Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Stopy. David Keil

  • niedziela, 20 maja 2012
  • autor: David Keil
  • opracował: Łukasz Przywóski
Stopy s± wspaniałym wynalazkiem, niestety przeważnie trzymamy je w zamknięciu (w butach) przez większ± czę¶ć dnia. Biedactwa pełni± ważn± rolę zarówno w naszym codziennym życiu, jak i w praktyce jogi. Stopy s± podstaw± ciała. Jako terapeuta w pierwszej kolejno¶ci skupiam uwagę na stopach, by zaobserwować, w jaki sposób dana osoba spędza na nich cały dzień. Jako nauczyciel jogi nauczyłem się zwracać uwagę w pierwszej kolejno¶ci na podstawę, któr± jest praca stóp w pozycjach stoj±cych.
Stopa jest zbudowana z dwudziestu sze¶ciu wzajemnie na siebie oddziałuj±cych ko¶ci powi±zanych układem torebkowo-wi±zadłowym i tworz±cych skomplikowana strukturę. Sk±d aż tyle ko¶ci na tak małej powierzchni?
Czy nie uważacie za przydatn± zdolno¶ci stopy do adaptacji do niemal każdego rodzaju powierzchni, na przykład kamienistego szlaku lub le¶nej ¶cieżki pokrytej gałęziami i pełnej dziur?
Nasze stopy potrafi± dopasować się do praktycznie każdego rodzaju powierzchni dzięki wzajemnemu oddziaływaniu dwudziestu sze¶ciu ko¶ci, ich budowa pozwala również na skierowanie przez staw skokowy siły do reszty ciała, tak by zachowywało ono równowagę.
 Stopy s± podstaw± ciała, ponieważ stykaj± się z podłożem, które zasadniczo nie zmienia kształtu, szczególnie w czasie praktyki jogi. Nie wiem jak wam, ale mi nie zdarzyło się jeszcze praktykować jogi na bardzo nierównej powierzchni. W każdym razie fundamenty praktyki budujemy stoj±c na powierzchni (np. na macie), je¶li podstawa nie będzie odpowiednia wszystko inne może pój¶ć nie tak. Można użyć tu porównania do fundamentów domu. Je¶li postawicie fundamenty a one osi±d± nierówno lub jedna strona przechyli się bardziej niż druga, czy okna na poddaszu zamkn± się poprawnie? Czy uda się zamkn±ć do końca drzwi wej¶ciowe?
 Podstawę stopy tworz± trzy łuki. Prawdopodobnie prawie wszyscy znacie jeden z nich – biegn±cy po wewnętrznej stronie stopy łuk podłużny przy¶rodkowy, o którego unoszeniu stale przypominaj± nauczyciele jogi, ale oprócz niego wyróżnia się jeszcze dwa łuki. Jeden z nich (łuk podłużny boczny) przebiega po zewnętrznej stronie stopy, ale nie zaznacza się bardzo wyraĽnie. Trzeci łuk (łuk poprzeczny przedni) przebiega przez podstawę palców ¶ródstopia. Czy zauważyli¶cie, że podeszwy stóp staj± się szersze, kiedy na nich staniecie? Wła¶nie dlatego rozmiar stopy mierzy się stoj±c. W czasie stania stopa nieznacznie wydłuża się wzdłuż linii łuków podłużnych a rozszerza się wzdłuż linii łuku poprzecznego.
Zasadniczo stoimy na trójk±cie, którego podstawę stanowi± guz ko¶ci piętowej, głowa I (duży palec) i V (mały palec) ko¶ci ¶ródstopia. Poł±czenie tych trzech punktów liniami da kształt trójk±ta. Z kolei ich poł±czenie z górn± czę¶ci± stawu skokowego utworzy kształt piramidy. A piramida, moi przyjaciele, jest bardzo stabiln± struktur±.
Łuki stóp utrzymuj± się dzięki specjalnemu kształtowi ko¶ci, skomplikowanemu układowi ¶cięgien i mię¶ni a także mię¶niom łydek. Wystarczy problem z dowolnym z tych elementów, by łuki zaczęły się zapadać a okna (w tym wypadku ramiona, biodra, żebra) nie funkcjonowały w pełni sprawnie.
Stopę oplataj± dwa bardzo ważne mię¶nie, których przyczepy końcowe znajduj± się w linii łuku podłużnego przy¶rodkowego. Owijaj± się wokół stopy jak strzemię, w które wkłada się stropy wsiadaj±c na konia. Bywaj± zreszt± nazywane „anatomicznym strzemieniem”. Mię¶nie te to Tibialis Anterior (m. piszczelowy przedni) i Peroneus Longus (m. strzałkowy długi). Pierwszy z nich biegnie wzdłuż ko¶ci piszczelowej i do¶ć łatwo jest wyczuć go palpacyjnie. W tym celu znajdĽcie ko¶ć piszczelow± (Tibia) i przesuńcie palcem na zewn±trz. Po uniesieniu poczujecie mięsień piszczelowy pod palcami, ponadto można przesun±ć palce w dół wzdłuż mię¶nia i wyczuć grube ¶cięgna maj±ce przyczepy wewn±trz stopy, na prawo od łuku podłużnego przy¶rodkowego.
 Znalezienie drugiego z mię¶ni jest trudniejsze, dlatego po prostu go opiszę. Schodzi po łydce za guz stopy a następnie pod stop±, gdzie ł±czy się z mię¶niem piszczelowym długim na łuku podłużnym przy¶rodkowym. Mię¶nie te stabilizuj± stopę, od ich pracy zależy czy łuki s± unoszone czy też zapadaj± się w czasie stania. S± dziesi±tki innych mię¶ni pomagaj±cych w podtrzymywaniu łuków, ale dzisiaj skupimy się tylko na dwóch.
 Do¶ć gadania, przejdĽmy do ćwiczeń. Stańcie w Tadasanie i poczujcie, w jaki sposób ciężar ciała przenosi się na stopy. Być może ciężar ciała obci±ża w większym stopniu podstawy palców albo piętę, nie trzeba okre¶lić tego z pełn± dokładno¶ci±, b±dĽcie po prostu ¶wiadomi swoich skłonno¶ci. Istnieje wiele sposobów angażowania łuków, jednym z nich jest po prostu uniesienie palców stóp. Innym sposobem, na którym chciałbym się przez chwilę skupić, jest doci¶nięcie podstawy palucha do maty i równoczesne dociskanie do niej zewnętrznej krawędzi stopy. Będziecie mieli wrażenie, że odcinek stopy między piet± a podeszwami palców skraca się. Wykonuj±c ten ruch skupcie uwagę na wewnętrznej stronie ud a następnie przenie¶cie j± na mięsień lędĽwiowy.
Przyjrzyjmy się pozycji Wojownika I. Obydwie stopy znajduj± się na podłodze, dlatego należy pamiętać o łukach w każdej z nich. Zawsze powtarza się nam, by kolano zgiętej nogi znajdywało się nad kostk± stopy (bardzo dobry pomysł), ale odejdĽmy na chwilę od tych wskazówek. Cofnijcie nieznacznie kolano i zwróćcie uwagę, co stanie się z łukiem stopy? Czy zauważyli¶cie, że łuk zaczyna się zapadać? Często obserwuje się, że tylna stopa tylko w połowie spoczywa na macie i nie jest to wcale jej zewnętrzna połowa. Poeksperymentujcie i znajdĽcie ułożenie, w którym łuk zacznie się unosić. Doci¶nijcie piętę i zewnętrzn± krawędĽ stopy i obserwujcie, w jakim stopniu uniesie się łuk stopy tylnej nogi.
Podobna zabawa z uruchamianiem łuków wykorzystuje interakcję między omówionymi wcze¶niej mię¶niami. Wykorzystajcie te proste wskazówki i zastosujcie je w swojej praktyce pozycji stoj±cych, rozwińcie siln± podstawę a pozycje stan± się o wiele silniejsze i bardziej stabilne.
david keilDavid Keil praktykuje jogę od 1989 r Jest bezpo¶rednim uczniem ¦ri K. Pattabhiego Joisa i jego wnuka Sharatha R. w Majsur w Indiach. Jest autoryzowany przez Ashtanga Yoga Research Institute. Prowadzi warsztaty na całym ¶wiecie również z tematu Anatomii dla jogi. Anatomia jest jego pasj±.
Więcej informacji na jego temat można znaleĽć na stronie: http://ashtangayogamiami.com. Dodatkowo David prowadzi stronę po¶więcon± anatomii funkcjonalnej i jej przełożeniu na codzienn± praktykę jogi www.yoganatomy.com.
 Polski przekład artykułu pochodzi z największego w Polsce portalu internetowego po¶więconego praktyce, tradycji i historii asztangajogi. Adres portalu www.ashtangayoga.pl
 
 
Tłumaczył Łukasz Przywóski
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft