Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wzmocnić się, by uwierzyć w siebie. Kino MacGregor

  • ¶roda, 13 maja 2015
  • autor: Kino MacGregor
  • opracował: Anna Grabara
Kiedy w firmie General Electric opracowano pierwsze żarówki, nie wierzono, że możliwe jest stworzenie żarówki, która ¶wieciłaby równomiernie (bez migotania). To ograniczaj±ce przekonanie było poparte naukowymi argumentami, sprawiaj±c, że stało się ono „prawd±”. Każdemu nowemu inżynierowi w firmie powierzano zadanie stworzenia żarówki ¶wiec±cej równomiernie, jednak bez przekonania, że misja ta się powiedzie. 
Od lat 30-tych ubiegłego wieku kolejni inżynierowie ponosili porażki, aż w 1956 r. młody inżynier przyniósł do GE żarówkę, która ¶wieciła równomiernie. W przeciwieństwie do innych inżynierów, nie był on przekonany o nieuchronnym niepowodzeniu, dlatego rozwi±zanie stało się dla niego dostępne. Ponieważ opracowanie równomiernie ¶wiec±cej żarówki leżało w interesie firmy, technologia ta została chętnie przyjęta. Często jednak, kiedy nasz pomysł narusza podstawy powszechnie akceptowanych przekonań, może nie zostać tak łatwo zaakceptowany przez społeczno¶ć podobnych ci osób.
Je¶li my¶lisz w inny sposób, możesz spodziewać się silnej reakcji ze strony ludzi przywi±zanych do status quo. Zamiast trzymać się tylko jednego sposobu my¶lenia potrzeba nam jednak wzi±ć pod uwagę oba końce całego spektrum: zarówno opinie u¶więconych wiekami tradycjonalistów, jak i rewolucyjnych innowatorów. Jeżeli należysz do grupy, któr± uważasz za „now± gwardię”, nie oczekuj reakcji ze strony „starej gwardii”. Czasem możesz być mile zaskoczony, gdy jaka¶ niestandardowa opinia zostanie chętnie przyjęta przez kogo¶, kto wydawał się my¶leć bardzo standardowo. Czę¶ciej jednak, kiedy starasz się przekonać innych do swoich nowatorskich pomysłów, potrzeba siły, determinacji i po¶więcenia, aby utrzymać swój kurs.
W kontek¶cie jogi nieraz nie zdajemy sobie sprawy z szeroko akceptowanych dogmatów, które hamuj± rozprzestrzenianie się i ewolucję tradycji. Przykładowo, kiedy zaczynałam praktykować jogę, zastanawiałam się, dlaczego podczas gdy wielu mężczyzn potrafi wykonać trudne winjasy polegaj±ce na przeskoku do tyłu i z powrotem do przodu, niewiele kobiet jest w stanie je zrobić. Jeden z nauczycieli zasugerował nawet, że kobietom nigdy się to nie uda. Nie wystarczyło mi to. Po¶więciłam więc niemal każd± chwilę mojej praktyki na zgłębienie tego wymagaj±cego siły ruchu. Praktykowałam, trenowałam, robiłam wizualizacje, analizowałam, wzmacniałam się i pracowałam w każdy możliwy sposób, by osi±gn±ć ten cel. Przeskok do przodu udał mi się po roku praktyki, ale przeskok do tyłu zacz±ł mi wychodzić po czterech latach prób i błędów. Dzi¶ nadal pracuję nad udoskonaleniem tych przej¶ć.
 
Staj±c przed wyborem pomiędzy wiar± w to, czego pragniesz, a wiar± w potoczn± logikę, joga zachęca, by wierzyć w siebie. Powinni¶my większ± wagę przywi±zywać do tego, co sami my¶limy o sobie, niż do tego, co inni o nas my¶l±.
Wiedza zdobyta dzięki dotarciu do takiego miejsca w naszym wnętrzu, gdzie nie ma już ograniczeń, czyni jogę praktyk± opart± na transformacji. W pewnym sensie musimy zmierzyć się z niemożliwym, aby zdobyć siłę i zdecydowanie, by nauczyć się w nie wierzyć. Poprzez skoncentrowany wysiłek i regularn± praktykę powoli niemożliwe zmienia się w możliwe. Pozycja nie jest efektem końcowym – pozycji uczysz się po drodze. Prawdziwym rezultatem jest silny, stabilny i spokojny umysł, który może osi±gn±ć wszystko, je¶li jest zorientowany na ustalony cel.
Wszyscy mamy wyobrażenia na temat tego, czym jest joga, które ograniczaj± nasze do¶wiadczenie. Dla przykładu, nawet wiara w to, że joga ma wieczn± tradycję, ma swoje wady i zalety. Krishnamacharya, Sri K. Pattabhi Jois i B.K.S. Iynegar odrzucili tradycyjne hinduskie przekonanie, że jogi, sankskrytu, mantr i innych technik duchowego spełniania powinno się uczyć tylko mężczyzn. W konsekwencji większo¶ć osób praktykuj±cych na ¶wiecie to kobiety. W tym przypadku ¶cisłe trzymanie się tradycji hamowałoby rozwój jogi i możliwo¶ć jej dotarcia do wielu osób i uleczenia ich. W każdym z istniej±cych paradygmatów s± aspekty, które niepotrzebnie ograniczaj± powstawanie nowych idei i rozwój. Kluczem do bycia na krawędzi niemożliwo¶ci jest znalezienie wszystkich tych obszarów, gdzie uparte przywi±zanie do przeszło¶ci powstrzymuje swobodny przepływ energii i idei.
Istnieje subtelna różnica pomiędzy lekceważ±cym odrzuceniem tradycji w imię nowego a porzuceniem przywi±zania do przeszło¶ci otwieraj±cym możliwo¶ci odnowy i wzrostu. Nieraz nowe idee postrzegane z punktu widzenia tradycji wydaj± się kontrowersyjne. Je¶li jednak masz swoje marzenia, musisz wierzyć w nie nawet wtedy, gdy nikt inny nie wierzy. Musisz mieć siłę, żeby pozostać nieporuszonym wobec krytycznych uwag, że twoja idea jest niedoskonała lub błędna. Jeżeli zmienisz swój kurs pod publikę, możesz utracić koncentrację na celu. Je¶li masz marzenia, musisz uczciwie zmierzyć się z własnymi w±tpliwo¶ciami i wierzyć w to, że twoja koncepcja jest dobra. Musisz pragn±ć wyraĽnie stan±ć po jej stronie wobec wszystkich przeciwno¶ci, ciężko pracować dla końcowego efektu, a czasem nawet po¶więcić co¶, żeby stan±ć w obronie tego, w co wierzysz. Ostatecznie prawda zwycięż±, więc je¶li robisz co¶ dobrego, daj±c ¶wiatu jak±¶ warto¶ć, zostanie to uznane. Ale je¶li to, co robisz, znajduje się na peryferiach tego, co jest powszechnie akceptowane, będziesz musiał pogodzić się z tym, że nie wszystkim spodoba się to, co robisz. Możesz starać się zadowolić wszystkich albo wsłuchać się w swój wewnętrzny głos i pod±żać za nim.
Celem praktyki jogi jest nawi±zanie tego kontaktu ze swoim wnętrzem i pozwolenie, by twoje wnętrze decydowało, co trzeba zrobić, by osi±gn±ć cel, nawet w sytuacji, gdy nikt nie podziela twojej wiary, entuzjazmu czy przekonań.
Kino MacGregor 
Tłumaczenie: Anna Grabara
 
 Tekst pochodzi z największego w Polsce portalu internetowego po¶więconego praktyce, tradycji i historii asztangajogi. Adres portalu:www.ashtangayoga.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft