Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Synchronizacja oddechu z ruchem w praktyce asan. Olga Szkonter

  • ¶roda, 13 kwietnia 2011
  • autor: Olga Szkonter
Tym, co odróżnia praktykę asan od sportowych aktywno¶ci fizycznych, jest przede wszystkim niezbywalny aspekt kontroli oddechu. Wykorzystywanie potencjału oddechu nie tylko znacz±co ułatwia wykonywanie asan, ale też pomaga osi±gn±ć harmonię ciała i umysłu. Trzy nasze aspekty: umysł, ciało i oddech s± powi±zanym systemem, w którym każdy z elementów ma na siebie wpływ - żadnego z nich nie należy więc lekceważyć, ani na gruncie praktyki asan, ani na żadnym innym.
 
Aby wł±czyć czynnik kontrolowanego oddechu do praktyki, trzeba zacz±ć od jego obserwacji. Warto zwracać uwagę czy oddychamy swobodnie, czy kolejne oddechy s± głębokie, długie i jednolite. Praktykę asan w podej¶ciu vinyasa krama (którego nauczam) zaczynamy zawsze wła¶nie od obserwacji oddechu w pasywnej pozycji. Pracę rozpoczynamy od wyrównania długo¶ci wdechu i wydechu, które w niekontrolowanym trybie zazwyczaj nie trwaj± tyle samo. PóĽniej staramy się miękko wydłużać oddech w komfortowym dla siebie zakresie, a odnajduj±c odpowiedni dla siebie rytm (najczę¶ciej w obrębie 4-6 sekund wdech, 4-6 sekund wydech), staramy się go utrzymać w trakcie trwania praktyki (wyj±tkiem s± skłony, w których wdech nie powinien być wydłużany ze względu na zamknięcie klatki piersiowej).
Oprócz utrzymywania kontroli nad długo¶ci± i rytmem oddechu musimy też zwracać uwagę na jego dĽwięk i fakturę. Oddech powinien być spokojny, miękki i jednolity na całej swojej długo¶ci – powinien też rezonować w gardle, a nie szumieć w nosie. Taki rezonuj±cy w gardle oddech, powstaj±cy poprzez zwężenie gło¶ni i wydaj±cy przydechowy dĽwięk, nazywany jest w jodze oddechem „ujjayi”. Powinni¶my utrzymać ten tryb w praktyce asan, gdyż pomaga utrzymać jednolito¶ć kolejnych oddechów i stanowi dobry punkt koncentracji uwagi (nie powinien on jednak być zbyt gło¶ny, żeby nie powodował napięcia w gardle). Ideałem powinno być ujęcie tych wszystkich powyższych czynników – panowanie nad oddechem i utrzymywanie każdych kolejnych oddechów takich samych, niezależnie od tego czy pozycj±, któr± wykonujemy jest tadasana, czy ćaturanga dandasana. Ma to szczególne znaczenie również w synchronizacji ruchu z oddechem. Ruchy w sekwencjach pozycji powinny być zainicjowane przez oddech, dzięki czemu będ± płynne, naturalne i możliwie jak najmniej wysiłkowe. Umysł natomiast powinien cały czas pod±żać za oddechem, żeby móc utrzymać koncentrację i skupienie, a przez to docelowo – spokojny i zrównoważony stan.
 
 
Praca z oddechem w praktyce asan ma jeszcze jeden, znacz±cy watek: uwzględnienie i wykorzystanie odmiennych potencjałów wdechu i wydechu. Odmienno¶ć funkcji poszczególnych czę¶ci oddechu wydaje się oczywista i jest faktycznie dosyć łatwo zauważalna – w trakcie wdechu klatka piersiowa ro¶nie, rozszerza się – uzyskujemy największe otwarcie i wydłużenie, możemy też poczuć większ± aktywizację, z wydechem tracimy nieco wydłużenie i otwarcie, ale zyskujemy rozluĽnienie, uspokojenie, poddanie się grawitacji. Sztuka polega na uwzględnianiu tych mechanizmów w wykonywaniu asan – niezależnie od tego, czy wykonujemy je dynamicznie, czy statycznie. Zgodnie z potencjałem wdechu, powinien on inicjować ruchy takie jak: podnoszenie r±k, wygięcia w tył, ponoszenie się ze skłonów czy powracanie ze skrętu, ale też wydłużanie kręgosłupa we wszystkich pozycjach statycznych. Wydechy natomiast, dzięki swoim wła¶ciwo¶ciom, pomog± wchodzić do skłonów, skrętów (także pogłębić zakres skrętu w statycznej pracy), przyci±gać nogi do tułowia, powracać z wygięć. Uwzględnianie potencjału oddechu pomaga wykonywać asany w zgodzie z naturalnymi mechanizmami ciała, płynnie przechodzić z jednej pozycji w drug±, precyzyjnie budować pozycję, w której chcemy pozostać statycznie – a to wszystko przy zachowaniu rozluĽnienia, które obok stabilno¶ci i równowagi jest kluczowym wyznacznikiem dobrze wykonanej asany.
Potencjał wdechów i wydechów może zostać podkre¶lony dodatkowo poprzez zatrzymania oddechu. Zatrzymanie oddechu po wdechu potęguje jego aktywizuj±cy aspekt (jest to jednak moment, w którym nie wykonujemy żadnych ruchów, gdyż maksymalne otwarcie klatki piersiowej i brzucha stawia temu opór), zatrzymanie oddechu po wydechu natomiast optymalizuje rozluĽniaj±cy efekt wydechu (jest to także moment, w którym najłatwiej jest wykonywać skoki i unoszenie ciała – „utpluti”). Z zatrzymywaniem oddechu po wydechu zwi±zana jest także praca z bandhami, bardzo istotna w wykonywaniu asan. Uddiyana bandha jest miękkim uniesieniem narz±dów wewnętrznych w jamie brzusznej, gdy podczas zatrzymania oddechu po wydechu wykonujemy jakby „udawany wdech” nie wpuszczaj±c powietrza do płuc (pracujemy mię¶niami oddechowymi jak przy wdechu, ale zamykamy gło¶nię, by nie wpływało powietrze). W klatce piersiowej wytwarza się wtedy „próżnia”, która niejako wsysa brzuch do góry. Mechanizm ten powinien być docelowo wykorzystywany w pracy we wszystkich skłonach. Uddiyana bandhę często ł±czy się z wykonywaniem mula bandhy – wessania i uniesienia okolic anatomicznego krocza (również podczas pauzy po wydechu). Praca ta – pocz±tkowo trudna do uchwycenia – znajduje zastosowanie w pozycjach równoważnych i asanach z grupy „utpluti”, w których unosimy ciało balansuj±c.
 
 
Ciężko przecenić rolę oddechu – jest wyznacznikiem naszego bycia żywym, jest nici±, ł±cz±c± umysł i ciało, umożliwiaj±c± wpływanie na obie te sfery. Dlatego tak nieprawdopodobne wydaje się, że wiele osób ma nieprawidłowe nawyki oddechowe i znikom± ¶wiadomo¶ć swojego oddechu. Zajęcia jogi powinny być idealnym miejscem do tego, by oduczyć się stresowego, generuj±cego pobudzenie i napięcie, szczytowego oddychania oraz szans± by nauczyć się najpierw rozluĽniaj±cego trybu oddychania brzusznego, póĽniej oddechu przeponowo-piersiowego i wreszcie pełnego oddechu jogicznego. Praca z oddechem w asanach nie tylko ułatwia ich wykonanie, ale jest też doniosł± lekcj± uważno¶ci, samoobserwacji i czucia. Koncentracja na oddechu podczas praktyki pozycji jogi przynosi ponadto poczucie harmonii, zrównoważenia i wrażenie spokoju umysłu – podstawowego celu praktyki. Dlatego też, pomimo iż pocz±tkuj±cy często bywaj± zaskoczeni, jak trudno jest utrzymać pełn± kontrolę nad oddechem, ucz±c się stopniowo wydłużać i wyrównywać oddechy, synchronizuj±c ruchy z oddechem, udaje im się uwalniać od napięcia, uspokajać umysł i doceniać dobrodziejstwa oddechu w praktyce.
- -
Olga Szkonter jest nauczycielk± jogi wg podej¶cia vinyasa krama, uczennic± Macieja Wieloboba. Prowadzi zajęcia w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba oraz Nowohuckiej Akademii Seniora.
Pracownia Jogi Macieja Wieloboba w Krakowie: http://www.joga-krakow.pl
 
 
 

Zapraszamy na konwencje z udziałem znanych i cenionych na całym ¶wiecie nauczycieli jogi:

 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft