Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Przeszkody i czynniki rozpraszaj±ce praktykę jogi

  • ¶roda, 8 kwietnia 2015
  • Ľródło: "¦wiatło jogi", B.K.S. Iyengar
Citta-viksepy to przeszkody i czynniki rozpraszaj±ce w drodze do samadhi – wyzwolenia. Kiedy na naszej ¶cieżce pojawi się choroba, otępienie, zw±tpienie, obojętno¶ć, lenistwo, zmysłowo¶ć, iluzja, problemy z ci±gło¶ci± koncentracji, cierpienie, ból czy rozpacz – destabilizuj±ce nasz± praktykę, już samo rozpoznanie/ zidentyfikowanie problemu, pozwoli nam zaobserwować aktualny stan rzeczy i być może podj±ć ¶wiadome kroki do dalszego samorozwoju. Dla przypomnienia oczywisto¶ci, umykaj±cych czasem w natłoku codzienno¶ci, pozwolę sobie przytoczyć 9 przeszkód ujętych przez B.K.S. Iyengara w „¦wietle jogi”.
1. Vyadhi – choroba, która zakłóca równowagę fizyczn±.
  Pierwsz± przeszkod± jest słabe zdrowie lub choroba. Dla jogina ciało jest głównym narzędziem osi±gnięć. Je¶li pojazd psuje się, podróżny nie może jechać dalej. Kiedy choroba wyniszczy ciało, niewiele da się osi±gn±ć. Zdrowie fizyczne jest istotne dla psychicznego rozwoju, ponieważ umysł funkcjonuje za po¶rednictwem układu nerwowego. Gdy ciało jest chore lub układ nerwowy nie domaga, umysł staje się niespokojny lub przytępiony i bezwładny, a koncentracja i medytacja okazuj± się niemożliwe.
2. Styana – otępienie lub brak psychicznej dyspozycji do pracy.
  Osoba ospała nie ma celu ani drogi, któr± by szła; brak jej entuzjazmu. Jej umysł i intelekt staj± się przytępione wskutek bezczynno¶ci, a zdolno¶ci marnuj± się. Stały przepływ wody sprawia, iż górski potok jest czysty, natomiast woda w rowie gnije i nie ma z niej większego pożytku. Człowiek apatyczny jest jak żywy trup, ponieważ na niczym nie może się skupić.
3. Samsaya – wahanie się, pow±tpiewanie, niezdecydowanie.
  Ludzie w±tpi±cy, pozbawieni wiary i m±dro¶ci niszcz± samych siebie. Jak mog± cieszyć się tym lub przyszłym ¶wiatem i zaznawać w nim szczę¶cia? Człowiek poszukuj±cy powinien wierzyć w siebie i swojego mistrza. Powinien ufać, że Bóg jest zawsze z nim i że nic złego nie może go spotkać. Kiedy w sercu zrodzi się wiara, wyplewi ona poż±danie, wrogo¶ć, lenistwo umysłowe, duchow± wyniosło¶ć i zw±tpienie, a serce wolne od tych przeszkód stanie się spokojne i niezm±cone.
trzech guru
4. Pramada – obojętno¶ć lub niewrażliwo¶ć
  Człowiek skażony pramad± cierpi na nadmierne poczucie własnej warto¶ci. Całkowicie brak mu pokory. Wierzy, że tylko on jest m±dry. Wie, co jest dobre, a co złe, lecz z uporem trwa w swej obojętno¶ci na dobro i wybiera przyjemno¶ć. W celu zaspokojenia swych egoistycznych namiętno¶ci i spełnienia marzeń o osobistej chwale gotów jest – z rozmysłem i bez skrupułów – po¶więcić każdego, kto stanie mu na drodze. Taki człowiek ¶lepy jest na chwałę Boż± i głuchy na Jego słowa.
5. Alasya – lenistwo.
  Do usunięcia lenistwa potrzebny jest nie słabn±cy entuzjazm (virya). Nastawienie ucznia powinno przypominać postawę kochanka, zawsze d±ż±cego do spotkania z ukochan± i nigdy nie ulegaj±cego rozpaczy. Tarcz± jego jest nadzieja, mieczem – odwaga. Uczeń powinien być wolny od nienawi¶ci i żalu. Z wiar± i zapałem musi przezwyciężyć intencję ciała i umysłu.
6. Avirati – zmysłowo¶ć, niepow¶ci±gliwo¶ć, wzbudzanie się pragnień, gdy obiekt zmysłowy zawładnie umysłem.
  Niepow¶ci±gliwo¶ć, straszliwe poż±danie przedmiotów, gdy ¶wiadomie się już ich wyrzekło. Jest ono bardzo trudne do opanowania. Jogin nabywa zdolno¶ci nieprzywi±zywania się do obiektów swych zmysłów i korzysta z nich w sposób całkowicie kontrolowany. Poprzez praktykę pratyahary uwalnia się od przywi±zania, wyzwala od pragnień, staje się zadowolony i spokojny.
7. Bhranti-darshana – błędne poznanie, fałszywy pogl±d, iluzja.
  Osoba błędnie ujmuj±ca, zmylona, cierpi z powodu zmylonych żywionych złudzeń. Wierzy, że tylko ona widzi prawdziwe ¶wiatło. Ma potężny intelekt, lecz brak jej pokory. Stwarza tylko pozory m±dro¶ci. Osoba taka wst±pi na wła¶ciw± drogę i przezwycięży sw± słabo¶ć dopiero, gdy przebywać będzie w towarzystwie i pod kierunkiem wielkich duchem.
8. Alabdha-bhumikatva – niemożno¶ć osi±gnięcia ci±gło¶ci w my¶leniu lub koncentracji, tak że rzeczywisto¶ć nie może być poznana.
  Jak amator górskiej wycieczki z braku sił nie osi±gnie szczytu, tak człowiek bez zdolno¶ci do koncentracji nie będzie w stanie poznać rzeczywisto¶ci. Być może mignie ona przed nim przez chwilę, lecz nie zdoła wyraĽnie jej zobaczyć. Człowiek ten jest jak muzyk, który usłyszał we ¶nie bosk± melodię, lecz nie może przypomnieć jej sobie po przebudzeniu; nie potrafi odtworzyć swego snu.
9. Anavasthitatva – nieumocnienie się w koncentracji, po tym jak już została ona osi±gnięta w wyniku długiej praktyki.
  Człowiek, który uległ anavasthitatvie, wcze¶niej już poprzez ciężk± pracę nad sob± doszedł do poznania rzeczywisto¶ci. Szczę¶liwy i dumny ze swych osi±gnięć, zaczyna zaniedbywać praktykę (sadhanę). Posiadł już czysto¶ć i siłę koncentracji, doszedł do ostatniego rozdroża swych poszukiwań. Jednak nawet na tym ostatnim etapie potrzebny jest stały wysiłek. Trzeba i¶ć t± drog± z nieskończon± cierpliwo¶ci± i stanowcz± wytrwało¶ci±. Nigdy nie wolno przejawiać opieszało¶ci, która hamuje postęp w drodze do Boga. Człowiek ten powinien czekać, by udzielona mu została łaska boża. Powiedziane jest w Upaniszadzie Katha: „JaĽni nie można poznać ani poprzez studia, ani poprzez słuchanie instrukcji, ani bystro¶ci± my¶li, ani poprzez dług± naukę. JaĽń może poznać tylko ten, kto za ni± tęskni, ten, kogo ona wybierze. Zaiste, tylko komu¶ takiemu jaĽń odsłoni swoj± prawdziw± naturę” (Kath. Up. 2,23; por. Mund. Up. 3,2,3.).
¬ródło: B.K.S. Iyengar, „¦wiatło jogi”
O czterech innych przeszkodach: cierpieniu, przygnębieniu, niestabilno¶ci ciała, nierytmicznemu oddychaniu, będzie mowa w kolejnej czę¶ci.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft