Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


¦rodki do realizacji celów w praktyce asan i terapii jog±. Maciej Wielobób

  • ¶roda, 2 czerwca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Praktyka asan, któr± budujemy powinna mieć pewien cel. Cel może być bardzo różny: może to być wykonanie jakiej¶ trudnej asany, może to być zrównoważenie jakiej¶ wła¶ciwo¶ci fizycznej lub psychicznej etc. W niniejszym artykule omawiam główne ¶rodki, którymi umiejętna manipulacja pozwala zrealizować postawione sobie cele w praktyce asan:
1.Dobór asan (ew. pranajam i innych praktyk)
2.Stosunek dynamiki do statyki (trwania w pozycjach) w budowanych sekwencjach.
3.Wzorce i sposoby oddychania.
Oczywi¶cie czasami stosuje się inne ¶rodki, je¶li wymaga tego realizacja naszego celu, np. wykorzystanie potencjału umysłu (porzucenie samoograniczania się na rzecz pozytywnego wykorzystania umysłu) czy chociażby wykorzystanie dĽwięku w praktyce asan (co szczególnie jest realizowane przez A.G. Mohana czy T.K.V. Desikachara).
 Dobór asan i pranajam. Pozycja ciała i jej wpływ na charakter praktyki
Asany stoj±ce: wzmacniaj± mię¶nie, integruj± strukturalnie całe ciało, wzmagaj± trawienie i metabolizm, ucz± równowagi
Asany w leżeniu na plecach: daj± poczucie stabilno¶ci, uziemiaj±, pozwalaj± łatwo wyizolować potrzebne grupy mię¶ni, obszary ciała (ze względu na duż± powierzchnię padparcia ciała)
Asany odwrócone: kształtuj± odwagę, pewno¶ć siebie, zwiększaj± ukrwienie klatki piersiowej i obręczy barkowej, odwracaj± działanie grawitacji, umiejętnie stosowane (!) odci±żaj± kręgosłup, ucz± równowagi
Asany w leżeniu na brzuchu: daj± poczucie stabilno¶ci, uziemiaj±, pozwalaj± ułożyć kręgosłup w jego naturalnym ułożeniu (zachowane łuki kręgosłupa)
Asany w siadzie, klęku i szpagacie: daj± poczucie stabilno¶ci, uziemiaj±, ze względu na obszern± i stabiln± powierzchnię podparcia (przynajmniej w siadach i klękach) umożliwiaj± mniej wysiłkow± pracę w potrzebnych nam zakresach.
¶rodki do realizacji celów w praktyce asan i terapii jog± Maciek Wielobób
Zakres w pozycji i jego działanie na organizm
Skłony w przód: uspokajaj± układ nerwowy, schładzaj±, poprzez łagodn± stymulację brzucha wspomagaj± też proces trawienia
Wygięcia w tył: aktywizuj±, pobudzaj±, rozgrzewaj±, uelastyczniaj± i odżywiaj± kręgosłup,
Skłony do boku: równoważ±ce w swoim działaniu, uelastyczniaj± kręgosłup
Skręty: prawidłowo wykonywane powoduj± odczucie wyciszenia, jakby wycofania, refleksyjno¶ci (nieprawidłowo – irytacji), zmniejszaj± sztywno¶ć tułowia i bioder, wspomagaj± ukrwienie kręgosłupa i narz±dów jamy brzusznej
Wła¶ciwo¶ci poszczególnych pranajam
Pranajamy pobudzaj±ce, zmniejszaj±ce wilgoć w organizmie: kapalabhati, bhastrika
Pranajamy równoważ±ce: nadi ¶odhana, warianty ujjayi
Pranajamy schładzaj±ce: sitali, sitkari, ćandra bhedana
Pranajamy rozgrzewaj±ce: surya bhedana
To s± warto¶ci orientacyjne, ponieważ wła¶ciwo¶ci pranajamy możemy również zmienić odpowiednio manipuluj±c stosunkiem długo¶ci poszczególnych czę¶ci oddechu: wdech, zatrzymanie oddechu po wdechu, wydech, zatrzymanie oddechu po wydechu. Ale o tym w osobnym po¶cie.
¶rodki do realizacji celów w praktyce asan i terapii jog± Maciek Wielobób
 Dynamika (przej¶cia w pozycjach) vs statyka (trwanie w pozycjach)
Większo¶ć osób zastanawiaj±c się nad odpowiednim doborem praktyki my¶li tylko o doborze konkretnych asan, ale równie istotny jest odpowiedni stosunek dynamiki (przej¶ć między pozycjami zsynchronizowanych z oddechem) do statyki (trwania w pozycjach). Ta sama asana, gdy zostajemy w niej na 6 oddechów i gdy 6 wchodzimy do niej z wydechem a wychodzimy z wdechem, będzie miała inne działanie. Poniżej parę wskazówek na temat wła¶ciwo¶ci, które można aktywować za pomoc± dynamicznego lub statycznego wykonania asan.
Dynamika: zmniejsza stabilno¶ć, zwiększa ruchliwo¶ć, mobilno¶ć, przeważnie rozgrzewa, ułatwia zsynchronizowanie oddechu z ruchem, zazwyczaj wysusza organizm, pomaga się rozluĽnić, daje poczucie lekko¶ci, likwiduje ociężało¶ć
Statyka (trwanie w pozycjach): stabilizuje, zwiększa wilgoć w organizmie, wzmacnia
Oczywi¶cie rzadko kiedy stosuje się tylko i wył±cznie jedn± z tych wła¶ciwo¶ci, zazwyczaj buduje się praktykę kład±c nacisk bardziej na jedn± z tych wła¶ciwo¶ci, ale uwzględniaj±c też drug±, by nie kreować braku równowagi.
Uwaga: Dynamika nie oznacza, że przej¶cia wykonujemy szybko, tylko, że nie trwamy w pozycjach, a przechodzimy z jednej do drugiej. Sekwencje dynamiczne także wykonujemy w synchronizacji z wydłużonym oddechem (np. 5 sekund wdech – 5 sekund wydech).
 Wzorce i rytmy oddychania
Wzorce oddychania
brzuszny: uspokaja, może usypiać, otwiera brzuch, stabilizuje, rozluĽnia, nie daje otwarcia klatki piersiowej i wydłużenia górnej czę¶ci kręgosłupa,
piersiowo-żebrowy: stabilizuj±cy, daj±cy poczucie integracji dołu i góry ciała, daj±cy otwarcie klatki piersiowej od dolnych żeber po górn± granicę tułowia,
całkowity oddech jogiczny: ł±czy te wzorce, jak również pozytywne ich cechy – otwiera cały tułów, pozwala utrzymać wydłużony kręgosłup przez większ± czę¶ć cyklu oddechowego, pomaga utrzymać uważno¶ć, daje integrację, ułatwia zastosowanie bandh.
Pozostałe wzorce oddechowe (np. oddech szczytowy) s± nieprawidłowe i nie stosujemy ich. Jeżeli kto¶ ma złe nawyki oddechowe to jedynym sposobem na “zresetowanie” ich jest praktyka oddechu brzusznego do czasu wyga¶nięcia nawyków. Oddech brzuszny jest jedynym sposobem oddychania, który pozwala oduczyć się błędnych nawyków oddechowych.
Potencjał poszczególnych partii oddechu
Wdech: otwiera tułów, wydłuża kręgosłup, zwiększa ci¶nienie w tułowiu, zwiększa napięcie mię¶niowe, aktywizuje, rozgrzewa,
Wydech: zamyka tułów, zmniejsza jego objęto¶ć, skraca kręgosłup, zmniejsza ci¶nienie w tułowiu, rozluĽnia mię¶nie, relaksuje, uspokaja, schładza,
Zatrzymanie oddechu po wdechu jest zwieńczeniem wła¶ciwo¶ci reprezentowanych przez wdech, zatrzymanie oddechu po wydechu jest kulminacj± i przedłużeniem wydechu.
Odpowiednio manipuluj±c w praktyce długo¶ciami oddechu wpływamy na wytworzenie okre¶lonych wła¶ciwo¶ci, np. wprowadzaj±c oddech w rytmie wdech 5 sekund – zatrzymanie po wdechu 2-3 sekundy – wydech 5 sekund uzyskamy efekt bardziej aktywizuj±cy i rozgrzewaj±cy, a oddychaj±c w tej samej sekwencji: wdech – 4-5 sekund, wydech – 5-6 sekund – zatrzymanie oddechu po wydechu 2-3 sekundy – skutek będzie bardziej schładzaj±cy.
 Powodzenia w eksperymentach!
- -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi, specjalist± terapii jog±. Prowadzi zajęcia jogi, seminaria, warsztaty, szkoli nauczycieli w nurcie vinyasa krama joga.
Strona www Maćka (warsztaty, kursy): http://maciejwielobob.pl
Szkoła jogi Maćka: http://www.joga-krakow.pl
 
Je¶li masz pytania lub komentarze do powyższego artykułu – napisz do autora pod adres: maciek@maciejwielobob.pl
 
Zdjęcia: Magdalena Wielobób, http://magicznafotografia.wordpress.com/
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft