System kastowy – apartheid? Dalici w Indiach
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


System kastowy – apartheid? Dalici w Indiach

  • ¶roda, 12 sierpnia 2009
  • autor: Piotr Maciejewski
  • opracował: Justyna Moćko
W Dużym Formacie nr 29/837 z dnia 30.07.2009 został zamieszczony reportaż Piotra Maciejewskiego o Niedotykalnych, najniższej ka¶cie społecznej w Indiach
system kastowy1Podział na cztery grupy (warny) w Indiach pojawił się w ¶więtej księdze Rygwedzie (1500 r p n e ). Społeczeństwo składało się z braminów (kapłanów), kszatrijów (rycerzy), waj¶jów 9kupców), oraz ¶rudrów (robotników). Co ostatni obecnie należ± do kast upo¶ledzonych (stanowi± ok. 60 %. społeczeństwa). Warny dziel± się dalej na kasty (w sumie jest ich blisko trzy tysi±ce), a te na kolejne subkasty, które także dzi¶ często przypisuj± swoich członków do dziedziczonych zawodów.
Grupa Niedotykalnych to prawdopodobnie potomkowie tubylczej ludno¶ci Indii (Drawidów), którzy zostali podbici przez Ariów ok. 1500 r. p.n.e. NajeĽdĽcy przywieĽli ze sob± system warn i kast, który nie obejmował rdzennych mieszkańców. Ci zostali uznani za skażonych, tak że nawet kontakt z ich cieniem wymagał ceremonii oczyszczaj±cej. Dzi¶ jednak dalici (blisko 20 % społeczeństwa) też maj± swoj± hierarchię kastow±.
Konstytucja z 1950 r zniosła kastowo¶ć, ale tylko formalnie – nadal jest ona rzeczywisto¶ci±, szczególnie uci±żliw± dla najniższej kasty. Z hierarchi± kastow± wi±że się zarówno prestiż społeczny, jak i pozycja ekonomiczna. Około 60 % członków kast upo¶ledzonych żyje poniżej granicy ubóstwa, za¶ 90 % kadry kierowniczej indyjskiego biznesu pochodzi z kast wyższych. W dużych miastach sytuacja niedotykalnych jest nieporównywalnie lepsza. Ukrywaj± się w tłumie, a wielu korzysta z rz±dowego systemu kwot zapewniaj±cego wstęp na studia i stanowiska w administracji - 50 % dla wszystkich kast upo¶ledzonych, z czego 15 % dla dalitów.
system kastowy 3Reportażysta opisuje społeczno¶ć i najważniejsze osoby, które zmieniły nieco los grupy niedotykalnych )dalitów)
Jedn± z nich jest 60 –letni Kiran, założyciel organizacji Jeevika („¶rodki do życia”) pomagaj±cej dalitom. Urodził się w chrze¶cijańskiej rodzinie, w północnej Karnatace, jako 16 latek wst±pił do jezuitów, których opu¶cił 10 lat temu. Jak mówi – wiarę w Boga zamienił na wiarę w człowieka. Mieszka i je z dalitami, kształci ich, u¶wiadamia im prawa, o których nie wiedzieli. Organizacja obejmuje około 50 tysięcy wsi (na wsiach niedotykalnie najbardziej cierpi± prze¶ladowania) w Karnatace.
Organizacja zapewnia dzieciom utrzymanie i pomaga nadrobić zaległo¶ci przed pój¶ciem do szkoły państwowej. Niewielu z dalitów kończy szkołę powszechn±, w dużej mierze spowodowane jest to tradycj± rodzinn± ale też obyczajowo¶ci± – dyrektorzy szkół nie widz± problemu w tym, że dalici nie chodz± do szkoły.
Najtrudniej maj± kobiety – dalitki. S± dalitkami, kobietami i s± biedne. Pracuj± po 10 godzina na polu wła¶ciciela ziemskiego, kolejne 7 godzin w domu. Bite w domu, narażone na gwałt poza domem, oskarżane o kontakty z demonami na wsiach.
W organizacjach dalitów nie ma ani jednej kobiety na kierowniczym stanowisku. Jedyny wyj±tek – Mayawatii, która w 1995 r jako pierwszy dalita w historii stanęła na czele stanowego rz±du Indii. Stanowisko piastowała do 2007 r, w 2009 r. przegrała w wyborach do parlamentu krajowego w maju 2009. nadal kieruje parti± Bahujan Samaj Party.
system kastowy2Kolejn± bardzo ważn± osob± dla dalitów jest Bhimaro Ramji Ambedkar. Urodził się w 1900 r w Satara, stanie Maharasztra. Był bardzo bystry, miał dobr± pamięć, co ułatwiło mu dostanie się na Elphinstone College w Bombaju.
Stał się charyzmatycznym działaczem społecznym, który zasłyn±ł tym, że na konferencji spalił ¶więte pismo Hindusów Manusmytri (Prawo Manu), które zezwala na nierówno¶ć spoleczn± i niedotykalno¶ć. Jego relacje z mahatm± Gandhim s± bardzo złożone -  Gandhi w 1931r chwali go za patriotyzm, ale kiedy rok póĽniej Ambedkar domaga się osobnych elektoratów dla dalitów, gdzie wybierani byliby tylko dalii – Gandhi protestuje, nie chce dzielić społeczeństwa, zaczyna głodówkę.
Kiedy stan mahatmy się pogarsza, Ambedkar daje za wygran± i zawiera pakt, w którym ma gwarancję zwiększenia liczby miejsc zarezerwowanych dla niedotykalnych i klas upo¶ledzonych we władzach lokalnych.
W 1935 roku doszło do kolejnego rozłamu między tymi dwoma charyzmatycznymi przywódcami: Gandhi wierzy, że hinduizm da się zreformować: przeciwstawia się zwyczajowi niedotykalno¶ci oraz hierarchii kastowej, ale podtrzymuje, że każdy rodzi się w jednej z czterech Warn a co za tym idzie – urodzenie wyznacza przyszły zawód człowieka.
Ambedkar odrzuca cały system społeczny hinduizmu i ogłasza, że nie umrze hindusem. Kiedy w 1947 r zostaje pierwszym ministrem sprawiedliwo¶ci niepodległych Indii (i pierwszym dalit± w historii, który obj±ł tak wysoki urz±d), tworzy projekt konstytucji, która 2 lata póĽniej wchodzi w życie. Dokument zakazuje praktyki niedotykalno¶ci i każdej innej formy dyskryminacji.
Przed ¶mierci± Ambedkar przechodzi na buddyzm, dotrzymuje słowa.
system kastowy 4V.T. Rajshekar, redaktor naczelny „Dalit Voice”, ogólnokrajowego dwutygodnika dla dalitów to kolejna ważna postać w ¶rodowisku niedotykalnych. Nie jest dalit± ale przedstawicielem kasty niedotykalnych.
W latach 70 –tych był zawiedzionym marksist±, póĽniej ambedkaryst±. Napisał ponad 100 ksi±żek, w których nawołuje do zjednoczenia wszystkie prze¶ladowane kasty i mniejszo¶ci narodowe (w sumie 80% społeczeństwa) przeciwko braminom (3 %), których nazywa przekleństwem Indii.
Nie wywołał rewolucji, mimo rzeszy oddanych czytelników, może również dlatego, że Dalit Voice ukazuje się po angielsku, w języku, którym posługuj± się głównie klasy wyższe.
Buntownikiem jest również Siddalingaiah, poeta, założyciel DSS (Dalit Sangharsha Samiti), organizacji, która stała w latach 80-tych drugim najważniejszym o¶rodkiem buntu młodzieży dalickiej w indiach latach 90-tych Siddalingaiah łagodzi pogl±dy – podkre¶la potrzebę ponadkastowego sojuszu, także z braminami, któremu będ± przewodzić dalii, jako ci, którzy s± zdolni do największych po¶więceń.
Czy oddolne ruchy zmieni± system, który przetrwał 3 000 lat?
Na podstawie artykułu „Nikt” Piotr Maciejewski, Duży Format 29/837 z dnia 30.07.2009r
Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl

Więcej informacji na temat Kirana Kamala Prasada i jego organizacji na stronie www.jeevika-free.org
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

Wystartował Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej

Dnia 8 wrze¶nia odbył się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie ponad trzy godzinny egzamin wstępny oceniaj±cy kompetencje osób chc±cych uczestniczyć w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej. Miał on na celu sprawdzenie umiejętno¶ci i przydzielenie do wła¶ciwej grupy w zależno¶ci od poziomu zaa...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft