Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Co to jest Joga Iyengara? Gabriella Giubilaro

  • czwartek, 6 wrze¶nia 2007
  • autor: Gabriella Giubilaro
  • opracował: Leszek Mioduchowski
Joga Iyengara jest najbardziej znana z kładzenia nacisku na poprawne ustawienia. Wła¶ciwe ustawienie ko¶ci i stawów prowadzi do polepszenia równowagi przy mniejszej pracy mię¶ni. W ten sposób zyskujemy większ± stabilno¶ć w asanach przy minimalnym wysiłku. Wła¶ciwe ustawienia poprawiaj± kr±żenie, tworz± wewnętrzn± przestrzeń (dosłownie tworz± t± przestrzeń w stawach) i przywracaj± zrównoważony przepływ energii przez całe ciało. A otwarcie ciała na przepływ silnego strumienia energii prowadzi do zdrowia i dobrego samopoczucia. Ta szczególna uwaga skierowana na poprawne ustawienia w jodze znaczy dużo więcej niż sporz±dzanie listy punktów do zapamiętania podczas wykonywania asan. Jest tu mowa o rozwijaniu ¶wiadomo¶ci ciała, która sięga do wszystkich aspektów życia.
gabriella¦wiadomo¶ć ciała
Pocz±tkuj±cy studenci niszcz± ustawienia pozostałych czę¶ci ciała podczas dokonywania poprawek w asanach. Na przykład, pocz±tkuj±cy często odwracaj± głowę kiedy chc± skręcić kręgosłup. Dojrzałe osoby ćwicz±c rozwijaj± ¶wiadomo¶ć ciała, która się wyraża na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zrozumienie wszystkich powi±zań s± oni zdolni dokonać wszelkich poprawek bez zakłócania ustawień reszty ciała. Po drugie: s± oni w stanie zakodować owe ustawienia w pamięci ciała. ¦wiadomo¶ć ciała dostarcza ¶rodków, aby otworzyć miejsca w ciele, które s± zablokowane. To jest jeden z głównych powodów dlaczego joga Iyengara odnosi tak ogromne sukcesy w lansowaniu zdrowego trybu życia.
Powi±zania
Poprzez swoje nauczanie Iyengar wskazuje nam jak rozumieć powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała. Iyengar uczy, że kręgosłup otrzymuje pracę nóg i r±k. Ta zasada jest tak podstawowa, że ma ona zastosowanie do wszystkich asan. Przykładowo: zarówno w pozycjach stoj±cych, jak i odwróconych akcja stóp i nóg może wydłużać kręgosłup. Zamiast pracować bezpo¶rednio w jednej czę¶ci ciała, co często nie daje efektów, powinni¶my zrozumieć powi±zania. Iyengar uczy nas, że asany w jodze s± nie tylko zestawem pozycji rozwiniętych w dawnych czasach, ale raczej wymagaj± one ci±głych poszukiwań, odkrywania tajemnic poł±czeń, które mog± być osi±gnięte poprzez ci±gł± praktykę.  
Akcja kontra ruch
Kiedy ćwiczymy jogę Iyengara, odkrywamy różnicę pomiędzy akcj± a ruchem. Pocz±tkuj±cy student jest w stanie obserwować tylko peryferie ciała i zewnętrzne ruchy. To jest nazwane ruchem fizycznym. Z wytrwało¶ci±, powoli odkrywamy różne sposoby praktykowania. Uczymy się, jak używać wszystkich naszych zmysłów postrzegania, aby czuć nie tylko to, co się dzieje w naszym zewnętrznym ciele, ale również to, co się dzieje wewn±trz naszego ciała. Dzieje się tak wtedy, gdy dochodzimy do punktu opisanego prze Iyengara  „kiedy umysł działa jak pomost między ruchami mię¶ni a organami postrzegania i kiedy umysł wprowadza intelekt i doł±cza go do każdej czę¶ci ciała". Uczymy się rozróżniania umysłem i analizowania tego, co czujemy w naszym ciele. To nazywa się akcj±. Akcja pojawia się wtedy, kiedy tworzymy wewnętrzne rozci±gnięcie - ruch, który jest niedostrzegalny dla obserwatora z zewn±trz. Ruch ten wnosi inteligencje i m±dro¶ć do naszej pozycji.
Personalizacja asan
Poprzez nieustann± praktykę i poprzez zdolno¶ć do dogłębnej penetracji swojego ciała, Iyengar osi±gn±ł dużo m±dro¶ci z jogi. Opieraj±c się na rozumieniu swojego ciała, uczy on swoich studentów, jak penetrować wszystkie czę¶ci ciała.: fizyczne, organiczne i umysłowe. Iyengar uczy również, jak ważna jest personalizacja praktyki asan. Istotny jest dokładny dobór pozycji, to w jakiej zorganizować je sekwencji i jak je ćwiczyć (aktywnie czy pasywnie, z pomoc±, czy bez pomocy przyrz±dów do ćwiczenia). Taka personalizacja praktyki asan pozwala dopasować się do osobistych potrzeb, stosownie do zmian w naszej fizjologii, psychice i stanie zdrowia.
Pomoce
Innym aspektem jogi Iyengara jest użycie różnorodnych pomocy do ćwiczenia, przykładowo klocków, koców, pasków i ławek. Jeżeli dana osoba ma skorzystać z asany (na poziomie psychicznym, organicznym i umysłowym), ale nie jest w stanie przybrać pozycji z powodu braku umiejętno¶ci, czy też siły - może być użyta podpórka jako pomoc. Przy pomocy podpórek nawet osoba, która jest niepełnosprawna, albo bardzo chora może osi±gn±ć korzy¶ci z asan. Pomoce pozwalaj± wszystkim studentom pozostać w pozycji przez dłuższy czas. Utrzymanie pozycji tylko przez krótki okres czasu oddziałuje przede wszystkim na ciało fizyczne. Poprzez pozostanie w pozycjach przez dłuższy czas korzy¶ci przenikaj± głębiej na poziomy organiczne i umysłowe.
Joga m±dro¶ci±
Osoby, które maj± to szczę¶cie, aby uczyć się z Iyengarem, do¶wiadczaj± bezpo¶rednio nie tylko jego słów, ale również i jego energii. Energia ta prowadzi do głębszej penetracji wykonywanych asan i naszych ciał. Każdy z nas nauczył się, jak dać z siebie wszystko, aby do¶wiadczyć własne ograniczenia, aby dotkn±ć nieznanego - czego¶ co jest ciężkie do wykonania samodzielnie. Nauczyli¶my się nie tylko jak uczyć studentów za pomoc± werbalnych obja¶nień i prezentacji asan, ale również jak oni powinni uczyć i poprawiać studentów poprzez dotyk. Dzięki tym prezentacj± umożliwia się uczniom do¶wiadczanie czego¶, co normalnie zajęło by lata do osi±gnięcia bez pomocy.
Żyj±cy Mistrz 
Yogacharya B.K.S. Iyengar ma teraz około 83 lat i do tej pory nie utracił on swojej energii podczas praktykowania czy nauczania. Jego doskonalenie inteligencji ci±gle się poszerza. W słowach Iyengara: „Dzisiaj nie rozci±gam ciała, co zwykłem robić maj±c trzydzie¶ci, pięćdziesi±t lat, przez wszystkie te lata. Teraz, aby rozci±gn±ć ciało rozci±gam inteligencję w moim ciele. I to wła¶nie ta inteligencja rozci±ga moje ciało”.

Tekst powstał w 2001 r.
Dziękujemy Leszkowi Mioduchowskiemu za jego udostępnienie.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft