więc na bazie oryginalnych produktów robimy takie „polskie miso” tzn. tak doprawiamy, aby smakowało europejskim gustom, czyli np. zamiast wodorostów dokładamy cebulkę. Taki eksperyment poszerza horyzonty, uczy innego my¶lenia o kuchni, smaku.
Efekty? Mamy wewnętrzny egzamin: 10 osobowa grupa kursantów w ci±gu 3 godzin ma przygotować 20-30 potraw. Na degustację zapraszamy go¶ci – dyrektorów placówek, z których s± kursanci, rodziców.
Potrawy znikaj± w oka mgnieniu. Wszyscy s± zachwyceni smakiem.
Zdrowa kuchnia dla dzieci
Z tego, co wiemy w wielu przedszkolach, szkołach zmiany w żywieniu już nast±piły.
Jestem zadowolony z pozytywnego odzewu u uczestników, którzy przyswajaj± wiedzę w mgnieniu oka i widz±c korzy¶ci z tego szkolenia, chc± więcej takich. Na koniec, gdy grupa jest już zgrana i dobrze się znamy, ciężko się rozstać. Często zdarza się, że uczestnicy, którzy byli na szkoleniu inspiruj± innych kucharzy ze swojej placówki do wzięcia udziału w spotkaniach z nami, co najlepiej ¶wiadczy o ich pozytywnym odbiorze.
 Zdrowa kuchnia dla dzieci
Drugi projekt ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch" jest praktyczn± kontynuacj± programu ,,Zdrowa kuchnia, zdrowe społeczeństwo".
Projekt jest prywatnym przedsięwzięciem Piotra i Hani i jednocze¶nie odpowiedzi± na pozytywny odzew programu macierzystego oraz wynikaj±c± z niego rosn±c± potrzeb± dalszej edukacji rodziców i dzieci z zakresu zdrowego odżywiania.
Do kogo kierujecie swój autorski projekt? - pytam Piotra.
Celem szkoleń jest wzrost ¶wiadomo¶ci żywieniowej i kulinarnej nie tylko w¶ród kucharzy przygotowuj±cych posiłki w szkołach i przedszkolach, ale również rodziców dbaj±cych o prawidłow± dietę swojego dziecka oraz samych dzieci. Program, oprócz szkolenia kucharzy, obejmuje spotkania z opiekunami dzieci.
W naszym Programie synonimem zdrowego żywienia jest coraz bardziej popularna dieta wegetariańska. Szkolenia s± odpowiedzi± na rosn±cy problem alergii pokarmowych w¶ród dzieci, narastaj±cego problemu nadwagi i otyło¶ci oraz wczesnych chorób dieto zależnych.
Zajęcia obejmuj± czę¶ć teoretyczn± i praktyczn± w zakresie danego tematu.
Tematy s± następuj±ce:
1.Wstęp- dieta wegetariańska w żywieniu dzieci, degustacja dań wegetariańskich Zajęcia bezpłatne.
2.Suche nasiona ro¶lin str±czkowych- substytut mięsa
3. Owoce i warzywa – bomba witaminowo-mineralna
4.Produkty zbożowe- Ľródło energii
5.Mleko i przetwory mleczne- uzupełnienie diety ro¶linnej
6.Tłuszcz- wróg i przyjaciel naszego zdrowia
7.Słodycze- smaczny dodatek do zbilansowanej diety
 Zdrowa kuchnia naszych dzieci
Pomy¶leli¶my również o dzieciach - Hania opracowuje program dla najmłodszych u¶wiadamiaj±cy co to znaczy zdrowie żywienie. Ze starszakami będziemy rozmawiać o tym, co powinny je¶ć na drugie ¶niadanie, za¶ najmłodszym proponujemy różne zabawy edukacyjne dotycz±ce tematyki żywieniowej. Będ± to gry, zabawy, rebusy, zagadki, wierszyki o zdrowym żywieniu, zapoznawanie się z piramid± żywienia, rozkład produktów na czę¶ci pierwsze- czyli składniki odżywcze, witaminki
  
Z Piotrem Henschke, kucharzem w obydwóch projektach rozmawiała
Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft