Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


10 000 godzin praktyki. Kino MacGregor

  • ¶roda, 11 lutego 2015
Kiedy patrzysz na twojego nauczyciela/twoj± nauczycielkę jogi gdy wchodzi w skomplikowane asany możesz odnie¶ć wrażenie, że posiada on/ona tę łatwo¶ć od urodzenia. Czasami młodzi adepci jogi przerywaj± praktykę, ponieważ trac± zupełnie nadzieję na uzyskanie takiego samego poziomu praktyki oraz perfekcji jak ich nauczyciele lub współćwicz±cy. Joga jest jednak ¶cieżk±, która wymaga wieloletniego wysiłku i po¶więcenia.
Niektórzy z najlepszych nauczycieli to wła¶nie ci, którzy na własnej drodze napotkali na wiele przeszkód, dzięki czemu mog± czerpać w nauczaniu z własnego do¶wiadczenia transformacji, jak± umożliwiła im joga.
Niektórzy ludzie uważaj±, że prawdziwie utalentowani nauczyciele posiadaj± wrodzony dar. Stwierdzenie, że każdy kto potrafi wej¶ć do stania na rękach, zej¶ć do mostka i wej¶ć z niego lub włożyć obie nogi za głowę posiada te umiejętno¶ci od urodzenia, jest jednak zbytnio uproszczone. Gdyby tak było, nikt komu by się to wszystko nie udało za pierwszym podej¶ciem, nie chciałby podejmować kolejnych prób. Ponadto, bez wieloletniej, ugruntowanej praktyki, umiejętno¶ci nigdy nie osi±gn± maksimum swojego potencjału, nawet gdy się ma naturalne predyspozycje oraz talent. Jeden z moich znajomych ostatnio opowiedział mi o zasadzie „10 000 godzin”. Koncepcja ta zakłada, że perfekcyjne wykonanie asany wymaga pewnego poziomu praktyki zanim może się ono ujawnić. Nawet posiadaj±c ogromny talent trzeba włożyć dużo pracy aby uzyskać rezultaty i aby wewnętrzny proces przejawił się w ciele. Naukowcy badaj±cy zdolno¶ci stwierdzili, że konieczne jest 10 000 godzin, aby uzyskać mistrzostwo w danym zakresie.
Neurolog Daniel Levitin podkre¶lił: „z badań wynika, że aby osi±gn±ć poziom mistrzowski, który jest kojarzony z eksperckimi umiejętno¶ciami w jakiejkolwiek dziedzinie, konieczne jest 10 000 godzin praktyki. W każdym badaniu, w którym pod uwagę brani s± kompozytorzy, koszykarze, pisarze, łyżwiarze, piani¶ci czy szachi¶ci, znajdujemy tę liczbę. Nikt nigdy nie natkn±ł się na przypadek, w którym prawdziwe mistrzostwo na ¶wiatowym poziomie zostało osi±gnięte w krótszym czasie. Wygl±da na to, że nasz mózg potrzebuje dokładnie takiej ilo¶ci czasu, aby przyswoić informacje niezbędne w osi±gnięciu mistrzostwa..." To stwierdzenie jest także prawdziwe w odniesieniu do ludzi, których uznajemy za geniuszy. Pomimo, że to nie wyja¶nia dlaczego niektóre jednostki rozwijaj± się szybciej niż inne, zadaje jednak kłam stwierdzeniu, że rodzimy się z talentem lub bez niego.
Kino MacGregor
Nawet jeżeli jeste¶ naturalnie uzdolnionym joginem/jogink±, nadal musisz praktykować, aby twoje umiejętno¶ci rozwijały się i osi±gnęły poziom mistrzostwa. Bez oddania, po¶więcenia i ciężkiej wieloletniej pracy talent może pozostać nieujawniony i niezrealizowany. W ¶wiecie muzyki wielu ludzi wskazuje na geniusz Mozarta, który zacz±ł tworzyć w wieku sze¶ciu lat. Niektóre z jego wczesnych kompozycji zostały napisane, gdy był nastolatkiem i już od dziesięciu lat tworzył muzykę; magnum opus skomponował u schyłku życia, czyli kulminacji wieloletnich studiów, pracy i po¶więcenia. Je¶li chodzi o praktykę jogi to o wiele więcej niż kilka sesji będzie potrzebne, aby osi±gn±ć wspomniane 10 000 godzin. Zakładaj±c, że praktykujesz dwie godziny dziennie, przez sze¶ć dni w tygodniu, uwzględniasz dni księżycowe (pełnia i nów), dni przeznaczone na podróże, dni bez praktyki dla kobiet oraz inne konieczne przerwy, w efekcie możesz potrzebować 20 lat, aby doj¶ć do granicy 10 000 godzin. Niektórzy praktykuj± po trzy godziny dziennie, a inni dwa razy dziennie, dodaj±c pracę warsztatow± po południu. Taka taktyka przy¶pieszyłaby czas, w jakim zbliżyliby¶my się do wspomnianych 10 000 godzin. Być może najlepsi nauczyciele czekaj±, aż ich uczniowie osi±gn± tę granicę 10 000 godzin do¶wiadczenia, zanim dadz± im autoryzację nauczania. Mój nauczyciel Ashtanga Jogi, Sri K. Pattabhi Jois, wymagał od swoich uczniów, aby mieli za sob± osiem podróży do Mysore w Indiach, zanim weĽmie ich pod uwagę w nadaniu im Certyfikatu. Zaszczyt ten nie był dany wielu uczniom, a ci którzy go uzyskali na pewno włożyli w to mnóstwo pracy.
Jednym z elementów, które kocham w jodze jest to, że ¶wietnie harmonizuje. To, czy twoje starania zakończ± się sukcesem, jest zdeterminowane czyst± praktyk±. Nie ma znaczenia, czy masz elastyczne b±dĽ silne ciało od urodzenia, czy też spędzasz dzień na kanapie, ogl±daj±c cały dzień telewizję. Znaczenie ma to, że posiadasz jaki¶ poziom siły i elastyczno¶ci oraz że stajesz na macie podejmuj±c praktykę. Każde ciało posiada swoj± własn± ¶cieżkę ale dla każdego idea praktyki jest taka sama. Kiedy osi±gniesz pewien stopień samorealizacji dzięki praktyce możesz zbierać owoce swojej pracy i zacz±ć dzielić się tym, co potrafisz poprzez nauczanie. 
Wielokrotnie słyszałam od ludzi, że na pewno jestem gimnastyczk±, tancerk± b±dĽ po prostu mam talent od urodzenia, tylko dlatego, że regularnie praktykuję zaawansowan± serię Ashtanga Jogi. Z cał± pewno¶ci± mogę powiedzieć, że nigdy nie byłam gimnastyczk± ani tancerk±, nie miałam też wyj±tkowych predyspozycji siłowych od urodzenia. Miałam, co prawda, trochę bardziej elastyczne ciało, ale to nie było nic w porównaniu z elastyczno¶ci± jak± mam dzisiaj. Za pierwszym razem gdy próbowałam włożyć sobie nogę za głowę nie udało się to, a także gdy próbowałam wstać z mostka po raz pierwszy, upadłam i uderzyłam się głow± o ziemię. Kiedy próbowałam się unie¶ć w jakiejkolwiek asanie, która wymagała siły, stawałam wobec faktu, że jestem słaba i nie mogę unie¶ć żadnej z czę¶ci mojego ciała ponad ziemię. To za spraw± wielu lat praktyki, zarówno tej tradycyjnej, jak i tej dodatkowej, mam dzisiaj tę siłę i elastyczno¶ć w praktyce. Jeżeli ja mogłam to osi±gn±ć – to każdy może. Jedyn± różnic± jest kilka lat, a więc kilka tysięcy godzin spędzonych na macie do jogi. Korzy¶ci płyn±ce z jogi nie bior± się znik±d. Trzeba na nie pracować i dopiero potem można z nich czerpać.
Kino MacGregor
Wrodzony talent jest czym¶ wyj±tkowo rzadkim, ale to, co jest jeszcze rzadziej spotykane to siła wyszkolonego umysłu, która sprawia, że talent ten wzrasta ku czemu¶ wyj±tkowemu i wielkiemu. Wielu ludzi pragnie do¶wiadczyć ogromu i wielko¶ci, ale chcieliby je otrzymać bez wkładania wysiłku. Prawdziwa doskonało¶ć - we wszystkim - jest poł±czeniem ci±głej pracy i zaangażowania w ni± serca przez wiele lat oraz na otwarciu się na to, co jest naszym marzeniem. Wszyscy my¶limy, że chcieliby¶my mieć kogo¶ z czarodziejsk± różdżk± kto sprawiłby, że nasze marzenia urzeczywistni± się. Prawda leży jednak gdzie indziej – transformacja zachodzi w trakcie podróży, nie jest wynikiem dotarcia do celu. Do¶wiadczenie wielko¶ci jest tak wspaniałe dlatego, że w trakcie procesu odkrywania jej mamy kontakt z nie¶miertelnym pierwiastkiem naszej duszy. Siła jest potężna tylko wtedy, kiedy jest ujarzmiona przez współczuj±ce serce. Talent jest potwierdzany tylko wtedy, kiedy jest ugruntowany wieloletni±, solidn± praktyk±. Joga jest ci±głym i długotrwałym pielęgnowaniem silnego umysłu. Guruji wielokrotnie mówił, że joga jest bardzo trudna i że musimy j± praktykować przez całe życie, aby do¶wiadczyć chociaż małych korzy¶ci. Najbardziej spektakularna symfonia jak± możesz skomponować to twoje życie. Poprzez praktykę jogi nabywasz umiejętno¶ci, które przenios± cię z niskiego poziomu funkcjonowania do Twych najwyższych, indywidualnych możliwo¶ci. Za każdym razem gdy praktykujesz przybliżasz się o kilka godzin do do¶wiadczenia osobistej doskonało¶ci.
Artykuł ukazał się w Miami Life Center Bulletin, summer 2012
Kino MacGregor
Tłumaczenie: Marta Szostak i Ewa Makowska
Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Ewy Makowskiej 
Zdjęcia:Artur Wi¶niewski
 Tekst pochodzi z największego w Polsce portalu internetowego po¶więconego praktyce, tradycji i historii asztangajogi. Adres portalu: www.ashtangayoga.pl
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft