Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec

  • czwartek, 21 marca 2013
  • autor: Krzysztof Stec
Każdy, kto przyjeżdża do Indii, wcze¶niej czy póĽniej natrafi na ikonę, obraz, plakat, pos±g b±dĽ napisy z imieniem Swami Wiwekananda. Trudno znaleĽć Hindusa, który nie byłby dumny z tego narodowego bohatera i chyba najbardziej znanego jogina Indii. To wła¶nie on w 1896 roku na konferencji w Chicago otworzył oczy ¶wiata zachodniego na jogę i na duchowo¶ć tego kraju. To dopiero po nim zaczęli pojawiać się szczególnie w USA inni znani mistrzowie jogi i guru rodem z Indii.
Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec
Swami Wiwekananda jest autorem wielu ci±gle powtarzanych maksym, takich jak: b±dĽ i twórz (Be and make), Poł±cz to, co najlepsze ze Wschodu, z tym, co najlepsze z Zachodu (Combine the Best of the East with that of the West), czy ObudĽcie się, Indie, o¶wiećcie cały ¶wiat (Wake up Bharat, Enlighten the World) itp.
Nic więc dziwnego, że kiedy nadeszła 150 rocznica jego urodzin, całe Indie postanowiły uczcić ten dzień bardzo uroczy¶cie. Ten stały, niegasn±cy zapał do pod±żania ¶cieżk± wielkich idei rzuconych niegdy¶ przez Wiwekanandę, postanowiono wyrazić jak Indie długie i szerokie rankiem 18 lutego 2013 roku masowym wykonaniem starożytnej formy Suryanamaskar, po polsku zwanej "Powitanie Słońca". W wielkich i małych miastach w całym kraju, w szkołach, na placach zabaw i na stadionach zebrały się tysi±ce ludzi; wspólnie praktykowano ten najstarszy chyba system ćwiczeń – wszyscy razem, zsynchronizowani, wykonali tradycyjne 12 powtórzeń klasycznej wersji 12 asan.
Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec
Dzień po¶więcony Suryanamaskar celebrowany był na całym subkontynencie indyjskim – wydaje się jednak, że w stanie Maharasztra był obchodzony szczególnie, a to za przyczyn± Maharadży Balasaheba Pant Pratinidhi.
Ten żyj±cy w pocz±tkach XX wieku władca małego księstwa o nazwie Aundh, niedaleko Puny, wszystkim swoim poddanym nakazał praktykowanie Suryanamaskar w celu utrzymania sprawno¶ci fizycznej i ogólnego zdrowia. W swojej słynnej ksi±żce z 1929 roku, nosz±cej tytuł "Surya Namaskars – Sun Adoration for Health, Efficiency and Longevity", opisał po raz pierwszy znaczenie i technikę tej praktyki.
Dziesięć lat póĽniej, w 1939 roku, ukazała się następna jej wersja pod tytułem “Surya Namaskars: The Ten Points to Health”. Praktyka Suryanamaskar stała się czę¶ci± jogi od niedawna i to głównie ze względu na „wkomponowanie” jej do praktyki jogi przez różnych nauczycieli na zachodzie oraz przez znanego nauczyciela Krishnamacharię, jak i jego dwóch słynnych uczniów, BKS Iyengra oraz Patabhi Joisa.
Z kolei inny, bardzo znany i poważany autorytet jogi, Swami Kuvalayananda, nie uważał Suryanamaskar za czę¶ć programu ćwiczeń jogi i z tego względu nie stała się ona przedmiotem badań w jego Instytucie Kaivalyadhama w Lonavli. W manuskryptach Hatha Jogi, w których s± weryfikowane najróżniejsze techniki i przekazy ustne, tak jak np. opisy asan (pozycji ciała) czy też pranajam (oddechów jogicznych), na próżno by szukać opisu sekwencji Suryanamaskar – można tam znaleĽć tylko opisy niektórych pozycji ciała tworz±cych sekwencję tego ćwiczenia. Z powyższego względu wielu punditów i autorytetów jogi nie uważa Suryanamaskar za starożytn± praktykę i ł±czy jej opracowanie z publikacjami Maharadży z Aundh, Balasaheba Pant Pratibidhi.
Jednak warto wiedzieć, że sam Maharadża wielokrotnie podkre¶lał, iż on nie wynalazł tej techniki i że ma ona bardzo stary rodowód.
Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec
Po swoim ojcu pałeczkę przej±ł jego syn, Apa Pant. Uczył tej techniki wiele znanych osobisto¶ci, m.in prezydenta Egiptu Gamala Abder Nasera, Jome Kenyattę, Dalaj Lamę. Apa Pant był bardzo znan± osobisto¶ci± i piastował wiele ważnych stanowisk, przyjaĽnił się z Mahatm± Gandhim oraz noblist±, poet± i filozofem, Rabindranathem Tagore.
Apa Pant był nie tylko wybitnym mężem stanu, należ±cym do nowej generacji polityków indyjskich – zrobił wspaniał± karierę dyplomatyczn± - ale też interesował się bardzo głęboko duchowo¶ci±. Za jedn± z najbardziej podstawowych praktyk duchowych uważał praktykę Suryanamaskar. Jego marzeniem było, by stała się ona „oficjalnym ćwiczeniem” Indii i fundamentem narodowego programu kultury fizycznej. Ważnym aspektem tej praktyki było jej umiędzynarodowienie – jako symbolicznego języka pokoju mówi±cego, iż jest tylko jedno Ľródło ¶wiatła i życia, którym musz± się dzielić wszyscy. W tym znaczeniu Surya Namaskar przywołuje Słońce jako uniwersalny fakt istnienia, archaiczny, archetypiczny, który zarazem jest Ľródłem wszelkiego życia na ziemi – a praktyka Surya Namaskar ugruntowuje te abstrakcje w fizyczno¶ci naszego ciała. W tym czasie Apa Pant zacz±ł współpracować z Polakiem Maurycym Frydmanem, który był bardzo bliskim współpracownikem Mahatmy Gandhiego. To wła¶nie nasz rodak przekonał ojca Apa Pant, Maharadżę z Aundh, by abdykował i oddał swoj± ziemię poddanym. Mimo że księstwo Aundh obszarowo było bardzo małe, jako pierwsze dało przykład innym królom i władcom, by post±pili podobnie. Był więc to pierwszy eksperyment indyjskiej demokracji. W póĽniejszym okresie dzięki inspiracji Maurycego Frydmana Apa Pant wyruszył na objazd Indii, podczas którego prowadzili razem kampanię alfabetyzacji społeczeństwa. Historyczne Ľródła podaj±, że w XVII wieku wielki bohater narodowy Indii, a stanu Maharasztry w szczególno¶ci, ¦ivadĽi Maharadż (Shivaji Maharaj), stosował tę technikę w treningu swojej armii powstańców, przygotowuj±c j± do walki przeciwko muzułmańskim najeĽdĽcom. Liczebnie znacznie słabsi, zmuszeni do działania z ukrycia i stosowania zasad wojny podjazdowej, nie mogli otwarcie trenować swojej sprawno¶ci i dlatego wła¶nie system Suryanamaskar, wymagaj±cy nie więcej niż 2 metry kwadratowe powierzchni, tak dobrze się nadawał. ¦ivadĽi Maharadż nauczył się tej techniki od swojego guru, jednego z największych mędrców stanu Maharashtry, Shri Samartha Ramdasa, który z kolei jako młody jogin poznał i wytrwale ćwiczył j± w ¶więtym mie¶cie Nashik nad brzegami rzeki Godavari.
Wspomina o niej w swoim traktacie filozoficznym pt. Dasbodh. Przekazy wspominaj±, że Ramdas codziennie wykonywał ponad 1200 powtórzeń Suryanamaskar. Nic też dziwnego, że przy tak wspaniałym treningu znacznie mniej liczni partyzanci (Marathowie) wygrywali większo¶ć potyczek z dużo silniejsz± regularn± armi± władców mogulskich.
Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec
Tak naprawdę praktyka Suryanamaskar ma niewiele zwi±zków z jog±, pochodzi bowiem z okresu wedyjskiego i jest datowana co najmniej na okres 3000 p.n.e., na długo zanim powstały techniki jogi psychosomatycznej. Warto wiedzieć, że istnieje wiele wersji i sekwencji tej praktyki – a to wskazuje na to, że jest bardzo stara. Przemieszczaj±c się z północy na południe, czy ze wschodu na zachód Indii, można doliczyć się co najmniej 50 różnych wersji tej praktyki, z różn± ilo¶ci± odmiennych asan.
Można znaleĽć wersje, które licz± tylko 10 asan, ale też takie, które licz± ich ponad 30 – chociaż należy pamiętać, że tradycyjna forma Suryanamaskar zawsze zawierała 12 pozycji ciała poł±czonych w jedn± płynn± sekwencję.
Festiwal z Suryanamaskar 18.02.2013. Krzysztof Stec
Najpopularniejsz± wersj± jest tzw. sekwencja Rishikesh series z północno-wschodnich Indii, jej ukryte znaczenie wspaniale opisał Swami Satyananda z Bihar School of Yoga. Jest ona bardzo podobna do wersji opisanej przez Maharadżę księstwa Aundh. Od jednej osoby słyszałem, że naliczył się on ponad 1700 wersji Powitania Słońca, chociaż nie udało mi się w wiarygodny sposób potwierdzić tej informacji.
Krzysztof Stec
Osoby bardziej zainteresowane t± starożytn± wedyjsk± praktyk± mog± się bezpo¶rednio skontaktować z autorem tego artykułu pod adresem Krzysztof.Z.Stec@gmail.com.
Poza tym warto wiedzieć, że niedługo ma się ukazać polska wersja ksi±żki pt. “Dynamiczne Surjanamaskar – Powitanie Słońca. (Podstawowe zasady i metody)”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft