Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Czym jest joga w parach? Michał Kudzia

  • wtorek, 17 lutego 2015
  • autor: Michał Kudzia
Chcesz spróbować jak smakuje joga w parach, a nie wiesz od czego zacz±ć? W Polsce najłatwiej złapać pierwszy kontakt z tego typu praktyk± na zajęciach Akrojogi (Acroyoga). Ta bardzo popularna już forma ćwiczeń szybko się u nas rozwija. Dostępne s± regularne zajęcia z nauczycielem, otwarte tzw. jam'y (Acroyoga Jam), na których ćwiczymy poznane figury i uczymy się nowych.

akro joga

 

Byłem mile zaskoczony, kiedy poproszono mnie o napisanie tego tekstu. Mile, bo kto¶ uznał, że się nadaję, a zaskoczony, ponieważ nie jestem profesjonalist± (kryterium aspirowania do tego miana to 5000 godzin do¶wiadczenia = praktyki w danej dziedzinie), ani tym bardziej ekspertem (do tego 8000h) jogi w parach.

Pomy¶lałem - "Czemu nie? Większo¶ć pojawiaj±cych się tekstów to i tak przecież mało odkrywcze kompilacje innych Ľródeł. Dookoła pełno jogowych teoretyków-gawędziarzy i gawędziarek. Jeden więcej nie zawadzi. Ten przynajmniej ma lekkie pióro ;-) i elementarne akrojogowe obycie”.

Do meritum: co to za twór, ta "joga w parach"? Joga jako taka jest bardzo indywidualnym, osobistym, wewnętrznym procesem. Czy zatem może występować w parach?

Owszem, może. Dzisiaj definicję jogi rozci±ga się do granic sprzedawalno¶ci. Opracowano jogę kręgosłupa, jogę twarzy, jogę oczu, jogę dla psów, akro-jogę itd. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdefiniować jogę w parach. Podam propozycję, z któr± wcale nie musisz się zgadzać. Dopóki Urz±d Patentowy i Komitet Normalizacyjny nie sporz±dziły oficjalnego pisma, każdy może mieć własn± ;-)

Zacznijmy od tego, co najłatwiej poczuć, zrozumieć i opisać, czyli od materii. Większo¶ć personalnych historii jogowych bierze swój pocz±tek w pracy z ciałem. Poniek±d słusznie. Za bardziej subtelne formy energii jest sens się zabierać dopiero wtedy, gdy w tej najbardziej namacalnej czujemy się swobodnie.

 

acro

fotografia Aneta Misiurska  

 

  Warunkiem wstępnym, koniecznym żeby w ogóle mówić o praktyce jogi w parach, jest kontakt fizyczny. Czyli dotyk.

Dotyk jako narzędzie i przejaw komunikacji. Bez niej nie ma partnerstwa. Możemy ćwiczyć obok siebie na osobnych matach, ale to wykracza poza niniejsz± definicję. Mamy wtedy jogę dwóch jednostek, a nie pary.

 Dotyk jako element ł±cz±cy. Element wspólny. Jeden.

Pozostałe już s± podwójne. Na przykład asana (póki poruszamy się w obszarze fizyczno¶ci). I tu mam chwilę zawahania, czy używać tej nazwy.

 

acro

 

  W jodze dla par, sumienna praktyka klasycznych asan jest karkołomnym zadaniem. Graniczy z niemożliwo¶ci±, nawet w warunkach tak sprzyjaj±cych, że dwie osoby s± podobnego wzrostu. Spróbujcie wykonać np. pozycję Trójk±ta opieraj±c się plecami o siebie, albo Półksiężyc (Ardha Chandrasana) opieraj±c nogę o biodro partnera. W moim odczuciu zahacza to już o sztukę dla sztuki. Dobre do zdjęcia, ale nie do regularnej praktyki maj±cej przynie¶ć korzy¶ć. Istnieje niewielka grupka asan nadaj±cych się bez modyfikacji do ćwiczenia w kontakcie z partnerem (np. skręty w siadzie).

Bardziej adekwatne, bo bardziej ogólne, wydaje się okre¶lenie „oparte na asanach ćwiczenia wzmacniaj±co-rozci±gaj±ce dla dwóch osób”. Takie "prawie asany", pseudoasany, podwójne asany. Asany zmodyfikowane w ten sposób, żeby obie strony mogły jak najpełniej wykorzystać ustawienie ciała. Asany przeważnie komplementarne, tzn. wykonujemy ruch, który jest dopełnieniem ruchu partnera. Np. wariant siedz±cego skłonu do przodu (Paschimottanasana, Baddha Konasana, Adho Mukha Sukhasana) z partnerem na plecach wykonuj±cym wariant odgięcia w tył (Matsyasana, Supta Vajrasana).

 

acro

 

W tych układach dłoń, stopa, plecy partnera stanowi± oparcie b±dĽ służ± jako dĽwignia, ułatwiaj±c wykonanie i pogłębienie pozycji. DĽwignia może być pasywna lub aktywna, przy czym je¶li aktywna, to na zasadzie przemieszczania ¶rodka ciężko¶ci, z jak najmniejszym udziałem siły mię¶ni. Używamy głównie ciężaru własnego ciała. W ten sposób jest bezpieczniej, przyjemniej i bardziej ergonomicznie dla obu stron.

 I umówmy się – nie s± to asany do zaangażowania na 100%, bo czę¶ć uwagi idzie w stronę partnera (Jak się czuje? Czy mu wygodnie? Czy korzysta z tego ćwiczenia w równym stopniu, co ja?). Aczkolwiek „sthiram sukham asanam” ( x2 )

W podwójnych asanach obowi±zuje ta sama reguła. Ma być stabilnie i wygodnie. Obojgu. Je¶li ćwicz±c w parze którekolwiek z Was odczuwa dyskomfort uniemożliwiaj±cy wła¶ciwe wykorzystanie ćwiczenia, oznacza to, że musicie co¶ zmienić w ustawieniu. Bardzo ważna jest natychmiastowa, wyraĽna komunikacja werbalna. Przynajmniej na pocz±tku. Po pewnym czasie wspólnego ćwiczenia nauczycie się komunikować bez słów ;-)

W układach z jednym partnerem bardziej aktywnym, wspieraj±cym pozycję/ ruch, ten również ćwiczy - praktykuje swoj± "połówkę podwójnej asany". Sytuacji "nauczyciel-uczeń" nie zaliczam do jogi w parach, bo chociaż mamy wsparcie przy użyciu dotyku, to tylko jedna osoba wykonuje asanę. Z tego samego powodu, w ¶wietle mojej definicji, do jogi w parach nie zaliczam masażu tajskiego (nazywanego czasem "jog± dla leniwych" z powodu podobieństwa ruchów i sposobów ułożenia osoby masowanej - do tych stosowanych w jodze).

Ale przecież nie o same asany chodzi, nie o akrobacje. Chodzi też, a może głównie, o tę miękk±, psychologiczo-emocjonaln±, przyjemn±, humanistyczn± stronę bycia razem.

 

acro

 

 Czyli co jeszcze podwójne? Jamy i nijamy (yama/niyama).

 Na przykład taka ahimsa. Je¶li ćwiczysz z kim¶, uważaj, żeby nie forsować swojej koncepcji. Zanim mocniej doci¶niesz, zapytaj.

 Albo santosha. Obopólna przyjemno¶ć! Oczywiste – nie wymaga komentarza. Samo się dzieje, ale do tego musi być tapas – obopólna chęć! „Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz”. Joga w parach zwyczajnie nie zadziała je¶li jedno chce, a drugie - nie. To oczywiste. Zapał i chęć musicie mieć oboje. Inaczej nie do¶ć, że nie będzie przyjemnie, to jeszcze kto¶ może kogo¶ skrzywdzić (himsa).

Ważne, żeby być w zgodzie z sob± i prawdzie wobec partnera - satya z obu stron. Na tej podstawie budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa...

Reasumuj±c: po co w ogóle ćwiczyć tę jogę w parze? Nie wystarczy praktyka własna? Może i wystarczy, ale je¶li jest okazja, by j± uzupełnić – skorzystaj!

 

acro

 fotografia: Aneta Misiurska 

 

Przede wszystkim po to, żeby się dotykać. Dotyk ma olbrzymi± moc. Potrafi uzdrowić. Jeste¶my istotami społecznymi. Bez dotyku zaczynamy umierać od ¶rodka. Dotyk to rado¶ć. Dobry dotyk daje przyjemno¶ć. Na temat roli dotyku powstało wiele naukowych opracowań. Według niektórych potrzebujemy co najmniej 8 razy dziennie się przytulić, żeby zachować dobre zdrowie :-)

Po co jeszcze? Ćwicz±c z kim¶ uczysz się równowagi między braniem i dawaniem, równowagi między Twoim a czyim¶ „widzimisię”.

Uczysz się znajdowania złotego ¶rodka między pełn± kontrol± sytuacji a totalnym puszczeniem steru.

Uczysz się rozpoznawać i stawiać granice, rozpoznawać swoje potrzeby i otwarcie o nich komunikować („za mocno / za lekko / za szybko / za wolno / tak niewygodnie / tu boli / jestem zmęczona / powtórzmy to / teraz jest dobrze”). Uczysz się szanować czyje¶ granice i odpowiadać na potrzeby, uwzględniaj±c własne. 

 

acro

 fotografia: Aneta Misiurska

 

Uczysz się odpowiedzialno¶ci za drug± osobę. Rzecz jasna, nie zwalnia to jej z odpowiedzialno¶ci za sam± siebie (mówimy o osobie dorosłej; przy dziecku – wiadomo – dorosły musi zadbać o więcej). I nie zwalnia Ciebie z odpowiedzialno¶ci za siebie ;-)

 Uczysz się wrażliwo¶ci, rozwijasz empatię. Praktykujesz „podwójn± uważno¶ć”, bo już nie tylko na siebie musisz uważać. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa, a przez to nabierasz zaufania.

Dla zwi±zków partnerskich jest to kolejny wymiar wzajemnego poznawania się, z elementem fizycznego wyzwania oraz szczypt± neutralnego dotyku (i wysiłku) innego niż podczas seksu. Do¶wiadczyłem tego w bliskiej relacji. Próbowali¶my zabawy w Akrojogę. Było dużo ¶miechu i u¶miechu, czułem się cudownie. Wspomnienie do tej pory pozostało wyj±tkowe, bezcenne :-)

 

akro joga

 

 Chcesz spróbować jak smakuje joga w parach, a nie wiesz od czego zacz±ć? W Polsce najłatwiej złapać pierwszy kontakt z tego typu praktyk± na zajęciach Akrojogi (Acroyoga). Ta bardzo popularna już forma ćwiczeń szybko się u nas rozwija. Dostępne s± regularne zajęcia z nauczycielem, otwarte tzw. jam'y (Acroyoga Jam), na których ćwiczymy poznane figury i uczymy się nowych. Organizuje się w naszym kraju coraz więcej warsztatów. Dobrym startowym punktem informacyjnym na temat aktualnych wydarzeń jest strona www.acroyoga.pl.

Moje do¶wiadczenia z jog± w parach zaczęły się wła¶nie od Acro. W 2011 roku asystent Basi Lipskiej, Guillermo Benitez, poprowadził w Polsce (prawdopodobnie jako pierwszy) kilka warsztatów. Tak mi się spodobało, że czekałem na następne. Doczekałem się 2 lata póĽniej za spraw± Małgorzaty Witter, która zaprosiła Almuth Kramer – nauczycielkę z Niemiec, certyfikowan± w organizacji AcroYoga.org. Od tamtego czasu obserwujemy w Polsce boom na tę dyscyplinę. Chętnie z niego korzystam i polecam również Tobie :-)

 Michał Kudzia
Więcej o autorze:
asztanga.pl/autor

Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft