Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


TEEJ - tekst Ewa Kronenberg (6.10.07)

  • ¶roda, 15 paĽdziernika 2008
  • autor: Ewa Kronenberg
Wiele rozmawiałam na temat Teej z kobietami z Varanasi. Wszystkie bez wyj±tku ( prawie ze łzami w oczach) twierdziły, że poszcz± i wszelkie ofiary ponosz± z wielkiej miło¶ci do swoich mężów. Może tak jest, może miło¶ć jest jedynym powodem, dla którego w upalny dzień (prawdziwie upalny, kiedy pot strużkami zlewa się po całym ciele) nie bior± do ust ani kropli wody, a może s± inne...(Ewa Kronenberg)

 
tej1Sprawa wydawała się beznadziejna. Na ¶wiecie rozpanoszyły się demony, najgorszy z nich, Takasura, czuł się bezkarny: sam Brahma przyrzekł mu, iż umrzeć może tylko w jeden sposób – zabity przez syna Shiwy. Ten za¶ do tej pory syna nie miał, a po tragicznej ¶mierci ukochanej żony, Dakshayani, stracił zainteresowanie dla wszelkiego stworzenia, zamkn±ł oczy i pogr±żył się w medytacji. Trwało to do¶ć długo, w międzyczasie urodziła się i dorastała Parvati... Parvati znaczy „córa gór”. Jej ojcem był władca Himalajów, Himavantha.
Parvati nie była zwykł± młod± dziewczyn±, nawet je¶li pominiemy jej królewskie pochodzenie, urodę, szczególne zdolno¶ci i cechy charakteru, jak skromno¶ć, wytrwało¶ć, posłuszeństwo, chęć poznawania i uczenia się. Wszystko to było niczym w porównaniu z oddaniem dla boga Shivy, gotowo¶ci± do wyrzeczeń i postów – Parvati bowiem od najwcze¶niejszego dzieciństwa medytowała, wielbi±c Shive z rzadko spotykana gorliwo¶ci±. Ale – czy było w tym co¶ osobliwego, skoro pod jej postaci± odrodziła się sama bogini Dakshayani, aby ponownie zostać bosk± małżonk±?

Wszyscy byli zainteresowani tym, żeby Parvati została żon± Shiwy:
- bogowie, a zwłaszcza Brahma, który wyrzucał sobie owo niefortunne  przyrzeczenie dane Takasurze,
- utrapiony ziemski lud,
- żona Himavanty, Mena, która po¶ciła  i umartwiała się przez wiele lat, prosz±c  bogów  o córkę, która mogłaby po¶lubić Shive,
- sama Parvati, która wielbiła go i kochała tak gor±co, jak w poprzednim  wcieleniu. Po tym, jak kiedy jej  ówczesny ojciec, Daksha, Shivę obraził, nie mog±c tego znie¶ć, z żalu i rozpaczy rzuciła się w ogień.

tej2 Jak wspomniałam, sytuacja była trudna, nawet beznadziejna. Takasura wraz z całymi zastępami innych demonów szalał, lud cierpiał, Brahma się zamartwiał, kochaj±ca kobieta medytowała w swojej samotni, a bóg, od którego zależały losy ¶wiata, trwał nieruchomo w medytacji. Rada w radę, mędrcy ubłagali boga miło¶ci Kamę, aby obudził Shiwę swymi strzałami. Nadszedł wymarzony moment : bóg wiosny sprawił, że wszystko wokół zakwitło, powietrze wypełniło się zapachem ¶wieżych kwiatów, ptaki ¶piewały rado¶nie, a  księżyc ¶wiecił romantycznie jak nigdy przedtem i potem. Do tego zjawiła się sama Parwati, jak zwykle urzekaj±co piękna, z naręczem kwiecia i owocami....Kama wysłał w serce Shivy aż piec miłosnych strzał, co nie uszło mu bezkarnie, ponieważ rozgniewany bóg zniszczenia natychmiast otworzył swoje trzecie, zion±ce ogniem oko i spopielił go na miejscu. Nie mniej – obudził się z odrętwienia i zacz±ł się zastanawiać , jak potraktować Parwati. Ta tymczasem przebywała w lesie. Zim± medytowała stoj±c po szyję w lodowatej wodzie, latem – siedz±c otoczona pięcioma płon±cymi ogniskami. W porze monsunu trwała nieruchomo w strugach deszczu. Tak upłynęło ponad 100 lat... Postawa Parwati była niezłomna, pełna pokory i oddania. W poprzednim życiu, jako Dakshayani, z miło¶ci do niego po¶więciła życie, teraz tez z niego zrezygnowała, wybieraj±c pustelnię. Ostatecznie Shiwa dał  się przekonać. Odbyły się za¶lubiny, pałac dla weselnych uroczysto¶ci wybudował Vishvakarma, bóg architektury i narzędzi pracy. Shiva jest uważany za ojca Wszech¶wiata, Parvati została Jego żon±, ich małżeństwo było błogosławieństwem dla ¶wiata. Los ziemian się odmienił. Kartikeya, syn boskiej pary, jako dowódca armii aniołów zaatakował i zgładził demony, okrutny Takasura zgin±ł, zapanowało znów dobro i sprawiedliwo¶ć. Parvati jest jedn± z najpiękniejszych postaci w tej3hinduskiej mitologii. Przypisuje się jej, że – będ±c już boska małżonk± – inspirowała Shivę do dzielenia się z ni± wiedz± i m±dro¶ci±. Zadbała też, aby owa wiedza i m±dro¶ć zostały przekazane ¶wiatu. Tak więc sanskryt i jego gramatyka, znane jako "Maheshwara Sutras", czyli  „Sutry Shivy”, zostały spisane przez ¶więtego o imieniu Panini i znane s± po dzi¶ dzień jako „Paniniya Vyakarana”, czyli  „Traktat o gramatyce Paniniego”. A jak powstała słynna Ramayana, jeden z dwóch najważniejszych eposów narodowych? Shiva opowiedział j± Parvati, potem nauczył się Brahma i dalej przekazał  Naradzie. Narada - ¶więtemu Valmiki, od niego usłyszeli j± synowie Ramy, Lava i Kusha. Na koniec ¶więty Vedavyasa zapisał j± w sanskrycie. Podobnie było z poezj±, arhitektur±, astrologi±, malarstwem, tańcem... Uważa się, że wszelka m±dro¶ć podchodzi od Shivy, jednym z jego przydomków jest Sarvajna, Wszechwiedz±cy. Opisałam tę historię, ponieważ z niej wywodzi się zwyczaj corocznego kobiecego festiwalu Teej /ti:dż/. Trwa trzy dni, a w domach, gdzie pielęgnuje się tradycję, jest celebrowany bardzo uroczy¶cie. W ¶lad za Parvati kobiety poszcz± i składaj± ofiary w intencji swoich mężów, ich zdrowia, dobrobytu i długiego życia. Niezamężne prosz± bogów o dobrych małżonków. Obchodzony jest na pocz±tku pory deszczowej, w tym roku było to od 14-go do 16 wrze¶nia. Wita się go z ulg± po długich i męcz±cych upałach. Nazwa „Teej” pochodzi od czerwonych owadów, które całymi chmarami wychodz± z mokrej ziemi. Dzień pierwszy, zwany "Dar Khane Din". Pocz±tek ¶więta, dla kobiet czas wyj±tkowy. Wszystkie – mężatki i panny - ubrane od¶więtnie w najpiękniejsze swoje sari (na znak wyj±tkowej rado¶ci, jak podczas za¶lubin, zdobi± dłonie i stopy przy pomocy sztuki tatuażu (mehandi”) , przystrojone bransoletami (bangles) oraz kolorowymi kropkami miedzy oczami (bindiis), spotykaj± się w zamkniętych gronach, ¶piewaj± religijne pie¶ni, tańcz±. Młode małżonki mog± na ten dzień wrócić do swych rodzinnych domów, gdzie otoczone s± ciepłem i szczególnie troskliwa opiek±, dostaj± prezenty.  W ci±gu dnia je się smakołyki specjalnie na te okazje przygotowane, ale tylko do północy – wtedy ucztowanie się kończy, zaczyna się 24-godzinny post. Nie kończy się jednak ¶wi±teczny nastrój, wręcz przeciwnie, drugiego dnia festiwalu na ulicach można zobaczyć barwne korowody kobiet roztańczonych i roz¶piewanych. Często nios± przystrojone posażki bogini Parvati. W powietrzu wibruje rado¶ć, jest wszechobecna. Dla uciechy młodych dziewcz±t zawiesza się nawet hu¶tawki na drzewach ... Podczas tego ¶więta kobiety – młode i stare – s± wyróżnione. To, że poszcz±, że nie przyjmuj± przez cały dzień nawet kropli wody, jest nie do zauważenia. Odwiedzaj±  ¶wi±tynie Shivy, tam gromadz± się wokół „lingam”, boskiego symbolu płodno¶ci, ofiarowuj± kwiaty, słodycze i monety. Dzień jest pełen ruchu, dĽwięku, kolorów – spokój panuje jedynie przy oliwnej lampie, której płomień powinien palić się nieprzerwanie. Je¶li zga¶nie –zły to znak. Szczególnie uroczy¶cie ¶więto obchodzi się w Jaipurze, gdzie w procesjach uczestnicz± tłumy.  „Ołtarzyki” Parvati s± bogato udekorowane, a paradę  u¶wietniaj± jeżdżcy na słoniach. Trzeci dzień zwany jest Rishi Panchami. Kobiety zaczynaj± go wcze¶nie rano  rytualn± k±piel±. Oczyszczaj± się czerwonym błotem spod korzeni ¶więtego krzewu „dativan” oraz jego li¶ćmi. Po tym obrz±dku uważa się, że s± uwolnione od grzechów, godne swych mężów, mężowietej4 za¶ mog± dost±pić bożych łask, co w doczesnym życiu przekłada się na zdrowie, długie życie, dobrobyt. Trwa odwiedzanie ¶wi±tyń, składanie ofiar. Rozdaje się jałmużnę ubogim. Wiele rozmawiałam na temat Teej z kobietami z Varanasi. Wszystkie bez wyj±tku ( prawie ze łzami w oczach) twierdziły, że poszcz± i wszelkie ofiary ponosz± z wielkiej miło¶ci do swoich mężów. Może tak jest, może miło¶ć jest jedynym powodem, dla którego w upalny dzień (prawdziwie upalny, kiedy pot strużkami zlewa się po całym ciele) nie bior± do ust ani kropli wody, a może s± inne... Tutejszy ¶wiat wci±ż jest zdominowany przez mężczyzn, miejsce żony jest w domu, przy gospodarstwie, dzieciach.  Jej zależno¶ć jest oczywista i ten stan ma pełn± akceptację społeczn±. Często m±ż nie zezwalała jej na podjecie pracy nawet, je¶li otrzymała staranne wykształcenie.  Bywa, że godzi się m±ż, ale nie godz± się te¶ciowie. Możliwo¶ć jakiejkolwiek kariery, emerytury na stare lata zostaje na zawsze odcięta. Je¶li kobieta po latach spędzonych w „czterech ¶cianach” rodzinnego domu owdowieje, praktycznie nie ma na kogo liczyć. Ponowne zam±żpój¶cie nie wchodzi w rachubę. W czasach jeszcze nie tak dawnych, wdowy wchodziły na żałobny stos za zmarłymi mężami. Czy zatem z cał± pewno¶ci± możemy twierdzić, że w tradycji tego pięknego festiwalu – poza gło¶no deklarowan± miło¶ci± do małżonków  – gdzie¶ bardzo głęboko, w warstwach nawet nieu¶wiadomionych, nie kryje się lęk przed losem wdowy? Na koniec zał±czam zdjęcie, które przysłał mi Romek Grzeszykowski ze swojego pobytu na południu Indii : młoda dziewczyna z  twarz± w bliznach od poparzenia. Na dłoni misterny malunek, zewnętrzny symbol rado¶ci i szczę¶cia. Wyraz cichego marzenia, które może nigdy się nie spełni...

Varanasi, 06.10.2007
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft