Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Anjali Mudra - Namaste

  • ¶roda, 29 sierpnia 2007
  • autor: Shiva Rea
  • opracował: Inka Kozłowska
Anjali znaczy "ofiarowanie" a w Indiach mudra ta często jest okre¶lana mianem namaste. Je¶li choć raz byłe¶ na zajęciach jogi, ten gest jest dla ciebie znajomy: złożenie razem dłoni przed sercem. Twój nauczyciel może składa swoje ręce mówi±c "Namaste" na pocz±tku lub na końcu zajęć. Możesz znaleĽć ten gest w niektórych asanach - w Tadasanie (Góra), zanim zaczniesz Powitania Słońca, albo w pozycjach balansowych jak Vrksasana (Drzewo). Ta u¶więcona pozycja dłoni, zwana anjali mudr± pochodzi z Azji i stała się synonimem Dalekiego Wschodu, od u¶miechniętej twarzy Dalai Lamy spogl±daj±cego znad koniuszków palców po wyobrażenia bóstw przed Hinduistycznymi i Buddyjskimi ¶wi±tyniami.
Na zachodzie tłumaczymy ten gest jako postawę do modlitwy. Wzrastali¶my wraz z tym gestem jako czę¶ci± naszej kultury, każdy z nas ma prawdopodobnie swój osobisty stosunek do tej mudry - pozytywny lub negatywny. Niektórzy z nas mog± mieć pod¶wiadomy opór przed składaniem dłoni, jakby był to znak uległo¶ci. Jednakże piękno tego gestu, który umieszcza nas dokładnie w centrum naszego bytu, jest ponadczasowe i uniwersalne. Znam 3-latka, który z zachwytem pozdrawia w ten sposób ludzi, znam też aktora, który przygotowuje się tym gestem przed wej¶ciem na scenę.
Podczas gdy będziemy analizować znaczenie, doniosło¶ć i potencjał tej mudry, b±dĽ otwarty na własne do¶wiadczanie. W jaki sposób ten prosty, ale potężny gest może być praktycznym narzędziem w twojej praktyce i codziennym życiu?
W sanskrycie mudra oznacza pieczęć albo znak i odnosi się nie tylko do ¶więtego gestu dłoni, ale także pozycji ciała, która wywołuje specyficzny stan wewnętrzny, symbolizuje szczególne znaczenie.
Anjali mudra jest jedn± z tysiecy mudr, które s± używane w Hinduskich rytuałach, klasycznym tańcu i jodze. Anjali sama w sobie znaczy "ofiarowanie", a w Indiach często jest nazywana "namaste" lub "namaskar" - zależnie od dialektu. Jako dopełnienie Hinduskiego pozdrowienia, jak u¶więcone "cze¶ć", namaste jest często tłumaczone następuj±co: "Kłaniam się bosko¶ci w tobie z bosko¶ci we mnie."
To pozdrowienie jest esencj± jogicznej praktyki dostrzegania Boga w każdym stworzeniu. Dlatego gest ten jest czyniony zarówno w ¶wi±tyniach, przed wyobrażeniami bóstw, jak też dla nauczycieli, rodziny, przyjaciół, obcych, ale też przed ¶więtymi rzekami i drzewami. Anjali mudra jest postaw± spokoju, powrotu do serca zarówno wtedy, gdy witasz lub żegnasz kogo¶, zaczynasz lub kończysz działanie.
Gdy składasz dłonie przed centrum swojego ciała, dosłownie ł±czysz prawa i lew± półkulę mózgu.
Jest to jogiczny proces jednoczenia, ł±czenia naszej aktywnej natury z łagodn± i wrażliw±. W jogicznym spojrzeniu na ciało, energetyczne albo duchowe serce jest wizualizowane jako lotos w centrum klatki piersiowej.
Anjali mudra ożywia to lotosowe serce ¶wiadomo¶ci±, delikatnie stymuluje do otwarcia, tak jak woda i ¶wiatło czyni± to dla kwiatu.
Zacznij wygodn± pozycj± siedz±c± jak Sukhasana (siad skrzyżny). Wydłuż kręgosłup od miednicy, rozszerz tył szyi poprzez lekkie cofnięcie podbródka. Teraz, z prostymi palcami, delikatnie złóż dłonie razem przy centrum klatki piersiowej, jakby¶ chciał zebrać wszystkie swoje duchowe bogactwa w sercu. Powtórz ten ruch kilkakrotnie, kontempluj±c metaforycznie lew± i praw± stronę siebie - męsk± i żeńsk±, logiczn± i intuicyjn±, siln± i czuł± - w cało¶ć. A teraz, żeby odkryć, jak potężnym może być umieszczenie w ten sposób dłoni, spróbuj przesun±ć złożone dłonie na jedn± lub druga stronę od ¶rodka i zatrzymaj je na chwilę. Nie czujesz się wyprowadzony z równowagi? Powróć na ¶rodek, zauważ jak to miejsce cię satysfakcjonuje, jest jak magnes przyci±gaj±cy do centrum. Delikatnie dotknij kciukami mostka, jakby¶ chciał zadzwonić w dzwonek by otwarły się drzwi do twojego serca. Rozszerz plecy, otwórz klatkę piersiow± od ¶rodka. Poczuj przestrzeń pod pachami, gdy łokcie zestrajasz z nadgarstkami. Pozostań tak przez jaki¶ czas i do¶wiadczaj.
Jakie czujesz zacz±tki zmiany ¶wiadomo¶ci? Czy zmienia się twoje wewnętrzne samopoczucie? WyobraĽ sobie, że zaczynasz swoja praktykę jogi, albo inna aktywno¶ć, w której chcesz być skoncentrowany i ¶wiadomy tego, jak wewnętrzny stan wpływa na zewnętrzne do¶wiadczenia. Złóż dłonie jeszcze raz, tym razem delikatnie zegnij palce dłoni, tak by twoje złożone dłonie przypominały p±k kwiatu lotosu.
W zależno¶ci od twojej duchowej orientacji, możesz metaforycznie zasiać ziarno modlitwy, afirmacji lub takiej jako¶ci jak "pokój", "czysto¶ć", "życie" w swojej Anjali mudrze. Opu¶ć podbródek do klatki piersiowej i u¶wiadom sobie sens pokory i skromno¶ci, z któr± zaczynasz praktykę, jakby¶ czekał na błogosławieństwo, przyj¶cie dobra. Ważne jest, by w Anjali ofiarowanie było prawdziwe, szczere wobec własnego wewnętrznego Ja, tak żeby było najbardziej efektywne i podnosz±ce dla ciebie. W tradycji jogini mogli wizualizować istha devata - osobist± ł±czno¶ć z Bogiem w ¶wi±tyni swoich złożonych dłoni.
Dla niektórych osób może być odniesieniem ¦więta góra, dla innych Jezus, Kriszna, albo Naj¶więtsza Matka. Zestrój tym gestem sw± ¶wiadomo¶ć (umysł), odczuwanie (serce) i działanie (ciało). Gdy poczujesz, że inwokacja jest zakończona, złóż swoje dłonie przed centrum czoła, anja czakr±, zatrzymaj się, poczuj uspokajaj±cy efekt tego dotyku. Powróć dłońmi do klatki piersiowej, aby umocnić w sercu swe intencje.
Możesz teraz zacz±ć asany jogi, medytację lub inna aktywno¶ć - z miejsca zjednoczenia. Zauważ jak o wiele łatwiej jest być obecnym i radosnym, cokolwiek by¶ nie robił. Oprócz pocz±tku i zakończenia twojej sesji jogi, Anjali mudra może być używana podczas Suria Namaskar (Powitań Słońca), oraz wielu innych asan jako droga powrotu do centrum i utrzymania tego stanu. Gdy twoje dłonie schodz± się ze sob± ponad twoj± głow± w Virabhadrasanie I (Wojownik I) albo w Vrksasanie (Drzewo), jest to ci±gle Anjali mudra. ¦wiadome poł±czenie wznosz±cych się w górę r±k w niewidzialnej linii energii z twoim sercem, pomoże ci zbudować pozycję i wewnętrzny do niej stosunek.
W życiu codziennym ten modlitewny gest może być używany jako pomost ł±cz±cy wewnętrzne i zewnętrzne do¶wiadczenia, wyrażanie wdzięczno¶ci przed posiłkiem, ukazywania prawdy w obrębie naszych relacji, lub jako znak wyciszszania wybuchu napięcia, gdy czujesz się zagoniony i pobudzony. Anjali mudra jest starożytnym ¶rodkiem pomagaj±cym ludziom, znakiem by pamiętali, że otrzymali dar życia i by używali go m±drze.

Yoga Journal,
Autor : Shiva Rea
Tłum. Inka Kozłowska
www.salamba.pl
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft