Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga a psychoterapia. Jolanta Pyka

  • pi±tek, 19 marca 2010
  • autor: Jolanta Pyka
Jest mi niezmiernie miło, ze mogę podzielić się z Państwem  refleksjami nad poł±czeniem moich dwóch pasji: psychoterapii i jogi. Jako praktykuj±cy jogę psychoterapeuta nie mogę się oprzeć porównaniom tych dwóch form pracy nad sob± oraz chęci spożytkowania jogi dla moich pacjentów. Coraz więcej osób zajmuj±cych się terapi± widzi użyteczno¶ć jednoczesnej pracy z ciałem, ponieważ przenikanie się tych oddziaływań zdecydowanie przyspiesza poż±dany proces.
Jeste¶my ciałem, nasze do¶wiadczenia życiowe zapisane s± w naszym ciele, napięcie i lęk dotykaj± naszego ciała.
Wiele chorób ma charakter psychosomatyczny, a  zdrowienie oznacza zarówno zmianę na poziomie ciała jak i przebudowę charakterologiczn±.
Przyjrzyjmy się temu jaki jest pacjent kardiologiczny. Dla uproszczenia rozpatrzmy osobowo¶ć typu A. Jest to osoba żyj±ca pod presj± czasu i potrzeby osi±gnięć, człowiek odcięty od ciała i jego potrzeb. Dopiero choroba lub zagrożenie daj± mu moment zatrzymania się i okazję do szukania pomocy. Joga jest tym szczególnym rodzajem pracy z ciałem, który pozwala nie tylko przezwyciężać dolegliwo¶ci i czuć się zdrowo. Jest systemem filozoficznym, wewnętrzn± podróż± ku harmonii i równowadze. Daje szansę do¶wiadczenia sprawno¶ci i ograniczeń własnego ciała bez rywalizacji, porównań . Wiele osób maj±cych problemy kardiologiczne boi się jakiegokolwiek wysiłku. Trwanie w asanach, do¶wiadczanie lęku i bólu i tego, jak on przemija buduje wiarę we własne możliwo¶ci. RozluĽnienie pancerza mię¶niowego powoduje niejednokrotnie gwałtowny przypływ sumiennie spychanych emocji. Czasem jest to nieokre¶lone pobudzenie, nie wiadomo do czego odnosz±cy się, dezorganizuj±cy lęk, zawroty głowy, nagle budz±ca się zło¶ć. Psychoterapia pomaga poradzić sobie, zawrzeć pobudzone emocje, zrozumieć je, odszukać w pamięci do czego się odnosz±.
Na jodze jest taka duża fluktuacja , bo trzeba otworzyć się na przyjmowanie bólu fizycznego i psychicznego.
Psychoterapia daje możliwo¶ć omówienia, przyjrzenia się i powi±zania pojawiaj±cych się odczuć. Daje realne wsparcie, aby proces przyjmowania nowych emocji mógł dalej przebiegać.
Przyj¶ciu na jogę najczę¶ciej nie towarzyszy ¶wiadomo¶ć czekaj±cych wyzwań pracy nad sob±, nad ciałem i psychik±, pojawiaj±cy się zamęt jest zaskoczeniem. Dobry nauczyciel dozuje, stopniowo zwiększa obci±żenie, skalę trudno¶ci dostosowuj±c do możliwo¶ci ucznia, ci±gle go jednak frustruj±c.
Iyengar pisze, że uczeń musi być również silny psychicznie, chętny do nowych wyzwań.
Tak samo jest w terapii, wiele osób oczekuje zmiany, ale tak, aby nic przykrego do nich nie dotarło. Szacunek budz± ci, którzy z zapamiętaniem, nie szczędz±c sił d±ż± do zmiany. Ci, którzy do zrobienia maj± najwięcej, bywaj± najbardziej zdeterminowani. Można się przebudować, ale towarzyszyć musi temu cud ciężkiej pracy, odwaga eksplorowania. Joga uczy pokory, trwania i znoszenia niewygody. Dla osób neurotycznych jest przekroczeniem wyobrażeń, obaw o to, że za chwilę co¶ im się stanie, że się przewróc±, zemdlej±, umr±. Każde kolejne zajęcia, które udaje im się przetrwać, buduj± ich poczucie siły, zaufanie do siebie, stwarzaj± nowy obraz siebie i podnosz± samoocenę. Joga w sposób dosłowny stawia na nogi, ugruntowuje, pozwala opierać się na sobie. Ci, którym tę wiarę w siebie zachwiano mog± tego do¶wiadczyć.
W psychoterapii tego bezpo¶redniego odczucia brakuje, tworzenie wyobrażeń jest przygotowaniem gruntu, zasiewaniem idei zmiany, ale nic nie zast±pi rado¶ci fizycznego odczucia siły i sprawno¶ci. Trwanie w asanach przynosi rozluĽnienie, redukuje napięcie mię¶ni, bo pomimo bólu nie należy się napi±ć, odci±ć od emocji i przetrwać, co wielu z nas zna jako sposób /nie/radzenia sobie. Lęk odczuwany jest tylko wtedy gdy napięte s± mię¶nie, gdy uczymy się rozluĽniać ciało, uczymy się w sposób praktyczny jak rozpu¶cić lęk w ciele, tego, jak bardzo nasze emocje s± w naszej kontroli, jak zależ± od oddechu. Ćwiczenie uspokaja umysł, ucisza galopadę my¶li, najpierw trzeba skoncentrować się na prawidłowym ustawieniu ciała, a to odci±ga uwagę od niekończ±cego się potoku koncepcji, wahań, wymy¶lanych albo niepotrzebnie przeżuwanych problemów. Ta umiejętno¶ć wyciszenia, medytacji i rozluĽniania ciała jest uzdrawiaj±ca. Dla wielu pacjentów  stanowi now± jako¶ć życia.
Pozwala koncentrować się na tym, co jest teraz, daje lepsze osadzenie w realno¶ci. Wydzielane podczas ćwiczeń endorfiny stanowi± naturalne antydepresyjne zastrzyki, wystarczy popatrzeć na rozluĽnione, pogodne twarze osób kończ±cych zajęcia. Nasza cywilizacja skłania nas do rywalizacji, prowokuje porównywanie się, w konkurencjach sportowych chodzi oto, kto wygra. Idea praktykowania jogi jest od tego wolna. My niejednokrotnie dopiero uczymy się uwalniania od ci±głych porównań. Narcystyczna potrzeba bycia najlepszym (częsta potrzeba pacjenta kardiologicznego) w jodze jest nierealna. Poprzeczka jest ci±gle przesuwana, chodzi o d±żenie, a nie o rezultat. Medali nie przyznaj±, nikt nie bije brawa, nawet je¶li udaje się na chwilę zabłysn±ć, nikt nie chce dłużej koncentrować na innym swojej uwagi. Każdy jest dla siebie i ze sob±, w kontakcie z ciałem, uczuciami, w medytacji w ruchu. Joga jest mierzeniem się z ujawnianiem naszych niedoskonało¶ci, odkrywaniem słabych stron. Pozwalanie, aby inni to widzieli to przepracowywanie wstydu, uczenie się zachowywania dobrego obrazu siebie bez tendencji wypierania nie pasuj±cych nam obszarów. Konfrontowanie się z uczuciem smutku, dewaluacj± samego siebie, chęci± dokonania niemożliwego, bo zmiana nie przychodzi nagle. Ci±głe porównywanie się nie ma sensu, konstatacja, że mogę być i lepszym i gorszym przyjemnie rozluĽnia. Niekiedy to, że na kodze nie można pogadać, wytłumaczyć się, że ja nie mogę, że jest tysi±c powodów, aby wła¶nie dzisiaj, wła¶nie mnie trochę pofolgować, pozwala omin±ć interpretacje, nie stosować wobec siebie taryfy ulgowej, nie pozwalać, aby umysł stosował swe sztuczki.
Ale też wiele spraw potrzebuje omówienia. Na terapię przychodz± osoby tak sztywne, o takim pancerzu napięcia mię¶niowego i racjonalizacji, że niejednokrotnie potrzeba lat, aby ten pancerz rozluĽnić. Co prawda joga nie działa jak aspiryna, raczej jak lek homeopatyczny, ale z pewno¶ci± przyspiesza ten proces.
Chciałabym jeszcze powiedzieć o podobieństwie Eriksona i Iyengara. Iyengar, 91 letni dzi¶ hinduski mistrz jogi, od urodzenia był bardzo chory. Atakowały go malaria, gruĽlica i tyfus. Joga była dla niego form± terapii, przekraczaniem ograniczeń, osi±ganiem niemożliwego. Co niesamowite, że Erikson i Iyengar, obaj przekuli swoje słabo¶ci w zasób i siłę, że sami do¶wiadczaj±c autohipnozy i transu stworzyli, upowszechnili systemy terapeutyczne użyteczne dla innych.
Jolanta Pyka - psycholog, ŁódĽ
Tekst jest wyst±pieniem na Konferencji Psychosomatycznej w Poznaniu w 2009 r
jola pyka 2
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft