Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jedna savasana każdego dnia może zmienić cały ¶wiat! Relacja z warsztatu z Judith Hanson Laster. Bodzia Matulaniec.

  • ¶roda, 27 maja 2009
  • autor: Bodzia Matulaniec
Spędziłam trzydzie¶ci godzin w głębokim relaksie, na plecach, na boku, na czternastu blokach. A wszystko pod hasłem: Yoga Teacher Training and Continuing Professional Development (CPD). Relax nad Renew: Learning to Teach Restorative Yoga and Yoga for anxiety. Rzecz działa się wczesn± wiosn± w Londynie, gdzie wraz z nauczycielami jogi z całego ¶wiata (głównie kobiety, Angielki i Amerykanki, ale byli też Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Holenderka, Finka i Szkot), spędziłam pięć dni z... Judith Hanson Lasater.
lezenie
Judith Hanson Lasater is one of the west’s best known and most highly respected teachers. Lasater has taught yoga since 1971. As well as extensive study with B. K. S. Iyengar in India and the United States, Judith has a doctorate in East-West psychology and is a physical therapist. She helped found the California Yoga Teachers Association, Yoga Journal magazine and the Iyengar Institute of San Francisco and is the author of six books: A Year of Living Your Yoga, Yoga Abs, Yoga for Pregnancy, 30 Essential Yoga Poses, Living Your Yoga and Relax and Renew, as well as hundreds of articles about yoga. Based in San Francisco, Judith teaches extensively around the world. Find out more www.judithlasater.com
lezenie2
Londyn przy stacji Kensal Rise, spora sala na poddaszu typowego angielskiego domu. Stara drewniana podłoga, ceglane ¶ciany, dużo okien wychodz±cych na overground trains. Trochę trzęsie, gdy przejeżdżaj±. Na zewn±trz leje, w ¶rodku ciepłe ¶wiatło ¶wiec i dyskretny zapach kadzideł. „Namaste everybody!” czyli warsztat zacz±ć czas.
Je¶li miałabym porównać Judith z innymi znanymi mi nauczycielkami, to bardziej przypomina Ritę Keller niż Gabrielę Giubilaro: niezwykle kobieca, subtelna, ale z do¶ć dosadnym poczuciem humoru. Ogromnie kompetentna, z niesamowitym dystansem do siebie* i ¶wiata. Robi wrażenie! Trochę też kojarzy mi się z Ann± Dymn±. Praktykę jogi postrzega zasadniczo jako akt życzliwo¶ci wobec siebie. Idea ta bywa często zapominana, na szczę¶cie nie przez Judith, której podej¶cie do każdego praktykuj±cego jest ciepłe, wolne od uprzedzeń i os±dów, respektuj±ce indywidualne różnice i potrzeby..
Judith kilka razy podczas warsztatu zwraca się do uczestników z pytaniem „co jest istot± tej chwili? Pozostań tu i teraz, opowiedz sobie na pytanie, co jest najistotniejsze w tej oto minucie?”. Zastanawiam się nad tym coraz czę¶ciej.
Motto warsztatu: jedna savasana każdego dnia może zmienić cały ¶wiat!
Każdy potrzebuje odpoczynku, zwłaszcza między godzinami 13 a 15.
Judith: „Mówi się ludziom, że maj± wypoczywać, ale nikt nie jest w stanie im powiedzieć JAK do licha maj± wypocz±ć! Ogl±danie telewizji czy czytanie nie uspokoi układu nerwowego tak, jak czyni to Restorative Yoga”.
Restorative Yoga działa terapeutycznie, podczas gdy joga terapeutyczna nie zawsze działa relaksacyjnie. Nie należy jej też mylić z joga nidr±. Najkrótsza definicja Restorative Yogi? Heart up & brain down!
Restorative Yoga skupiona jest bardziej na otwieraniu ciała, niż na rozci±ganiu go, aby układ nerwowy uspokajać, a nie pobudzać. Judith radzi, aby nie nadwyrężać niepotrzebnie układu nerwowego w codziennym życiu, należy zajmować się tylko jedn± rzecz± w jednym momencie, np. albo je¶ć, albo czytać, nie jednocze¶nie.
Pytanie z sali: a można je¶ć i rozmawiać?
Tak, ale odłóż na chwilę widelec.
Wydaję mi się to do¶ć trudne. Spróbuję.
lezenie3
Restorative Yoga wykorzystuje wiele pomocy, umożliwiaj±c głębok± relaksację przede wszystkim poprzez wygodne ułożenie ciała. Na własnym ciele do¶wiadczyłam, jak ważne w savasanie jest podparcie nadgarstków i dłoni – gdy znajduj± się one nieco wyżej niż łokcie, całe ciało ogarnia natychmiastowa błogo¶ć. Ale wymagało to dodatkowo jednego bolstera i dwóch bloków pod plecy, dwóch koców pod przedramiona, trzeciego pod głowę, czwartego pod pięty i stawy skokowe, drugiego bolstera pod kolana i jeszcze szóstego koca do przykrycia!
SAVASANA jest tadasan± dla Restorative Yogi,  w wielu wariantach, np. na 14 (czternastu) korkowych blokach.
lezenie4
Wg Judith, osoby pocz±tkuj±ce, które zasypiaj± w savasanie, powinny leżeć pod pewnym k±tem (ok. 45?), na wałku  (bolsterze) podpartym blokami, nie płasko. Minimalny czas trwania savasany na zajęciach to 15min, z co najmniej dwóch powodów:
1. z fizjologicznego punktu widzenia nie jest możliwe, aby w krótszym czasie osi±gnięć stan savasany, czyli pratriahary (Sutra II.54 svavisaya asamprayoge cittasya svarupanukarah iva indriyanam pratyaharah) - bycie ¶wiadomym wszystkiego, co dzieje się dookoła, ale bez przywi±zania do tego, komentowania, pod±żania za tym. Judith przytoczyła historię z innego warsztatu, na którym 75 osób leżało w półgodzinnej savasanie. Gdy pod koniec nagle z przeraĽliwym hukiem spadło otwarte okno, żaden z uczestników nawet nie drgn±ł, wszyscy pozostali pogr±żeni w głębokim relaksie. Gdyby spali, taki hałas wybudziłby ich natychmiast. (O tak! Teraz jestem w stanie w to uwierzyć).
2. Gdzież indziej w normalnym życiu zabiegani ludzie maj± okazję „nic nie robić” przez kwadrans? (No wła¶nie). Nie należy udzielać wskazówek do savasany chodz±c po sali, bo może to rozpraszać. Generalnie, im mniej komend do tej pozycji, tym lepiej. Najważniejsze, aby rozluĽnić żuchwę. Podczas praktyki własnej, nie powinno się wykonywać savasany w łóżku, aby nie pomylić jej ze snem. Judith siedzi sobie w padmasanie i spokojnym głosem wprowadza leż±cych w relaks. Chociaż przy tak starannie ułożonej pozycji, komunikat słowny wydaję się zbędny, dlatego ogranicza się do 2-3 zdań. Warsztat trwał od soboty od ¶rody, codziennie od 10 do 17 i jeszcze zadawane mieli¶my prace domowe!Pierwsza praca domowa: dzi¶ wieczorem połóż się spać pół godziny wcze¶niej niż zazwyczaj. Nie szukaj wymówek! (Odrobiłam. Z jakim trudem – przecież to London by night!)Druga praca domowa: przed za¶nięciem przypomnij sobie wszystkie miłe chwile mijanego dnia (było ich tyle, że odechciało mi się spać – naj¶mieszniejsze momenty wła¶nie z warsztatu :)Wypisz na kartce wszystkie sprawy i zjawiska, które potrafi± wyprowadzić cię z równowagi (Korki na ulicach? Własna bezmy¶lno¶ć... co jeszcze, co jeszcze...?) Czwarta praca domowa: usuń na zawsze z listy swoich obowi±zków 5 dowolnych pozycji (Oj, tu porażka...)
lezenie5
Ostatnia praca domowa: realizacja planu jednorocznego:
* 20 minut savasany dziennie codziennie
* raz w tygodniu – cała godzina z savasan±
* raz w roku – godzina savasany przez tydzień codziennie, np. w ostatnim tygodniu roku (Obiecuję sobie).
Każdego dnia warsztatu powtarzamy sobie, co nauczyciel jogi powinien przede wszystkim:
1. obserwować (uważnie!)
2. wspierać (zarówno każd± cze¶ć ciała, jak i emocjonalnie)
3. współodczuwać (z uczniem)
I co ważne: słuchaj ćwicz±cego, on wie, co dla niego lepsze, z wyj±tkiem sytuacji, w której masz pewno¶ć, że zagraża to jego bezpieczeństwu.
lezenie6
Często padaj± pytania, Judith odpowiada od razu.
O płaczu na zajęciach: smutek jest takim samym uczuciem jak wesoło¶ć, ani lepszym, ani gorszym, bycie smutnym jest bardzo ludzkie, wszak życie jest słodko-gorzkie. Co zrobić? Po prostu podać chusteczkę, a ewentualn± rozmowę odbyć PO zajęciach.
O zło¶ci: zło¶ć jest niczym innym, jak tylko pewnego rodzaju strategi± w radzeniu sobie z innymi ludĽmi.
O rado¶ci: gdy widzisz na ulicy kogo¶ z wyraĽnymi objawami szczę¶cia, „podł±cz” się pod tę rado¶ć, np. u¶miechaj±c się w duchu.
O menstruacji: zabronione s± wszelkie pozycje, w których miednica jest wyżej niż serce, np. viparita karani (energia apana zamiast być uwalniana, kumuluje się). Definicja pozycji odwróconych: gdy serce znajduje się wyżej od mózgu.
O pocz±tkuj±cych: z wieloletniego do¶wiadczenia Judith wynika, iż osłabienie odcinka lędĽwiowego kręgosłupa jest powszechn± dolegliwo¶ci±, dlatego pocz±tkuj±cy najpierw powinni być uczeni wygięć do tyłu, zanim przejd± do skłonów do przodu.
O relaksacji: najważniejsze jest prawidłowe ułożenie głowy i szyi oraz zapewnienie ciepła dłoniom i stopom. Nic tak nie pobudza układu nerwowego jak ¶wiatło słoneczne, dlatego niezmiernie ważnym jest zasłonięcie czym¶ zamkniętych oczu (Judith używa woreczków z siemieniem lnianym i lawend±).

Potwierdzone do¶wiadczeniem: głęboka relaksacja codziennie przez tydzień obniżyła ci¶nienie krwi u osób z grupy kontrolnej z niebezpiecznie wysokiego do normalnego. Wielogodzinny warsztat Judith przerywała co chwilę jakim¶ żartem albo pytaniem: kto wie, o czym mówię, ręka do góry! Albo: zgadzacie się ze mn±, tak czy nie? Gdy patrzy na ciebie, robi to w taki sposób, że wiesz, iż oto zostałe¶ zauważony, ba! jeste¶ w centrum jej uwagi. „Bo każdy człowiek chce tylko dwóch rzeczy: zostać zobaczonym i wysłuchanym”.
lezenie8
Niezwykły był to warsztat, najbardziej niesamowite było dla mnie to, że po ułożeniu się, z wykorzystaniem wszystkich pomocy i wskazówek Judith, MOMENTALNIE zapadałam w głęboki relaks. Na pytanie, czy jest mi wygodnie, mogłam tylko odmrukn±ć „my-hy”. Ani razu nie zasnęłam w pozycjach, choć ogl±daj±c siebie na zdjęciach, mam wrażenie jakbym wła¶nie słodko spała. Na samym pocz±tku Judith powiedziała o swoich oczekiwaniach wobec tego warsztatu. Najbardziej istotnym miał być dla niej był bezpo¶redni kontakt z każdym z nas. Do¶wiadczałam tego wielokrotnie w ci±gu tych pięciu dni – gdy Judith patrzy Ci w oczy, nie sposób nie otworzyć przed ni± serca. Wyjechałam z Londynu wzruszona i poruszona, ze spokojn±, pełn± inspiracji głow± i otwartym sercem. Kolejk± naziemn± do London Luton.
Namaste everybody,
Bodzia Matulaniec
„JogaBo” gdańska szkoła jogi
www.jogaBo.pl
bodzia@jogabo.pl
tel. 697 093 268

* Jedna z wielu anegdot: na potwierdzenie faktu, jak savasana potrafi ukoić skołatane nerwy, Judith przytacza sytuacje z jej własnego domu. Gdy, jak twierdzi, mendzi i staje się niezno¶na dla pozostałych domowników, jej dzieci zwykły mawiać: „Mummy, please, SAVASE YOURSELF”, po czym mummy idzie na piętro, „savasanuje się” i po pół godzinie wraca - ku uciesze rodziny - zrelaksowana i zno¶na.
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft