Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Co jest dla mnie ważne w praktyce asan? Katarzyna Baron

  • pi±tek, 1 kwietnia 2016
  • autor: Katarzyna Baron
“Bez względu na to jak wiele razy wykonuje się któr±¶ z asan, w momencie gdy dokonuje się ów akt asana jest czym¶ całkowicie nowym. Przyjmuj±c któr±¶ z jogicznych pozycji uczestniczymy w czym¶, co nigdy wcze¶niej nie miało miejsca. St±d też praktyka asan jest jak artystyczna kreacja czego¶, co nie istniało wcze¶niej i nigdy więcej nie zaistnieje, niczym ¶wieżo¶ć chwili”.
Judith Lasater, "Uciele¶nienie duszy, czyli o pojmowaniu asany" *
 
Asana jest dla mnie czym¶ niezwykłym. Nie jest po prostu gimnasytczn± pozycj±, na wykonanie której człowiek daje sobie tydzień, miesi±c, pół roku i już. Nie jest czym¶, co można zaplanować, zaliczyć, “odhaczyć”. Nie jest też powodem, ku chwale którego warto fundować sobie ból albo narażać się na kontuzję.
 Asana jest dla mnie tworzeniem przestrzeni dla przeprowadzania wewnętrznych zmian. Ruch lub bezruch w asanie s± tylko pretekstem do głębszej pracy nad sob± na różnych płaszczyznach (fizycznej, zdrowotnej, emocjonalnej, duchowej). Dlatego asana rozumiana wył±cznie jako pozycja nie jest dla mnie celem. Celem jest proces, który uruchamia się, kiedy udaje się poł±czyć ruch i oddech z uważno¶ci±. W tym procesie odkrywanie jest ważniejsze niż osi±ganie, a obserwowanie istotniejsze niż kontrolowanie. Wykonanie jakiej¶ skomplikowanej asany nie jest więc dla mnie priorytetem ani w praktyce własnej, ani tym bardziej podczas prowadzenia zajęć. Prawdopodobnie nigdy też nie spełnię się w roli instruktora, który z determinacj± będzie próbować doprowadzić do tego, aby czyja¶ noga znalazła się za jego głow±. Oczywi¶cie je¶li do tego w końcu dojdzie, to ¶wietnie, ale i tak nie będzie to oznaczało zakończenia nieustannego procesu transformacji, w którym jeste¶my. Intuicyjnie czuję, że u¶wiadamianie sobie i innym tego procesu jest jednym z ważniejszych zadań nauczyciela jogi. Jest czym¶ co odróżnia zajęcia jogi od innych równie warto¶ciowych i potrzebnych form ruchu, przy których progres mierzy się jednak bardziej w kategoriach linearnych, czyli zwykle im więcej, szybciej, mocniej, tym lepiej. Progresu w praktyce asan nie można ocenić w ten sposób. Asana jako fizyczna forma jest bowiem tylko wierzchołkiem góry lodowej. Żeby zdobyć ten wierzchołek równie dobrze można zasięgn±ć rady trenera personalnego, nauczyciela tańca albo akrobatyki. Można też znaleĽć sobie odpowiednie filmy instruktażowe na YouTube i przy odrobinie konsekwencji osi±gn±ć swój cel i ze zdziwieniem stwierdzić, że mimo iż stoję wreszcie na tej głowie, to nic się nie zmieniło i wbrew popularnemu hasłu mój ¶wiat wcale nie został wywrócony do góry nogami.
 To co według mnie odgrywa najistotniejsz± rolę w podej¶ciu do jogi to przekonanie, że praktyka asan nie jest tylko i wył±cznie fizyczna. Nigdy nie potrafiłam jednoznacznie powiedzieć, że w czasie wykonywania asan pracuję tylko z ciałem, a podczas medytacji tylko z umysłem. Asany s± dla mnie fenomenalnym narzędziem, dzięki któremu można pracować ze sob± naprawdę integralnie i cało¶ciowo. Je¶li nie chodzi zatem wył±cznie o zasięg, siłę, elastyczno¶ć i precyzję, to na co warto zwrócić uwagę podczas swojej praktyki, żeby nie zamieniła się ona w zwykły stretching albo akrobatykę (stretching i akrobatyka s± notabene bardzo cenne, ale jak sama nazwa wskazuje nie s± jog±)?
Poniżej dzielę się list± zagadnień, które uważam za bardzo istotne i które staram się przemycać na swoich zajęciach. Mam nadzieję, że kto¶ skorzysta, kto¶ inny zainspiruje się, a jeszcze kto¶ inny zrozumie, dlaczego wielu joguj±cym nigdy nie znudzi się robienie po raz tysięczny trikonasany :-)
 WAIRAGJA - nieprzywi±zywanie się, brak pragnienia.
Je¶li jeste¶ przywi±zany do zewnętrznych kryteriów oceny swojej praktyki to prędzej czy póĽniej dopadnie Cię rozczarowanie. Zewnętrzne czynniki ulegaj± bowiem ci±głej zmianie i nie masz na to żadnego wypływu. Je¶li więc twoje ulubione pytania służ±ce ocenie siebie i innych brzmi±: “ile lat praktykujesz”, “na ilu wyjazdach jogowych byłe¶”, “czy umiesz zrobić lotos (stanie na rękach, szpagat itp)” itp, to czym prędzej się od nich uwolnij. Sprawno¶ć fizyczna zmienia się pod wpływem czasu, przebytych dolegliwo¶ci, wypadków, porodów. Dzi¶ robisz mostek, którego może za 5 lat nie zrobisz i wcale nie będzie to oznaczało, że jeste¶ “wybrakowanym” joguj±cym. Jedna z moich ulubionych nauczycielek jogi nie może wykonywać wygięć do tyłu, a druga z powodu wypadku nigdy już nie stanie na głowie. Mimo to obydwie s± ¶wietnymi joginkami. Pomy¶l o tym, kiedy następnym razem będziesz próbować za wszelk± cenę wcisn±ć się w co¶ tak ulotnego jak kształt asany.
 Zadaj sobie pytanie o wairagję. Nie chodzi o to, że nie masz się przywi±zywać do niczego, nikogo, nie cieszyć się życiem i nie wyznaczać sobie ambitnych celów. Chodzi o uwolnienie się od iluzji, która podpowiada Ci, że rzeczy bardzo zmienne (sprawno¶ć fizyczna, umiejętno¶ć wykonania danej asany, wygl±d, porażki i sukcesy) s± niezmienne. Uwolnienie się od tej iluzji daje duż± ulgę i sprawia, że naprawdę zaczyna się czerpać z życia pełnymi gar¶ciami.
 ABHJASA - zaangażowanie się.
Zaangażowanie w praktykę sprawia, że robisz co możesz z tym, co masz. Niezależnie od samopoczucia i stanu zdrowia potrafisz “skroić” praktykę na własn± miarę po to, żeby po prostu wspierała Cię w codziennym życiu, a nie po to, żeby sobie lub komu¶ co¶ udowodnić. Nie szukasz ani wymówek, ani też nie musisz osi±gać spektakularnych efektów. Nie oczekujesz też, że zawsze na macie będzie cudownie i atrakcyjnie. Po prostu czujesz, że praktyka nadaje twojemu życiu dyscyplinę, która Ci służy. Zaangażowanie i dyscyplina daj± ci wolno¶ć i wytchnienie.
 CZY POTRAFISZ ZWOLNIĆ?
Asana to nie tylko perfekcyjne odtworzenie pozycji, któr± widzisz w ksi±żce albo u swojego nauczyciela. Asana to przestrzeń, któr± tworzysz po to, żeby dowiedzieć się o sobie czego¶ więcej. Niewiele można zobaczyć z okna pędz±cego poci±gu, ale kiedy poci±g zwalnia pojawiaj± się krajobrazy, kolory i kształty. To samo dzieje się w asanie. Im bardziej jeste¶ w stanie uwolnić się od presji po¶piechu, tym więcej zobaczysz.
 ODPU¦Ć
Asana to tworzenie przestrzeni, w której opadaj± stworzone przez Ciebie fasady, maski i role. W asanie widzisz siebie takim jakim jeste¶. Jakby twój ruch poł±czony z oddechem i uważno¶ci± przecierał zaparowane lustro, w którym wreszcie możesz się przejrzeć. Zadaj sobie pytanie o to wszystko, co “opada”. Zauważ swoje pozy, miny, kreowanie się, swoje reakcje, frustracje, zniecierpliwienie, zachcianki, małostkowo¶ć i inne wynalazki twojego ego.
 NIE STOSUJ WEWNĘTRZNEGO SABOTAŻU
Przestań się krytykować za ograniczenia, wygl±d, nawyki. To nie pomaga w ich transformacji. B±dĽ dla siebie życzliwy i doceń swoje starania. Je¶li masz duże poczucie klęski, to przypomnij sobie słynne stwierdzenie przypisywane Edisonowi: “Nie odniosłem porażki, po prostu odkryłem kilka tysięcy błędnych rozwi±zań”. Kiedy przestaniesz bojkotować samego siebie, będziesz mógł ruszyć do przodu.
 POCZUJ MOC
W asanie spotykasz się z moc±, na któr± składa się Twój potencjał życzliwo¶ci i bezinteresowno¶ci, wewnętrzny spokój i poczucie, że jeste¶ czę¶ci± czego¶ większego. Ta moc jest gdzie¶ pomiędzy Twoim ruchem, wdechem a wydechem, gdzie¶ w przerwie miedzy jedn± a drug± my¶l±. Czasami słabniesz i jej nie czujesz, ale ona zawsze jest z Tob±. W asanie uczysz się, jak się do niej dostać i jak z niej korzystać. I to wła¶nie ta umiejętno¶ć, a nie rotacja wewnętrzna, wydłużanie, napinanie, zaciskanie itp. sprawia, że lepiej radzisz sobie w trudnych sytuacjach i że nie tracisz poczucia sensu. Powiedzmy sobie szczerze - sam szpagat niewiele Ci pomoże, kiedy znajdziesz się nagle na dywaniku u szefa. Przecież nie zrobisz mu na tym dywaniku szpagatu w ramach negocjacji (chociaż może jest to jaki¶ pomysł). Możesz zatem nie umieć szpagatu, ale kiedy nauczysz się ¶wiadomie pracować z ruchem, oddechem i uważno¶ci±, to zyskasz co¶ więcej niż umiejętno¶ć wej¶cia w pozycję.
 Do¶wiadczenie wewnętrznej mocy nie podlega żadnej skali ocen - nie da się go zmierzyć, zważyć, ani ocenić na podstawie twojego zasięgu ruchu w asanie. Wyraża się ono w twoich codziennych wyborach, w poziomie twojego współczucia, w twojej otwarto¶ci i uprzejmo¶ci wobec siebie i innych. W twojej decyzji o tym, że pomimo ciężkiego dnia nie będziesz okrutny dla pani, która dzwoni do Ciebie z biura obsługi klienta sieci komórkowej. W twoim postanowieniu, że mimo iż teoretycznie masz prawo do tego, żeby zgorzknieć albo zamkn±ć się w sobie, to tego nie zrobisz. W twoim spokoju, który udaje Ci się zachować w ¶rodku wzburzonych emocji. W twoim wyważeniu, wolno¶ci od kompleksów, naturalno¶ci i rado¶ci z bycia sob±. W twojej rosn±cej rado¶ci życia.
 * Cytat pochodzi ze strony internetowej Henryka Li¶kiewicza (http://www.ijoga.pl)
Kasia BaronKatarzyna Baron - instruktorka jogi, na co dzień powadzi zajęcia w Tarnowskich Górach. Więcej na stronie www.jogakasiabaron.pl. Prowadzi blog http://ziewnieciekota.blogspot.com/, z którego pochodzi artykuł.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft