Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Sk±d bior± się w nas lęki i dlaczego cierpimy?

  • czwartek, 16 wrze¶nia 2010
  • autor: Brajesh Kumar Jha
Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, co jest Ľródłem cierpienia i lęków w naszym życiu, będziemy mogli się ich pozbyć. Jedn± z dróg aby dost±pić tego poznania jest ¶cieżka jogi, za¶ na jej końcu na najbardziej wytrwałych czeka szczę¶cie w najwyższej formie.
Brajesh 1Życie jest ci±głym naprawianiem tego co już minione. Towarzyszy nam powszechne poczucie, że dom który zbudowali¶my dzisiaj, pewnego dnia zostanie zniszczony przez naturę lub innego człowieka. W naszym codziennym życiu możemy znaleĽć mnóstwo przykładów my¶lenia w ten sposób. Przyswoili¶my sobie pesymistyczne poczucie niepewno¶ci względem wszystkiego co nas otacza, zwłaszcza co do przyszło¶ci, przepełnia nas gorycz. My¶limy, że to co nas spotka w życiu będzie pełne smutku i cierpienia. Sk±d bierze się w nas ten sposób my¶lenia i postrzegania ¶wiata?
Sanskrycka nazwa „Yoga” oznacza zjednoczenie. To powszechne rozumienie, że to co nas otacza ma wielki wpływ na nasze codzienne życie: zewnętrzne okoliczno¶ci, charakter i styl życia. Je¶li joga jest zakorzeniona w twoim życiu, to jeste¶ na dobrej drodze do osi±gnięcia szczę¶cia, bowiem joga prowadzi do zjednoczenia duszy z Najwyższym, do najwyższego szczę¶cia. Dlaczego więc nie mieliby¶my spróbować jego dost±pić?
Dlaczego nasze życie na tym ¶wiecie przepełnione jest lękiem przed przyszło¶ci±, my¶leniem o cierpieniu, które być może nigdy nie nadejdzie? Je¶li po¶więcimy tej kwestii trochę uwagi, zaobserwujemy 3 główne czynniki odpowiedzialne za poczucie lęku w naszym życiu:  1. Ciało, 2. Materialistyczne poż±dania i 3. Ego

Wszystkie nasze problemy s± zakorzenione w jednym lub więcej z tych czynników, w sposób po¶redni lub bezpo¶redni. Je¶li sięgniemy do antycznego języka Sanskrytu aby spróbować zgłębić tajemnicę , znajdziemy tam 3 słowa odwołuj±ce się do wspomnianych powyżej czynników: Kaya, Maya i Manava
KAYA:
Przedstawia ciało. “Ka” reprezentuje Brahmę tzn. Najwyższego a „Kaya” oznacza obiekt pod warunkiem, że d±ży on do osi±gnięcia Najwyższego. Nasza dusza została obdarowana dobrze rozwiniętym ciałem, aby osi±gn±ć cel najwyższy. Nasz styl życia powinien umożliwić nam użycie ciała jako medium w d±żeniu ku najwyższemu poznaniu. Większo¶ć z nas robi co¶ zupełnie odwrotnego, wydaje się nam że my (dusze) jeste¶my po to aby chronić i dekorować to cenne ciało. Ale prawda jest inna. Powinni¶my dbać o zdrowie i sprawno¶ć naszego ciała, tak jak utrzymujemy maszynę, aby dobrze działała i była produktywna. W tym kontek¶cie produktem jest szczę¶cie i poł±czenie z Najwyższym.
 
MAYA:
Przedstawia atrakcyjny materialistyczny ¶wiat i poż±dania z nim zwi±zane. „Ma” oznacza „nie” a „Ya” – „to”, czyli mam na my¶li co¶ co nie istnieje. Próbuj±c zrozumieć esencję tego atrakcyjnego ¶wiata rzeczy i poż±dań, zdajemy sobie sprawę że wszystkie te formy s± Maj±, nigdy nie były i nie będ± wieczne, trwałe. Zmieniały swoje formy egzystencji zgodnie z czasem, miejscem, kreowały warunki, które wci±ż się zmieniały. Ten zmieniaj±cy się status Maji bardzo przyci±ga powszechnego człowieka. Organy i zmysły obejmuj± Maję ale nie s± niezmienne. Niestety człowiek przywi±zuje się do Maji a w rezultacie upada. Jogin powinien rozumieć esencję Maji, która jest niestała i nie będzie jej w przyszło¶ci. Nie tylko materialny ¶wiat ale również ¶wiat pragnień i życzeń zwi±zanych z nim, również stale się zmienia. Blask tych pragnień może o¶lepić człowieka. Wtedy staje się niezdolny do tego aby zobaczyć prawdziw± twarz Maji.
MANAVA:
Przedstawia ludzko¶ć. “Ma” oznacza „nie” a „Nava” - nowy. Konkluzja jest taka, że zostali¶my obdarowani życiem nie po to żeby budować nowe przywi±zania, którym będziemy oddani. Dlatego zostali¶my nazwani „Manava”. Esencja zawarta w tej nazwie mówi o tym, aby starać się nie rozwijać nowych niewoli i fałszywych relacji. Musimy pamiętać o swoim wiecznym przywi±zaniu do Najwyższego i nigdy nie zmierzać w kierunku nowych doczesnych uzależnień.
Po narodzeniu, gdy życiowy zegar tyka, przywi±zanie do doczesnych spraw oraz idei wzrasta. I to głównie zaprz±ta nasze głowy i serca, do tego stopnia, że my¶limy już tylko o tym. Nie mamy nawet chwili żeby pomy¶leć po co tu jeste¶my – stanowi±c wspaniałe wielkie ciało ludzko¶ci . Wszystkie inne zjawiska jak reprodukcja, fizjologia s± obecne także u innych istnień: zarówno zwierz±t czy drobnoustrojów. Ludzko¶ć różni się od nich możliwo¶ci± logicznego rozumowania i ¶wiadomo¶ci tego co się z nami dzieje i to jest nasz± sił±. Więc powinni¶my my¶leć logicznie, zatrzymać się na chwilę i pomy¶leć: czego powinni¶my się trzymać, co powinno być dla nas ważne. Ale niestety jest odwrotnie i nasza logika wędruje po niewła¶ciwych drogach.
Przypu¶ćmy że mamy pojemnik pełen płynu, aby użyć go musimy zrobić w nim dziurę. Je¶li zrobimy dziurkę na górze, wtedy możemy korzystać z płynu wtedy kiedy chcemy a to czego nie zużyjemy będzie nadal bezpieczne w pojemniku. Ale jeżeli zrobimy dziurę w dnie pojemnika, sytuacja będzie inna: będziemy musieli wypić cało¶ć, w przeciwnym wypadku wszystko się wyleje. Tak samo musimy być logiczni we wszystkich życiowych sytuacjach, aby uczynić swoje życie szczę¶liwym i ¶wiatłym. Powinni¶my być przywi±zani do „Najwyższego” a oddaleni od Maji.
Odwołam się do czasów gdy byli¶my noworodkami i nie mogli¶my zmienić swojej pozycji, a potem gdy trzymali¶my się blisko podłogi aby po wielu dniach podnie¶ć się i zaczęć chodzić na czterech kończynach. Po nabraniu pewno¶ci w tej pozycji, powoli próbowali¶my uczyć się poruszania na dwóch nogach. Na tym poziomie wiele razy upadali¶my, ale nadal kontynuowali¶my naukę aby pewnego dnia stan±ć już pewnie na dwóch nogach. Pojawiły się nowe wyzwania: bieganie, skakanie, coraz szybciej, coraz wyżej.
Podobnie człowiek ma naturę dziecka na tej spirytualnej ¶cieżce. Na pocz±tku my¶li że nie potrafi chodzić czy skakać. Ale na szczę¶cie pewnego dnia dochodzi do tego, że małymi kroczkami może tego dokonać, opu¶cić ziemię, doczesne przywi±zania i uzależnienia. Mały progres pozwala nam na czterech kończynach kroczyć drog± religijnych rytuałów. PóĽniej zaczynamy chodzić na dwóch kończynach, potrzeby i wymagania praktyki wci±ż rosn±. A kiedy już możemy skakać wysoko, możemy opu¶cić ziemię całkowicie, a z ni± wszelkie codzienne potrzeby. Dost±pić o¶wiecenia.
To powinno być wła¶nie celem jogina na jego ¶cieżce. Każda ¶cieżka jest wyj±tkowa, ma swoje specyficzne cele i ¶rodki do ich osi±gnięcia, które w obliczu Najwyższego znikaj±, zostaje już tylko wieczne szczę¶cie.
 
Brajesh 2Brajesh Kumar Jha,
Rana Mahal Ghat, Varanasi
 
Tłumaczenie: Magdalena Rada
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft