Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


System kastowy – apartheid? Dalici w Indiach

  • ¶roda, 12 sierpnia 2009
  • autor: Piotr Maciejewski
  • opracował: Justyna Moćko
W Dużym Formacie nr 29/837 z dnia 30.07.2009 został zamieszczony reportaż Piotra Maciejewskiego o Niedotykalnych, najniższej ka¶cie społecznej w Indiach
system kastowy1Podział na cztery grupy (warny) w Indiach pojawił się w ¶więtej księdze Rygwedzie (1500 r p n e ). Społeczeństwo składało się z braminów (kapłanów), kszatrijów (rycerzy), waj¶jów 9kupców), oraz ¶rudrów (robotników). Co ostatni obecnie należ± do kast upo¶ledzonych (stanowi± ok. 60 %. społeczeństwa). Warny dziel± się dalej na kasty (w sumie jest ich blisko trzy tysi±ce), a te na kolejne subkasty, które także dzi¶ często przypisuj± swoich członków do dziedziczonych zawodów.
Grupa Niedotykalnych to prawdopodobnie potomkowie tubylczej ludno¶ci Indii (Drawidów), którzy zostali podbici przez Ariów ok. 1500 r. p.n.e. NajeĽdĽcy przywieĽli ze sob± system warn i kast, który nie obejmował rdzennych mieszkańców. Ci zostali uznani za skażonych, tak że nawet kontakt z ich cieniem wymagał ceremonii oczyszczaj±cej. Dzi¶ jednak dalici (blisko 20 % społeczeństwa) też maj± swoj± hierarchię kastow±.
Konstytucja z 1950 r zniosła kastowo¶ć, ale tylko formalnie – nadal jest ona rzeczywisto¶ci±, szczególnie uci±żliw± dla najniższej kasty. Z hierarchi± kastow± wi±że się zarówno prestiż społeczny, jak i pozycja ekonomiczna. Około 60 % członków kast upo¶ledzonych żyje poniżej granicy ubóstwa, za¶ 90 % kadry kierowniczej indyjskiego biznesu pochodzi z kast wyższych. W dużych miastach sytuacja niedotykalnych jest nieporównywalnie lepsza. Ukrywaj± się w tłumie, a wielu korzysta z rz±dowego systemu kwot zapewniaj±cego wstęp na studia i stanowiska w administracji - 50 % dla wszystkich kast upo¶ledzonych, z czego 15 % dla dalitów.
system kastowy 3Reportażysta opisuje społeczno¶ć i najważniejsze osoby, które zmieniły nieco los grupy niedotykalnych )dalitów)
Jedn± z nich jest 60 –letni Kiran, założyciel organizacji Jeevika („¶rodki do życia”) pomagaj±cej dalitom. Urodził się w chrze¶cijańskiej rodzinie, w północnej Karnatace, jako 16 latek wst±pił do jezuitów, których opu¶cił 10 lat temu. Jak mówi – wiarę w Boga zamienił na wiarę w człowieka. Mieszka i je z dalitami, kształci ich, u¶wiadamia im prawa, o których nie wiedzieli. Organizacja obejmuje około 50 tysięcy wsi (na wsiach niedotykalnie najbardziej cierpi± prze¶ladowania) w Karnatace.
Organizacja zapewnia dzieciom utrzymanie i pomaga nadrobić zaległo¶ci przed pój¶ciem do szkoły państwowej. Niewielu z dalitów kończy szkołę powszechn±, w dużej mierze spowodowane jest to tradycj± rodzinn± ale też obyczajowo¶ci± – dyrektorzy szkół nie widz± problemu w tym, że dalici nie chodz± do szkoły.
Najtrudniej maj± kobiety – dalitki. S± dalitkami, kobietami i s± biedne. Pracuj± po 10 godzina na polu wła¶ciciela ziemskiego, kolejne 7 godzin w domu. Bite w domu, narażone na gwałt poza domem, oskarżane o kontakty z demonami na wsiach.
W organizacjach dalitów nie ma ani jednej kobiety na kierowniczym stanowisku. Jedyny wyj±tek – Mayawatii, która w 1995 r jako pierwszy dalita w historii stanęła na czele stanowego rz±du Indii. Stanowisko piastowała do 2007 r, w 2009 r. przegrała w wyborach do parlamentu krajowego w maju 2009. nadal kieruje parti± Bahujan Samaj Party.
system kastowy2Kolejn± bardzo ważn± osob± dla dalitów jest Bhimaro Ramji Ambedkar. Urodził się w 1900 r w Satara, stanie Maharasztra. Był bardzo bystry, miał dobr± pamięć, co ułatwiło mu dostanie się na Elphinstone College w Bombaju.
Stał się charyzmatycznym działaczem społecznym, który zasłyn±ł tym, że na konferencji spalił ¶więte pismo Hindusów Manusmytri (Prawo Manu), które zezwala na nierówno¶ć spoleczn± i niedotykalno¶ć. Jego relacje z mahatm± Gandhim s± bardzo złożone -  Gandhi w 1931r chwali go za patriotyzm, ale kiedy rok póĽniej Ambedkar domaga się osobnych elektoratów dla dalitów, gdzie wybierani byliby tylko dalii – Gandhi protestuje, nie chce dzielić społeczeństwa, zaczyna głodówkę.
Kiedy stan mahatmy się pogarsza, Ambedkar daje za wygran± i zawiera pakt, w którym ma gwarancję zwiększenia liczby miejsc zarezerwowanych dla niedotykalnych i klas upo¶ledzonych we władzach lokalnych.
W 1935 roku doszło do kolejnego rozłamu między tymi dwoma charyzmatycznymi przywódcami: Gandhi wierzy, że hinduizm da się zreformować: przeciwstawia się zwyczajowi niedotykalno¶ci oraz hierarchii kastowej, ale podtrzymuje, że każdy rodzi się w jednej z czterech Warn a co za tym idzie – urodzenie wyznacza przyszły zawód człowieka.
Ambedkar odrzuca cały system społeczny hinduizmu i ogłasza, że nie umrze hindusem. Kiedy w 1947 r zostaje pierwszym ministrem sprawiedliwo¶ci niepodległych Indii (i pierwszym dalit± w historii, który obj±ł tak wysoki urz±d), tworzy projekt konstytucji, która 2 lata póĽniej wchodzi w życie. Dokument zakazuje praktyki niedotykalno¶ci i każdej innej formy dyskryminacji.
Przed ¶mierci± Ambedkar przechodzi na buddyzm, dotrzymuje słowa.
system kastowy 4V.T. Rajshekar, redaktor naczelny „Dalit Voice”, ogólnokrajowego dwutygodnika dla dalitów to kolejna ważna postać w ¶rodowisku niedotykalnych. Nie jest dalit± ale przedstawicielem kasty niedotykalnych.
W latach 70 –tych był zawiedzionym marksist±, póĽniej ambedkaryst±. Napisał ponad 100 ksi±żek, w których nawołuje do zjednoczenia wszystkie prze¶ladowane kasty i mniejszo¶ci narodowe (w sumie 80% społeczeństwa) przeciwko braminom (3 %), których nazywa przekleństwem Indii.
Nie wywołał rewolucji, mimo rzeszy oddanych czytelników, może również dlatego, że Dalit Voice ukazuje się po angielsku, w języku, którym posługuj± się głównie klasy wyższe.
Buntownikiem jest również Siddalingaiah, poeta, założyciel DSS (Dalit Sangharsha Samiti), organizacji, która stała w latach 80-tych drugim najważniejszym o¶rodkiem buntu młodzieży dalickiej w indiach latach 90-tych Siddalingaiah łagodzi pogl±dy – podkre¶la potrzebę ponadkastowego sojuszu, także z braminami, któremu będ± przewodzić dalii, jako ci, którzy s± zdolni do największych po¶więceń.
Czy oddolne ruchy zmieni± system, który przetrwał 3 000 lat?
Na podstawie artykułu „Nikt” Piotr Maciejewski, Duży Format 29/837 z dnia 30.07.2009r
Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl

Więcej informacji na temat Kirana Kamala Prasada i jego organizacji na stronie www.jeevika-free.org
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft