Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Terapia jog±. Jurek Jagucki

  • czwartek, 25 paĽdziernika 2007
  • autor: Jurek Jagucki
Na cztery podstawowe elementy - filary w terapii jog± składaj± się: lekarz, lekarstwo, prowadz±cy i pacjent. Lekarzem będzie wielki mędrzec Patanjali, asany to lekarstwo, nauczyciel jogi to prowadz±cy, a praktykuj±cy jogę to pacjent. Asany zaleca się "pacjentom" zgodnie z ich fizycznym i psychicznym stanem zdrowiem, uwzględniaj±c wszelkie choroby. Takie „leczenie” wymaga niezwykłej ostrożno¶ci, bo Ľle postawiona diagnoza może spowodować, że terapia będzie miała odwrotny skutek i skrzywdzi pacjenta. Je¶li niewła¶ciwie dopasujemy asany do potrzeb praktykuj±cych, stan pacjenta może się pogorszyć. Dlatego niezbędna jest ostrożno¶ć przy praktykowaniu zalecanych sekwencji asan.
Jurek Jagucki
Ludzkie ciało jest jak wielka maszyna pełna poł±czonych ze sob± elementów - mię¶ni, stawów, komórek nerwowych, żył, naczyń włosowatych. Niezwykle trudno zapewnić im doskonał± koordynację, utrzymać je w idealnym stanie. Z reguły każda dolegliwo¶ć, mniejsza czy większa, wpływa na całe ciało.
Joga i Ajurweda (tradycyjna hinduska medycyna oparta na zastosowaniu ziół) podzieliły różne rodzaje ludzkich dolegliwo¶ci i chorób na trzy kategorie. S± to, po pierwsze, choroby, które sami na siebie sprowadzamy przez zaniedbanie lub przeci±żanie ciała; po drugie, wady wrodzone; po trzecie wszelkie dolegliwo¶ci zwi±zane z nierównowag± pięciu elementów - ognia, wody, powietrza, ziemi i przestrzeni.
Joga zajmuje się wszystkimi trzema rodzajami dolegliwo¶ci, lecz skuteczno¶ć terapii zależy od rodzaju dolegliwo¶ci, stopnia jej rozwinięcia, konstytucji ciała pacjenta i jego zaangażowania w praktykę.
Jak działa terapia jog±
Terapia jog± oparta jest na takim doborze asan i ich sekwencjonowaniu by pewne obszary ciała zostały rozci±gnięte a inne unieruchomione. W przypadku poważnych schorzeń może się zdarzyć, że joga nie pomoże całkowicie pozbyć się dolegliwo¶ci. W większo¶ci przypadków, jednak, pozwala zredukować ból i cierpienie zwi±zane z chorob±. Na przykład, sekwencja asan zalecana przy AIDS może zmniejszyć objawy choroby, a taka zmiana, z kolei, może pozytywnie wpłyn±ć na samopoczucie i stan psychiczny pacjenta.
Kolejne dobroczynne działanie terapii to fakt, iż podnosi próg wytrzymało¶ci na ból i ogóln± odporno¶ć organizmu. Jednak warunkiem jest oddanie praktyce i cierpliwo¶ć. Joga uspokaja umysł i system nerwowy, zmniejszaj±c obawę przed bólem.
Lekarstwa mog± przyspieszyć proces leczenia, lecz nie mog± być jedynym ¶rodkiem, jaki stosujemy. Natura jest najlepszym lekarstwem. Idea, jaka stoi za terapi± jog± to pozwolić ciału funkcjonować w sposób najbardziej naturalny i skuteczny jak jest to możliwe. Ten naturalny proces rz±dzi się swoimi prawami, pod±ża swoim własnym rytmem, którego tempo nie zawsze musi być szybkie.
Terapia jog± zaczyna się od zrozumienia jak działa ludzki organizm. Przygl±damy się przyczynom i rozwojowi choroby, analizujemy obszary ciała najbardziej ni± dotknięte. Cel terapii jog± to nie jedynie zwalczyć pewne objawy choroby, ten cel to usun±ć jej przyczyny.
Jurek Jagucki
Asany i zdrowie
Asany czyni± ciało elastycznym a umysł czujnym i jednocze¶nie zrelaksowanym; działaj± koj±co na system nerwowy i gruczoły; utrzymuj± balans na poziomie fizycznym, psychologicznym i emocjonalnym. Regularna praktyka asan podnosi wiarę w siebie i umacnia siłę woli.
Na poziomie fizycznym nawilża stawy, poprawia mobilno¶ć i rozbudza nasz± ¶wiadomo¶ć mię¶ni, stawów i wszystkich organów. Różne sekwencje asan podnosz± zakres ruchu stawów i mię¶ni, pomagaj±c jednocze¶nie zrównoważyć lew± i praw± stronę ciała.
W jaki sposób asany mog± pomóc
Asany oparte s± na prostej zasadzie. Jest to rozci±ganie, zginanie, rotacja i relaksacja. Te ruchy w różny sposób oddziaływaj± na ciało; mog± uzdrowić, pobudzić łub przyblokować pewne jego obszary. Cały czas główny nacisk kładziony jest na ludzki organizm jako cało¶ć, która działa dzięki poł±czeniu pracy wielu elementów. Celem jest oczyszczenie, rozci±gnięcie każdego organu, dotarcie do każdej ko¶ci i komórki ciała.
Joga to poł±czenie fizjoterapii, psychoterapii i terapii duszy - to nauka, która nie oddziela fizycznego od psychicznego. Asany to pozycje bio-fizjo-psychologiczne, poprzez które powoli budujemy "tamy" w naszym organizmie.
Energia i krew zostaj± przywiedzione ku tym "tamom" o one stopniowo otwieraj± się pozwalaj±c organom na przyjęcie nowej, ¶wieżej krwi i energii.
Gdy jaka¶ czę¶ć ciała zostaje dotknięta chorob±, traci ona swoj± wrażliwo¶ć. Podczas praktyki asan terapeutycznych, "tamy" w naszym ciele otwieraj± się i energia wpływa przez nie w sposób niezakłócony. Dociera do chorych miejsc rozpoczynaj±c proces uzdrawiania. Ważne by pracować powoli, poruszaj±c się po peryferiach by wreszcie dotrzeć do chorego obszaru. W pierwszej kolejno¶ci zajmujemy się całym ciałem, poprawiaj±c kondycję zdrowych obszarów, wzmacniamy je i tonizujemy. Dopiero wówczas przechodzimy do organów dotkniętych chorob±. Czasem jednak, gdy dolegliwo¶ć jest stosunkowo ¶wieża, lepiej zaj±ć się ni± od razu zanim stan się pogorszy.
Jurek Jagucki
Umysł i ciało
Terapia jog± uczy jak kontrolować działanie umysłu na całe ciało. Termin "umysł" ma tu szerokie znaczenie, zawiera w sobie intelekt, procesy my¶lowe, do¶wiadczenie i wyobraĽnię. Energia pochodz±ca z umysłu jest rozprzestrzeniana po całym ciele; jest bardzo odżywcza i ma działanie uzdrawiaj±ce. Praktykuj±c jogę uczymy się, czym jest spokój, poddanie, akceptacja bólu, poskramianie go a nie zwalczanie. Energia, która zwykle skierowana jest na walkę z bólem i stresem zostaje użyta do uzdrawiania.
Celem terapii jog± jest zharmonizować pracę ciała i umysłu. Różne asany pracuj± na rzecz poszczególnych obszarów w ciele: dla systemu oddechowego, dla krwioobiegu, systemu trawiennego, hormonalnego, odporno¶ciowego i wreszcie rozrodczego. Dlatego tak ważny jest wła¶ciwy dobór asan i ich sekwencji, by mógł zaistnieć proces uzdrawiania. Należy wykonywać zestawy dobrane dla uleczenia konkretnych schorzeń naszego organizmu, ustalaj±c dla siebie harmonogram praktyki. Nie zrażajmy się, gdy proces uzdrawiania zajmuje dużo czasu. Pamiętajmy, wytrwało¶ć to esencja jogi.
Jurek Jagucki - dyplomowany nauczyciel jogi stopnia Intermediate Senior III, fizjoterapeuta i licencjonowany terapeuta manualny/kręgarz/ (studia zawodowe kulturoznawcze i magisterskie z wychowania fizycznego). 
Z Jog± od pocz±tku 1981, z Zenem z końcem 1981, z Jog± Iyengara - gdy tylko trafiła do Polski (1984), z terapi± manualn± od chwili, gdy mnie zafascynowała (1985). 

 To wielki zaszczyt ale i zobowi±zanie być uczniem jednego z największych współczesnych mistrzów jogi B.K.S.Iyengara, to od samego Mistrza po dwukrotnym pobycie w Indiach w Punie i kilkunastu latach praktyki, uzyskuję certyfikat nauczyciela jogi . Pobieram nauki u dojrzałych, wybitnych nauczycieli w Europie, najdłużej ponad 10 lat u Gabrielli Giubilaro z Florencji (Włochy), a następne 10 lat u F. Birii z Paryża (Francja) – mam dla nich ogromn± wdzięczno¶ć. Od 1981 roku prowadzę regularne kursy jogi, relaksu, treningi antystressowe w Szczecinie, Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Rosji i Szwecji.
Aktualny certyfikat nauczyciela Seniora pozwala mi prowadzić treningi nauczycielskie i egzaminować nauczycieli stopnia Introductory i Junior i Senior I. Doskonalę swój warsztat głównie w rehabilitacji dysfunkcji kręgosłupa i stawów jog± i terapi± manualn±. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Od ponad 34 lat lat praktykuje medytację zen.
 Ufam słowom Iyengara gdy mówi: "każda asana ma piękny kształt, grację i elegancję – nadaje moc i czyni praktykuj±cego tak silnym jak diament a jednocze¶nie miękkim jak kwiat\” i "kiedy twoja postawa jest uczciwa i masz wiarę w siebie – wtedy przewodnictwo przychodzi z wewn±trz\”. Zapraszam moich uczniów aby to sprawdzali – zarówno na macie jak i w życiu.
 
 Jurek Jagucki
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft