Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Warianty asan a asztanga-joga. Ewa Makowska

  • pi±tek, 26 lutego 2016
  • autor: Ewa Makowska
To moje krótkie przemy¶lenie na ten temat. Nie chcę się rozpisywać - tylko krótko uj±ć temat, tak jak ja rozumiem t± kwestię. 
Praktyka pierwszej serii asztanga-jogi ma uzdrawiać ciało. Ma je oczy¶cić, doprowadzić do stanu naszych jak najbardziej naturalnych możliwo¶ci.
 S± dwa rodzaje zastosowania wariantów asan:
 Po pierwsze,
w sytuacji, gdy ciało nie jest w stanie czego¶ wykonać i potrzebuje zrobić asanę używaj±c jej etapów "na kilka kroków wcze¶niej". Dotyczy to sytuacji schorowanych osób, po wypadkach i innych, kiedy to pracujemy stopniowo wprowadzaj±c kolejne elementy asany - w zależno¶ci od możliwo¶ci ciała jak i od potrzeb leczniczych.
 Po drugie, 
kiedy przeszli¶my dług± drogę doj¶cia do asany i wiemy, jakie kroki się na ni± składały, możemy (dotyczy to przede wszystkim nauczycieli) pomóc ludziom znaleĽć asanę w swoim ciele rozwijaj±c poszczególne elementy niezbędne do jej osi±gnięcia. Wzmacniamy wtedy, otwieramy, rozdzielamy pracę na poszczególne partie po to, by następnie poł±czyć je w cało¶ć i zrozumieć istotę asany.
Stosowanie wariantu ma pogłębić asanę, zrozumieć jej działanie lub pomóc do niej doj¶ć komu¶, kto na obecny moment zupełnie jest poza tak± możliwo¶ci± z powodu choroby ciała.
Zdrowym osobom wystarczy tylko systematyczna praktyka.
Dlatego kombinowanie, szukanie wariantów tam, gdzie po prostu wystarczy ćwiczyć i konfrontować się z blokadami i słabo¶ciami swojego ciała, jest tylko wyrazem pod¶wiadomego oporu przed realn± prac±.
Najpierw przyzwyczaj swoje ciało do nowego ułożenia, zacznij w nim oddychać ujjaji, zastosuj bandhy, zrób to tysi±ce razy i ewentualnie wtedy dopiero szukaj nowych wariantów.
warianty asan asztanga jogi Ewa Makowska
Często, gdy już mogłoby się co¶ zdziałać w ciele, gdy już w podstawowej wersji dostosowanej dla Ciebie  zaczynasz ciut się rozluĽniać i oddychać zamiast zostać dłużej i dotkn±ć tego, co się za t± asan± kryje, Ty już chcesz co¶ innego, może nowy wariant...
Najczę¶ciej niestety wariant dużo bardziej zmniejszaj±cy pracę albo w ogóle nie w tym kierunku, który doprowadzić ma do asany ale zawsze "udaj±cy" że co¶ się robi. No bo przecież robisz praktykę.
Praktyka asztanga-jogi jest trudna, wymagaj±ca cierpliwo¶ci i troszkę zaufania do metody sprawdzonej przez tyle pokoleń. Doprowadza nas do momentów naszych ograniczeń, do naszych miejsc głęboko ukrytych wewn±trz, których boimy się dotkn±ć. Każdorazowe dotknięcie tych punktów ze ¶wiadomym oddechem i uważnym umysłem pozwala je oswoić, a po dłuższej praktyce po prostu rozpu¶cić.
 Nie chcę tu powiedzieć, by nie tworzyć wariantów, nie próbować.
Jednak je¶li za każdym razem w Twojej głowie, podczas praktyki pojawia się kilka nowych wariantów i po zastosowaniu ich maks 10-20 razy tworzysz i używasz kolejnych - to jak ma dopełnić się jakakolwiek transformacja?
W jakim stanie musi być Twój umysł, który goni jak opętany i tylko chce więcej i więcej?
Jak wielka jest to wtedy „głowologia" i kalkulacja?
Gdzie tu miejsce na do¶wiadczanie, na pracę, na intuicję?
warianty asan asztanga jogi Ewa Makowska
Je¶li pod±żasz intuicyjnie okazuje się, że po pierwsze warianty działaj± bezbłędnie i po złożeniu elementów w cało¶ć rozumiesz już, po co były i jak± funkcję spełniaj± w asanie.
Po drugie (dotyczy najczę¶ciej nauczycieli) po pewnym czasie widzisz na filmikach znanych nauczycieli, w ksi±żkach czy na zdjęciach albo sam do¶wiadczasz na warsztatach, że Twój wariant wcale nie jest nowy…
On po prostu jest już dawno w tej praktyce…
W rezultacie po prostu poprzez otwarcie się i intuicyjne pod±żanie "podł±czyłe¶ się do tej wiedzy". Tylko tyle...
...i aż tyle…
ewa makowskaEwa Makowska - jog± zajmuję się około 13 lat. Asztanga-jogę praktykuję ponad 9 lat. 
Uczę od ponad dziesięciu lat  -  w Wołominie i Kobyłce oraz w Warszawie współtworz±c Prask± Szkołę Jogi - Joga Shala.  Przez prawie 5 lat prowadziłam grupy i uczyłam nauczycieli w Joga Klubie w Warszawie. Mam za sob± także wiele  lat prowadzenia warsztatów wyjazdowych w różnych miejscach Polski.
Jestem dyplomowanym nauczycielem Asztanga-jogi Jogi (kurs u Basi Lipskiej). Oprócz codziennej praktyki własnej uczestniczyłam w  warsztatach z zakresu jogi -m.in. u Basi Lipskiej (Ashtanga Vinyasa Joga), Kino MacGregor (Ashtanga Vinyasa Joga), Ronalda Steinera (Ashtanga Vinyasa Joga), Davida Keila  (Ashtanga Vinyasa Joga),  Włodka Łagodzkiego (Mahayoga),  Jurka Jaguckiego (Joga Iyengara). Kilka lat spędziłam pod okiem Ewy Jaros. Asystowałam Basi Lipskiej na kursach nauczycielskich - ucz±c się jak przygotowywać nauczycieli do pełnienia swej roli. Ukończyłam również kurs instruktora sportu. Rozwijam swoj± praktykę pod okiem Saraswati w Mysore w Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute w Indiach.
 Asztanga-joga jest praktyk±, która nauczyła mnie postrzegać człowieka jako cało¶ć i jednocze¶nie dała szansę uzdrowienia tam, gdzie akademickie i zachodnie podej¶cie zamknęło swe drzwi.  Sama przeszłam dalek± drogę od bycia schorowan± do poczucia zdrowia. Wła¶nie dlatego  pracuję przede wszystkim z ludĽmi, których życie postawiło pod ¶cian± ale s± gotowi wykonać głębok±, rzeczywist±, wielokrotnie trudn± pracę bez względu na stan obecny, w jakim się znajduj±. Moje do¶wiadczenie i praktyka to także poznawanie innych aspektów pracy z ciałem. To, czym się zajmuję to terapia poprzez jogę w szerokim znaczeniu tego słowa. Pracuję z ludĽmi po wypadkach jak i w doskonałej kondycji fizycznej:-)  Z osobami starszymi w aspekcie rehabilitacyjno-sprawno¶ciowym oraz kobietami w ci±ży. Prowadzę także warsztaty jedno i kilkudniowe (wyjazdowe) ł±cz±ce w sobie  ashtanga-jogę i podstawowe techniki chi kung (kilkuletnia praktyka tai chi – wu)
Zgłębiam także wpływ diety (Tradycyjna Medycyna Chińska czy staropolskie sposoby naszych Babć) na zdrowie człowieka. Od lat praktykuję leczenie chorób ciała i niekorzystnych stanów umysłu, za pomoc± wła¶ciwie dobranych składników odżywczych, a przede wszystkim budowaniu wła¶ciwych nawyków żywieniowych. Staram się propagować zdrowe i ¶wiadome odżywianie, oparte na intuicji. Od wielu lat jestem wegetariank± a obecnie od kilku wegank±. Staram się ł±czyć te aspekty, które w moim rozumieniu uzdrawiaj± ciało i ducha. Ku temu d±żę wykonuj±c to, co robię z pasj± od wielu lat...
 „Joga przejawia się poprzez jogę. Wytrenowane ciało uczy sztuki poruszania się w ciele. Reszty dokonuje za¶ samo ciało.” M. Eliade
 KONTAKT: suryanefer@gmail.com
  Artykuł pochodzi z bloga Ewy Makowskiej Dziękujemy za zgodę na udostępnienie. 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft