Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Oddech życia Kino MacGregor

  • sobota, 23 listopada 2013
  • autor: Kino MacGregor
  • opracował: Agnieszka Wierzbińska
Kiedy się rodzimy robimy wdech, a kiedy umieramy robimy wydech. W przestrzeni pomiędzy tymi dwoma oddechami zawarte jest nasze całe życiowe do¶wiadczenie tu na Ziemi. Pomimo tego, że ciało, które przechowuje naszego ducha umiera, w pewien sposób, ¶wiatło naszej duszy nigdy nie przestaje płon±ć, tak jak ¶wiatło słońca, które zawsze ¶wieci. Nasze ograniczone postrzeganie sprawia, że nie jeste¶my w stanie zobaczyć ¶wiatła słonecznego po zachodzie słońca po drugiej stronie globu. Podobn± trudno¶ć mamy z zaakceptowaniem wiecznej natury naszej duszy. Aby pogłębić postrzeganie niezbędne do odczucia wiecznego spokoju, które leży u podstaw istnienia, należy wyj¶ć poza to co doczesne i przyziemne, i spojrzeć na wszystko z góry, z punktu obserwacyjnego.
Kino MacGregor
Joga uczy, że sposobem na przej¶cie mostu i doj¶cie do tych unikalnych stanów bycia jest cykl oddechu. Praca z oddechem podczas praktyki jogi może być wyzwaniem i z pocz±tku może być też frustruj±ca. Tylko niewielu zaawansowanych praktykuj±cych potrafi z powodzeniem poł±czyć złożone ruchy ze spokojnym i kontrolowanym oddechem. Kiedy po raz pierwszy zaczęłam praktykować jogę, byłam bardziej zainteresowana efektem końcowym pozycji niż subtelno¶ciami oddechu.
Upłynęły lata zanim zintegrowałam pranayamę lub kontrolę oddechu z moimi codziennymi praktykami.
Dopiero gdy mój nauczyciel, Sri K. Pattabhi Jois, bezpo¶rednio przekazał mi wiedzę o pranayamie wg metody jogi ashtanga, byłam gotowa na odkrycie tej drzemi±cej we mnie siły. Teraz rozumiem, że bez oddechu nie ma jogi i obecnie oddech inspiruje mnie tak samo jak pozycje, a nawet bardziej. Dobrze wykonane pozycje, akrobatyczne ruchy i poruszaj±ce się dłonie pozostan± tylko ozdobnikami je¶li nie doł±czymy skupienia na oddechu, które stanowi serce jogi.
Magia pracy z oddechem polega na tym, że gdy kontrolujemy oddech uzyskujemy dostęp do pięciu powłok lub ciał: fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, energetycznego i duchowego. Nasz oddech jest czynno¶ci± kontrolowan± zarówno przez działania ¶wiadome jak i pod¶wiadome dzięki czemu uzyskujemy dostęp zarówno do naszej ¶wiadomo¶ci jak i pod¶wiadomo¶ci.
Regulacja oddechu ma olbrzymi wpływ na to czy możemy pozostać spokojni, zdrowi i zrównoważeni. Podczas długiego wdechu i wydechu stymulujemy zdolno¶ć układ przywspółczulnego do uspokajania co zazwyczaj nazywamy reakcj± relaksacyjn± (pwn.pl: zmniejszone napięcie mię¶niowe, aktywno¶ć korowa, tempo pracy serca, ci¶nienie krwi). Oddychanie przez nos pogłębia stan relaksacji podczas gdy oddychanie przez otwarte usta wysyła do mózgu sygnał odpowiadaj±cy niebezpieczeństwu i panice. Głęboki oddech ujjayi nauczany w jodze ashtanga stabilizuje prace serca podczas wysiłku fizycznego, wzmacnia układ kr±żenia, wywołuję reakcję relaksacyjn± i sprawia, że umysł jest w pełni skoncentrowany na chwili obecnej.
Kino MacGregor
Guruji zawsze powtarzał, że praktyka ashtangi to praktyka oddychania a pozycje to tylko „wygibasy”. Skupianie uwagi na oddechu jest jednym z głównych założeń jogi i bez po¶więcenia uwagi oddechowi joga stanie się jedynie kolejn± form± ćwiczeń fizycznych.
Joga pozwala na nawi±zanie głębszej więzi z samym sob± poprzez skręcanie ciała, wchodzenie w niewygodne pozycje, oddychanie i skupianie wzroku na pojedynczych punktach. Odpowiedni stopień trudno¶ci niezbędny na każdym etapie praktyki jest wystarczaj±cy do tego by zatrzymać poruszenia umysłu i stworzyć dług± pauzę w strumieniu my¶li, który zazwyczaj płynie nieprzerwanie. Głęboki oddech sprawia, że wszystkie powłoki naszego bytu s± w pełni obecne i zintegrowane.
Ashtanga uczy, że wyrównanie długo¶ci wdechu i długo¶ci wydechu jest najważniejszym celem praktyki. Gdy tego dokonamy, oba aspekty naszej ¶wiadomo¶ci będ± w stanie równowagi. Wdech można poł±czyć z przyjmowaniem, braniem i działaniem, a wydech można poł±czyć z puszczeniem, dawaniem i wyciszeniem. Podczas wykonywanie pozycji, które s± wymagaj±ce, bolesne lub wymagaj± większej gibko¶ci dobrze jest skoncentrować się chwilowo na wydechu. Pozycje, które s± wymagaj±ce ponieważ do ich wykonania potrzebujemy dużo siły dobrze wykonywać skupiaj±c się na ł±czeniu ruchu unoszenia z wdechem, aby wzmocnić siłę oddechu.
Kino MacGregor
Prawdopodobnie największym wyzwaniem w praktyce jogi jest utrzymanie spokojnego i równego oddechu podczas gdy poruszamy się stale zwiększaj±c stopień trudno¶ci asan. Ciężko jest pamiętać o oddechu kiedy wykonywana pozycja jest tak trudna, że mamy jedynie ochotę wstrzymać oddech. Naszym naturalnym odruchem w momencie gdy pojawiaj± się trudno¶ci, strach, ból i frustracja jest wstrzymanie oddechu. Jednak kiedy zatrzymujemy oddech, zatrzymujemy przepływ energii życiowej. Ważne jest by oddychać, szczególnie gdy w pozycjach pracujemy nad naszymi psychicznymi i emocjonalnymi ograniczeniami. Jedn± z głównych oznak zaawansowania w praktyce serii pozycji nie jest jedynie umiejętno¶ć ich poprawnego wykonania, ale umiejętno¶ć utrzymania głębokiego i równego oddechu podczas ich wykonywania. W momencie, gdy opanujesz swobodny oddech w trudnych asanach będziesz jednocze¶nie praktykować głębok± relaksację, która pomoże Ci w trudnych sytuacjach życiowych. Czasami dwa długie i głębokie oddechy mog± zapobiec eskalacji kłótni pomiędzy przyjaciółmi lub partnerami. Praktyka jogi, która wykorzystuj±c oddech zatrzymuje poci±g udręki z czasem będzie stawała się coraz bardziej naturalna zarówno na macie jak i poza ni±.
Je¶li wykonujesz swoj± praktykę skupiaj±c się wył±cznie na utrzymaniu asan, prawdopodobnie po¶więcisz oddech na rzecz zewnętrznej formy. Jednak efekty nie usprawiedliwiaj± w jodze ¶rodków. Wręcz odwrotnie, użyte ¶rodki s± celem i efektem praktyki. Joga jest podróż± i procesem. Je¶li nie pozwolimy na to by głęboki wdech i wydech był naszym przewodnikiem w praktyce jogi to możliwe, że nigdy nie pozwolimy sobie wej¶ć w stan głębokiego spokoju. Celem życia nie jest jedynie przeżyć je jak najszybciej, byle do ostatniego wydechu, a raczej cieszyć się wspaniał± podróż± i rozkoszować się tym co spotka nas po drodze. Kiedy porzucisz potrzebę osi±gania czegokolwiek odkryjesz, że spokój, którego potrzebujesz masz już w sobie, pomiędzy wdechem i wydechem.
Kino MacGregor
Kino MacGregor - jedna z kilku certyfikowanych przez ¦ri.K.Pattabhi Joisa nauczycieli Astanga Jogi. Jako jedna z najmłodszych kobiet na ¶wiecie ukończyła trzecia serię i obecnie praktykuje czwart±.
Współtworzy Miami Life Center, gdzie prowadzi zajęcia, warsztaty ucz±c tradycyjnej Astanga Jogi, nagrywa instruktażowe video oraz dzieli się wiedz± na temat holistycznego podej¶cia do zdrowia.
Dwukrotnie była go¶ciem w Polsce, w Astanga Yoga Studio. 
Tłumaczyła Agnieszka Wierzbińska
Tekst pochodzi z największego w Polsce portalu internetowego po¶więconego praktyce, tradycji i historii asztangajogi. Adres portalu: www.ashtangayoga.pl
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft