Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


JOGA NA TRAWIE 14 CZERWCA 2008

  • poniedziałek, 6 paĽdziernika 2008
  • opracował: Justyna Moćko
W sobotę 14 czerwca, przed godzin± rozpoczęcia zajęć, prowadz±cy we wszystkich miastach patrzyli z niepokojem w niebo: rozchmurzy się? Rozpogodzi? Ucichnie wiatr? Niestety, wiatr nie ucichł, ale słońce coraz wygl±dało spoza chmur. Na zajęcia przyszli najwytrwalsi jogini. Mniej więcej połowa zazwyczaj przychodz±cych uczestników. Jeste¶my już po półmetku – jeszcze 4 soboty będziemy mogli ćwiczyć na trawie jogę. Miejmy więc nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywała. Zapraszamy!

 
Trójmiasto, Park Jelitkowski
Joga na trawie w minion± sobotę odbyła się na polanie Parku Jelitkowskiego w Gdańsku, na mokrej trawie. W dzień i noc poprzedzaj±ce nasze jogiczne spotkanie padał obfity deszcz. W sobotę wiatr rozwiał chmury i przy¶wiecało nam cudownie słońce.
Przyszło wielu zwolenników jogi na trawie. Na każdej sesji s± również dzieci z rodzicami.
14czerwca114czerwca2
Bywa, że to dzieci, których mamy przychodziły na regularne sesje do Akademii Yogi nosz±c swój skarb w brzuszku. A teraz przychodz± z nimi na jogę na trawie! Dzieci chętnie robi± asany, spontanicznie i z ciekawo¶ci±, same wł±czaj± się w praktykę.
14czerwca3
Wszyscy pracowali w pełnej harmonii atmosferze podczas spotkania, a po nim przekazywali pozdrowienia dla uczestników zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Warszawie, na które zd±żała prowadz±ca sesję.
Pozdrawiamy serdecznie
Renata Koba

Poznań, Cytadela
Wiał ogromny wiatr. Słońce to wychodziło zza chmur, to za nimi się chowało. Kiedy pojawiało się – zdejmowali¶my bluzy, kiedy chowało – zakładali¶my.
Mimo, że byli¶my schowani między drzewami, ćwicz±cy odczuwali niedogodno¶ci aury.
14czerwca414czerwca5
Mniej więcej połowa osób, która zazwyczaj przychodzi, tym razem została w domu. Było 20 kilka osób.
Na przekór wiatrowi prowadz±cy przeplatał pozycje stoj±ce – równoważn±: pozycj± drzewa. Nie zawsze się udawała – wiatr zaburzał równowagę i my jako drzewa poddawali¶my się jego sile. Inne pozycje natomiast wychodziły wzorowo;-)

Warszawa, Kępa Potocka
Powiedzenie „Po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój” tym razem się nie sprawdziło. Po nocnych deszczach nast±pił wietrzny poranek. Na Kępę Potock± przyszło 60 najwytrwalszych joginów, których nie przerażał wiatr i zmienna pogoda. Justyna Wojciechowska doborem asan rozgrzewała smaganych wiatrem ćwicz±cych: pozycje stoj±ce, przygotowanie do balansów i łatwe balanse podnosiły temperaturę;-)
14czerwca614czerwca7
Po zajęciach Ewa Noemi Orłowska opowiedziała o idei Porozumienia bez Przemocy wg M. Rosenberga. Był to wykład pt. „Cztery kroki empatycznej komunikacji w kierunku pogłębienia kontaktu z sob± samym” Z dużym zainteresowaniem i uważno¶ci± słuchała jej 1/3 ćwicz±cych.
14czerwca814czerwca9
Jednym z głównych założeń tego nurtu jest przesłanka, że najlepsz± motywacj± do działania jest chęć wzbogacania życia, a nie stracwstyd czy poczucie winy. Porozumienie bez Przemocy prowadzi do pogłębienia relacji, (ze sob±, innymi) poprzez zwrócenie uwagi na poł±czenie między spostrzeżeniem a uczuciem i potrzeb±. Sugestia, aby patrzeć na siebie pod k±tem potrzeb było dla mnie epokowe. Do tej pory czytałam, aby zadawać sobie pytania: „dlaczego”, „sk±d”,” po co”, „do czego mnie to prowadzi”, a teraz „jaka potrzeba za tym stoi?” Przecież każdy z nas ma potrzeby. Niezwykle warto¶ciowy wykład.
14czerwca1014czerwca11
Justyna Moćko
Zdjęcia: Marcin Mycek

ŁódĽ, Park ¬ródliska
Sobotnie południe- 14 czerwca- znowu należało do joginów w Łodzi- nie zawiedli i tym razem, mimo że pogoda nie była tak piękna jak w ostatnich tygodniach. Na naszym trawniku praktykowało około 70 osób, a słońce doceniało ich wysiłek i co jaki¶ czas wygl±dało zza chmur..
14czerwca12
Angela ¦więc- nauczycielka Ashtanga Jogi- prowadziła lekcję, której motywem przewodnim była Vinyasa. Praktykuj±cy mogli poczuć, jak działa energetycznie na ich samopoczucie i ciało, prawidłowo wykonywany wdech i wydech. Otworzyli swoje serca w pięknych asanach tj. Rajakapotanasana i Purvottanasana, a w innych mogli przekonać się, że wcale nie trzeba chodzić na siłownię, aby poczuć jak wzmacniaj± się mię¶nie całego ciała.
14czerwca1414czerwca13
Niezmiernie cieszy fakt, że wci±ż pojawiaj± się nowe osoby, przychodz± razem z dziećmi, a co najważniejsze- naprawdę wszyscy s± po zajęciach u¶miechnięci i tak przepełnieni rado¶ci±, że chciałoby się te chwile przedłużyć w nieskończono¶ć.
Beata Doniecka
Katowice, park Chorzowski w Rosarium.
Kolejne zajęcia w cyklu „Joga na trawie” prowadził założyciel akademii Jogi Paweł Kamiński.
My¶l± przewodni± zajęć było poszerzenie ¶wiadomo¶ci współistnienia człowieka z otaczaj±c± nas przyrod±. Podczas zajęć starali¶my się odczuć nastrój otaczaj±cych nas drzew, krzewów, ziemi i trawy. Zajęcia przebiegły w dużym skupieniu mimo, że grupa liczyła około 50 osób.
14czerwca15
Na zakończenie wspólnie z psychologiem dr Ryszard Kulikiem z Uniwersytetu ¦l±skiego, przedstawicielem Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot, rozmawiali¶my o odkrywaniu natury poprzez praktykę głębokiej ekologii.
14czerwca1614czerwca17
Małgorzata Kłaniecka

Kraków, park Bednarski
Joga przynosi siłę woli. Człowiek o silnej woli zawsze chodzi wyprostowany, spogl±da prosto przed siebie, jest stały w swych decyzjach i przedsięwzięciach. Praktyka asan jest szczególnie istotna i choć pocz±tki mog± być trudne, z czasem, gdy stanie się ona czę¶ci± codziennej aktywno¶ci, każda asana będzie niosła ze sob± specyficzny dreszczyk emocji, przyjemno¶ć i spokój... (Swami Sivananda, Practical Lesson in Yoga) Ci, którzy pomimo niepewnej pogody przyszli w sobotę rano do parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie na brak silnej woli z pewno¶ci± nie mog± narzekać. Przyszli zapewne skuszeni tym niepowtarzalnym urokiem jakie niesie praktyka asan na ¶wieżym powietrzu, w zieleni drzew, w przebłyskach słońca wygl±daj±cego czasami zza chmur, w powiewach chłodnego wiatru i przy delikatnym ¶piewie ptaków.
14czerwca1814czerwca19
Byli w¶ród nas tacy, dla których praktyka od dawna stanowi istotny element dnia, byli ci, którzy stopniowo, niekiedy z mozołem odkrywaj± jej uroki, były wreszcie i takie osoby, które po raz pierwszy spróbowały przyj±ć pozycję i nieruchom± i wygodn±. Niektórzy przygl±daj±c się z bezpiecznej odległo¶ci my¶leli „spróbuję w przyszłym tygodniu....”.
Sesję asan według metody Swamiego Sivanandy prowadziły Agata i Parvati z Sivananda Yoga Vedanta Centrum w Krakowie. Po zajęciach odbył się mini-wykład o ajurwedzie i prostych sposobach na poprawienie jako¶ci życia codziennego.
14czerwca2014czerwca21
Zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu Joga na trawie, które 21 czerwca poprowadz± Ewa Wardzała i Natasza Moszkowicz z Krakowskiego Warsztatu Jogi. Po nich wykład: "Terapia ayurvedyjska jako pomoc w zapobieganiu i leczeniu chorób" wygłosz± Marta Kostka - współzałożycielka o¶rodka terapii ayurvedyjskiej Body Time - Ayurveda i Chaminda Piyanandana - pochodz±cy ze ¦ri Lanki specjalista w dziedzinie terapii pancha karma.

Wrocław, Park Szczytnicki
Stabilne bycie na ziemi i bezkresne - pełne niekończ±cych się możliwo¶ci - niebo nad głow± to słowa, które nasuwaj± się po sobotniej jodze we wrocławskim parku.
Pogoda i miejsce idealne do praktyki. Choć poprzedni wieczór zapowiadał chłód i deszcz to poranek w parku zaskoczył nas bezchmurnym niebem i rze¶kim nie upalnym powietrzem..
Miejsce było wspaniałe, równa ł±ka dawała możliwo¶ć dokładnej pracy, a cień rozłożystego dębu pozwalał w relaksach ukryć głowy w chłodzie.
14czerwca2214czerwca23
Na jodze na trawie było 60 osób, którym - jak dało się łatwo zauważyć - joga jest bliska. 10 osób ćwiczyło po raz pierwszy, a jasne twarze po zajęciach mówiły, że nie ostatni :)
Zajęcia rozpoczęły się powolnym, ale głębokim otwieraniem ciała: barków i bioder. To przygotowanie pozwoliło na intensywniejsz± już pracę: pozycje stoj±ce i wygięcia do tyłu w parach. Uproszczone, ale dynamiczne powitanie słońca wzbudzało u¶miechy przy kolejnych przej¶ciach. Nie zabrakło także relaksów, kiedy najpełniej mogli¶my poczuć kontakt z ziemi± - bo całym ciałem. Sesja po¶więcona była głównie pracy ze stopami, tak by poczuć dobre i stabilne zakorzenienie w ziemi (nie tylko fizyczne :)).
14czerwca24
Nie tylko uczestnicy mieli okazję poczuć odmianę w ćwiczeniach. To dotyczyło również nauczyciela – zamiana podłogi na ziemię i sufitu na niebo musiała się też dokonać w moich poleceniach :)
Uważam, że mimo ograniczeń, czyli braku możliwo¶ci bardzo precyzyjnych ustawień ciała i braku sprzętu, którego używamy na co dzień w szkole jogi, kontakt z natur± pomógł jeszcze pełniej do¶wiadczyć rado¶ci wykonywanych asan, a skupienie przychodziło łatwo.
Paulina Stróż

Akcja JOGA NA TRAWIE jest odpowiedzi± na potrzebę relaksu i równowagi, tak poż±dan± przez żyj±cych w po¶piechu mieszkańców dużych miast. Potrwa do 12 lipca a jej zwieńczeniem będzie JOGA FESTIWAL, który odbędzie się w Warszawie w dniach 18-20 lipca. Specjalnym go¶ciem festiwalu będzie Sharat Arora - wybitny nauczyciel z Indii, wieloletni współpracownik B.K.S. Iyengara. Sharat poprowadzi trzydniowe warsztaty jogi, w czasie których będzie można kontynuować praktykę i zaczerpn±ć wiedzy u Ľródła.
Serdecznie zapraszamy.

Gwarantujemy:
• dostosowanie programu zajęć do możliwo¶ci uczestników
• ćwiczenia wzmacniaj±ce i rozci±gaj±ce ciało, polepszaj±ce koncentrację, regeneruj±ce oraz relaksuj±ce
• pozytywn± energię dla uczestników

Praktyka jogi niesie ze sob± niezliczone korzy¶ci. Pierwszym efektem jest poprawa samopoczucia, przypływ energii, sił witalnych oraz poczucie relaksu. Regularne ćwiczenie wraz z ćwiczeniami oddechowymi poprawiaj± koncentrację i oczyszczaj± ciało. Możliwy staje się kontakt z własnym wnętrzem, dzięki czemu jeste¶my w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby ciała i ducha. Powstaje równowaga.
Zajęcia kierujemy zarówno do osób, które praktykuj± jogę na co dzień, jak i do tych, którzy chc± spróbować po raz pierwszy. Na zajęcia należy zabrać ze sob± matę lub koc
BO CIAŁO PORUSZA DUCHA
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft