Terapia jog±. Jurek Jagucki
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Terapia jog±. Jurek Jagucki

  • czwartek, 25 paĽdziernika 2007
  • autor: Jurek Jagucki
Na cztery podstawowe elementy - filary w terapii jog± składaj± się: lekarz, lekarstwo, prowadz±cy i pacjent. Lekarzem będzie wielki mędrzec Patanjali, asany to lekarstwo, nauczyciel jogi to prowadz±cy, a praktykuj±cy jogę to pacjent. Asany zaleca się "pacjentom" zgodnie z ich fizycznym i psychicznym stanem zdrowiem, uwzględniaj±c wszelkie choroby. Takie „leczenie” wymaga niezwykłej ostrożno¶ci, bo Ľle postawiona diagnoza może spowodować, że terapia będzie miała odwrotny skutek i skrzywdzi pacjenta. Je¶li niewła¶ciwie dopasujemy asany do potrzeb praktykuj±cych, stan pacjenta może się pogorszyć. Dlatego niezbędna jest ostrożno¶ć przy praktykowaniu zalecanych sekwencji asan.
Jurek Jagucki
Ludzkie ciało jest jak wielka maszyna pełna poł±czonych ze sob± elementów - mię¶ni, stawów, komórek nerwowych, żył, naczyń włosowatych. Niezwykle trudno zapewnić im doskonał± koordynację, utrzymać je w idealnym stanie. Z reguły każda dolegliwo¶ć, mniejsza czy większa, wpływa na całe ciało.
Joga i Ajurweda (tradycyjna hinduska medycyna oparta na zastosowaniu ziół) podzieliły różne rodzaje ludzkich dolegliwo¶ci i chorób na trzy kategorie. S± to, po pierwsze, choroby, które sami na siebie sprowadzamy przez zaniedbanie lub przeci±żanie ciała; po drugie, wady wrodzone; po trzecie wszelkie dolegliwo¶ci zwi±zane z nierównowag± pięciu elementów - ognia, wody, powietrza, ziemi i przestrzeni.
Joga zajmuje się wszystkimi trzema rodzajami dolegliwo¶ci, lecz skuteczno¶ć terapii zależy od rodzaju dolegliwo¶ci, stopnia jej rozwinięcia, konstytucji ciała pacjenta i jego zaangażowania w praktykę.
Jak działa terapia jog±
Terapia jog± oparta jest na takim doborze asan i ich sekwencjonowaniu by pewne obszary ciała zostały rozci±gnięte a inne unieruchomione. W przypadku poważnych schorzeń może się zdarzyć, że joga nie pomoże całkowicie pozbyć się dolegliwo¶ci. W większo¶ci przypadków, jednak, pozwala zredukować ból i cierpienie zwi±zane z chorob±. Na przykład, sekwencja asan zalecana przy AIDS może zmniejszyć objawy choroby, a taka zmiana, z kolei, może pozytywnie wpłyn±ć na samopoczucie i stan psychiczny pacjenta.
Kolejne dobroczynne działanie terapii to fakt, iż podnosi próg wytrzymało¶ci na ból i ogóln± odporno¶ć organizmu. Jednak warunkiem jest oddanie praktyce i cierpliwo¶ć. Joga uspokaja umysł i system nerwowy, zmniejszaj±c obawę przed bólem.
Lekarstwa mog± przyspieszyć proces leczenia, lecz nie mog± być jedynym ¶rodkiem, jaki stosujemy. Natura jest najlepszym lekarstwem. Idea, jaka stoi za terapi± jog± to pozwolić ciału funkcjonować w sposób najbardziej naturalny i skuteczny jak jest to możliwe. Ten naturalny proces rz±dzi się swoimi prawami, pod±ża swoim własnym rytmem, którego tempo nie zawsze musi być szybkie.
Terapia jog± zaczyna się od zrozumienia jak działa ludzki organizm. Przygl±damy się przyczynom i rozwojowi choroby, analizujemy obszary ciała najbardziej ni± dotknięte. Cel terapii jog± to nie jedynie zwalczyć pewne objawy choroby, ten cel to usun±ć jej przyczyny.
Jurek Jagucki
Asany i zdrowie
Asany czyni± ciało elastycznym a umysł czujnym i jednocze¶nie zrelaksowanym; działaj± koj±co na system nerwowy i gruczoły; utrzymuj± balans na poziomie fizycznym, psychologicznym i emocjonalnym. Regularna praktyka asan podnosi wiarę w siebie i umacnia siłę woli.
Na poziomie fizycznym nawilża stawy, poprawia mobilno¶ć i rozbudza nasz± ¶wiadomo¶ć mię¶ni, stawów i wszystkich organów. Różne sekwencje asan podnosz± zakres ruchu stawów i mię¶ni, pomagaj±c jednocze¶nie zrównoważyć lew± i praw± stronę ciała.
W jaki sposób asany mog± pomóc
Asany oparte s± na prostej zasadzie. Jest to rozci±ganie, zginanie, rotacja i relaksacja. Te ruchy w różny sposób oddziaływaj± na ciało; mog± uzdrowić, pobudzić łub przyblokować pewne jego obszary. Cały czas główny nacisk kładziony jest na ludzki organizm jako cało¶ć, która działa dzięki poł±czeniu pracy wielu elementów. Celem jest oczyszczenie, rozci±gnięcie każdego organu, dotarcie do każdej ko¶ci i komórki ciała.
Joga to poł±czenie fizjoterapii, psychoterapii i terapii duszy - to nauka, która nie oddziela fizycznego od psychicznego. Asany to pozycje bio-fizjo-psychologiczne, poprzez które powoli budujemy "tamy" w naszym organizmie.
Energia i krew zostaj± przywiedzione ku tym "tamom" o one stopniowo otwieraj± się pozwalaj±c organom na przyjęcie nowej, ¶wieżej krwi i energii.
Gdy jaka¶ czę¶ć ciała zostaje dotknięta chorob±, traci ona swoj± wrażliwo¶ć. Podczas praktyki asan terapeutycznych, "tamy" w naszym ciele otwieraj± się i energia wpływa przez nie w sposób niezakłócony. Dociera do chorych miejsc rozpoczynaj±c proces uzdrawiania. Ważne by pracować powoli, poruszaj±c się po peryferiach by wreszcie dotrzeć do chorego obszaru. W pierwszej kolejno¶ci zajmujemy się całym ciałem, poprawiaj±c kondycję zdrowych obszarów, wzmacniamy je i tonizujemy. Dopiero wówczas przechodzimy do organów dotkniętych chorob±. Czasem jednak, gdy dolegliwo¶ć jest stosunkowo ¶wieża, lepiej zaj±ć się ni± od razu zanim stan się pogorszy.
Jurek Jagucki
Umysł i ciało
Terapia jog± uczy jak kontrolować działanie umysłu na całe ciało. Termin "umysł" ma tu szerokie znaczenie, zawiera w sobie intelekt, procesy my¶lowe, do¶wiadczenie i wyobraĽnię. Energia pochodz±ca z umysłu jest rozprzestrzeniana po całym ciele; jest bardzo odżywcza i ma działanie uzdrawiaj±ce. Praktykuj±c jogę uczymy się, czym jest spokój, poddanie, akceptacja bólu, poskramianie go a nie zwalczanie. Energia, która zwykle skierowana jest na walkę z bólem i stresem zostaje użyta do uzdrawiania.
Celem terapii jog± jest zharmonizować pracę ciała i umysłu. Różne asany pracuj± na rzecz poszczególnych obszarów w ciele: dla systemu oddechowego, dla krwioobiegu, systemu trawiennego, hormonalnego, odporno¶ciowego i wreszcie rozrodczego. Dlatego tak ważny jest wła¶ciwy dobór asan i ich sekwencji, by mógł zaistnieć proces uzdrawiania. Należy wykonywać zestawy dobrane dla uleczenia konkretnych schorzeń naszego organizmu, ustalaj±c dla siebie harmonogram praktyki. Nie zrażajmy się, gdy proces uzdrawiania zajmuje dużo czasu. Pamiętajmy, wytrwało¶ć to esencja jogi.
Jurek Jagucki - dyplomowany nauczyciel jogi stopnia Intermediate Senior III, fizjoterapeuta i licencjonowany terapeuta manualny/kręgarz/ (studia zawodowe kulturoznawcze i magisterskie z wychowania fizycznego). 
Z Jog± od pocz±tku 1981, z Zenem z końcem 1981, z Jog± Iyengara - gdy tylko trafiła do Polski (1984), z terapi± manualn± od chwili, gdy mnie zafascynowała (1985). 

 To wielki zaszczyt ale i zobowi±zanie być uczniem jednego z największych współczesnych mistrzów jogi B.K.S.Iyengara, to od samego Mistrza po dwukrotnym pobycie w Indiach w Punie i kilkunastu latach praktyki, uzyskuję certyfikat nauczyciela jogi . Pobieram nauki u dojrzałych, wybitnych nauczycieli w Europie, najdłużej ponad 10 lat u Gabrielli Giubilaro z Florencji (Włochy), a następne 10 lat u F. Birii z Paryża (Francja) – mam dla nich ogromn± wdzięczno¶ć. Od 1981 roku prowadzę regularne kursy jogi, relaksu, treningi antystressowe w Szczecinie, Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Rosji i Szwecji.
Aktualny certyfikat nauczyciela Seniora pozwala mi prowadzić treningi nauczycielskie i egzaminować nauczycieli stopnia Introductory i Junior i Senior I. Doskonalę swój warsztat głównie w rehabilitacji dysfunkcji kręgosłupa i stawów jog± i terapi± manualn±. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Od ponad 34 lat lat praktykuje medytację zen.
 Ufam słowom Iyengara gdy mówi: "każda asana ma piękny kształt, grację i elegancję – nadaje moc i czyni praktykuj±cego tak silnym jak diament a jednocze¶nie miękkim jak kwiat\” i "kiedy twoja postawa jest uczciwa i masz wiarę w siebie – wtedy przewodnictwo przychodzi z wewn±trz\”. Zapraszam moich uczniów aby to sprawdzali – zarówno na macie jak i w życiu.
 
 Jurek Jagucki
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft