Joga w przedszkolu. Irena Świątkowska.
Dołącz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga w przedszkolu. Irena Świątkowska.

  • piątek, 30 kwietnia 2010
  • autor: Irena Świątkowska
Szybki, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, rozwój cywilizacji znacznie zmienił środowisko naturalne i tryb życia człowieka. Rozwój cywilizacji prowadzi jednak nie tylko do pozytywnych, ale i negatywnych zmian w tym zakresie. Człowiek współczesny, który żyje w mieście, jest pozbawiony ciszy, spokoju, świeżego powietrza i ruchu.
Takie czynniki, jak hałas i huk, wywoływany przez środki komunikacji, głośną muzykę, telewizję, a także szybkie tempo życia przyczyniają się do permanentnie wysokiego napięcia nerwów i mięśni. Wielogodzinne siedzenie, często w deformującej ciało pozycji, uniemożliwiają właściwe krążenie krwi i oddychanie, wpływają negatywnie na fizyczny i psychiczny stan zdrowia człowieka. Tempo współczesnego życia wywołuje przemęczenie, niepokój, często chroniczne napięcie i zdenerwowanie.
Ponieważ jednak rozwoju cywilizacji nie można powstrzymać, należy szukać środków rekompensujących jego negatywne wpływy. Środków, które przyczyniłyby się do podniesienia stanu zdrowia i przywrócenia równowagi psychicznej. Do zdrowszego trybu życia prowadzi uprawianie gimnastyki i sportu. Jednakże i tutaj pojawiają się pewne przeszkody, jak brak czasu, czy brak sal gimnastycznych w pobliżu osiedli. Przeszkodą są również dla ludzi różnice wieku między ćwiczącymi. Z tych między innymi względów zaczęto poszukiwać ćwiczeń, których wykonywanie nie jest uzależnione od obiektów i czasu.
Poszukując nowych dróg odkryto systemy wschodnie – jogę i zen, które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność.
Wzorowane na tych systemach ćwiczenia mają działanie ogólnie regeneracyjne i usprawniające. Mogą one znakomicie uzupełniać klasyczne ćwiczenia gimnastyczne. Są one jednak bardziej celowane na określone efekty fizjologiczne. Poszczególne ćwiczenia jogi pozwalają wzbogacić krążenie krwi określonych narządów, potęgując ich funkcje. Łącząc się zarazem z pewną koncentracją psychiczną oddziałują na układ autonomiczny, uzyskując w ten sposób efekty, których gimnastyka klasyczna nie może dawać. Systemy jogi i zen działają na całość psychosomatyczną człowieka, poprawiając jego zdrowie fizyczne i wyrabiając w nim umiejętność opanowywania stresów psychicznych, jakie niesie życie codzienne.
Ma to duże znaczenie przy dzisiejszym trybie życia i pracy, kiedy to od poszczególnych jednostek wymaga się coraz większej umiejętności dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków otoczenia.
joga lda dzieci7
Geneza i historia jogi i zen
Joga sięga tradycją około 2000 lat przed naszą erą. Słowo "joga", oznacza w sanskrycie (języku starohinduskim) wysiłek, połączenie, ujarzmienie, metodę, system. Przez jogę należy przede wszystkim rozumieć ćwiczenia, w których wszystkie fizyczne i psychiczne siły osobowości poddane są kontroli umysłu i są tak rozwijane, by pomagały w rozwinięciu najwyższego celu człowieka, jakim jest według filozofii indyjskiej i jogi samowyzwolenie, czyli samadhi – stan nadświadomości i najwyższej integracji.
Dawniej joga była pilnie strzeżona, jako wiedza tajemna. Była praktykowana i przekazywana uczniom przez ich nauczycieli w cichych ustroniach i zamkniętych aszramach (klasztorach).
Świat zachodni zapoznał się z istotą jogi w XIX wieku. Wyeksponowano w niej wówczas wartości higieniczne, zdrowotne i pedagogiczne. W latach dwudziestych naszego stulecia w Indiach nastąpił renesans jogi. Wybitni indyjscy filozofowie, lekarze i praktycy szeroko udostępnili trzymane dotychczas w tajemnicy metody jogi. Zwłaszcza po II wojnie światowej zwrócono uwagę na jogę indyjską, kiedy to na zachodzie zaczęły się mnożyć przypadki chorób psychicznych i nerwowych. Widziano w niej środki zaradcze.
Słowo "zen" jest skrótem słowa "zenna", co w języku japońskim oznacza "medytacja".
Zen – to japoński system, który jest zbiorem ćwiczeń medytacyjnych prowadzących do wyciszenia psychicznego. Powstał w wyniku przemieszania technik medytacyjnych wziętych z kultury indyjskiej i praktycznego podejścia do życia przyjętego z kultury chińskiej. Przywędrował do Japonii z Chin w XII wieku. Celem systemu zen jest podobnie, jak i w klasycznej jodze, osiągnięcie samowyzwolenie, czyli stanu nadświadomości, zwanej tu olśnieniem, po japońsku satori lub kensio. Według filozofii jest to stan najwyższej integracji i zdrowia psychicznego.
System ten nie wypracował ćwiczeń gimnastycznych usprawniających ustrój jak joga, a jedynie proste ćwiczenia oddechowe, podobne do zasadniczych oddechów jogi. Według zen praktykowanie przez dłuższy czas wyciszającej medytacji otwartymi oczami doprowadza do regeneracji psychofizycznej, a po pewnym czasie do stopniowej przemiany osobowości i stanu "olśnienia".
Współcześnie istnieje wiele szkół na Zachodzie, które próbują stosować systemy jogi i zen w ich klasycznej postaci. Są jednak liczne szkoły (zwłaszcza jogi), które stosują te metody w praktyce w znacznym uproszczeniu, według własnych, mniej lub bardziej udanych modyfikacji, dostosowując je do morfologicznych i kulturowych właściwości człowieka Zachodu.
W Polsce ćwiczenia jogi i zen weszły do nauki, terapii i rekreacji (profilaktyki) jako ćwiczenia relaksowo-koncentrujące (wzorowane na jodze i zen).
joga dla dzieci5
Ogólne założenia ćwiczeń relaksowo-koncentrujących wzorowanych na jodze i zen
Zasadniczym celem ćwiczeń relaksowo koncentrujących jest dążenie do uzyskania i zachowania możliwie najwyższej sprawności fizycznej i psychicznej organizmu. Tak więc systematyczne stosowanie tych ćwiczeń zapewnia:
* zdrowie fizyczne (sprawność ruchową – wyrabia siłę, zwinność i wytrzymałość, odporność na choroby, zwiększenie ruchomości w stawach, poprawę pracy wszystkich układów i narządów wewnętrznych oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, młodą i smukłą sylwetkę, przedłużenie młodości i życia),
* zdrowie psychiczne (żywotność – odwrotność lenistwa, zrównoważenie emocjonalne, odporność na stresy – uspokaja stany niepożądanego napięcia psychicznego, większą samokontrolę podejmowanych działań i umiejętność koncentracji, ułatwia współżycie społeczne poprzez wypracowanie w sobie wewnętrznej pogody oraz postawy ogólnej życzliwości, ułatwia pracę nad wytwarzaniem dodatnich, wartościowych cech osobowości).
Zasadniczy cel ćwiczeń relaksowo-koncentrujących utożsamia się z cechami odpowiadającymi definicji pełnego zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, według której pełne zdrowie, to "pełnia doskonałego, trwałego samopoczucia psychicznego, fizycznego i społecznego w aspekcie zdrowej długowieczności".
Techniki ćwiczeń relaksowo-koncentrujących
ASANY – pozycje ciała, mające na celu pobudzenie funkcjonowania organizmu.
* Pozycje "pasywne" – wymagają minimalnej aktywności nerwowo mięśniowej, można pozostawać w nich przez dłuższy czas z rozluźnieniem prawie wszystkich grup mięśniowych. Są to pozycje relaksowe i siady.
* Pozycje "statyczne" – przybiera się je i utrzymuje przez pewien czas bez zmian, co nie wymaga większego wysiłku.
* Pozycje "dynamiczne" – wymagają większego napięcia mięśni, wskutek czego przebywać w nich można o wiele krócej niż w pozycjach statycznych. Należą do nich ćwiczenia siłowe i ruchowe, które wymagają powtarzania.
Poszczególne pozycje ciała skoordynowane są z narzuconym, zwolnionym rytmem oddechowym. Wykonuje się je w stanie wyciszenia i rozluźnienia mięśniowego, z koncentracją myślową na różnych częściach ciała, biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach.
joga dla dzieci16
ĆWICZENIA ODDECHOWE – ćwiczenia świadomego, regulowanego oddechu prowadzące do zwolnienia procesu oddychania, wyciszenia i uspokojenia umysłu, większego dotlenienia organizmu, korzystnie wpływające na czynność płuc, serca i układu nerwowego. Do najczęściej stosowanych ćwiczeń oddechowych zalicza się:
* Ćwiczenia sterowania oddechem:
- sterowania wydechem (ćw. wstępne) – polegające na wewnętrznej obserwacji swojego oddechu, wczuwaniu się, jak wdychane powietrze przechodzi przez kolejne odcinki układu oddechowego, aż do płuc i podobnej koncentracji na procesie wydechu ze stopniowym wydłużeniem procesu wydechu,
- ćwiczenie "pobierania energii" – polega na tym, że w czasie wdechu należy intensywnie myślowo wczuwać się w pobieranie energii z powietrza na szczycie jamy nosowej.
* Oddechy oczyszczające "naprzemienne" – polegają na przepływie wdychanego i wydychanego powietrza kolejno przez przewody nosowe po jednej i po drugiej stronie.
* Oddechy "tonizujące" – poświęcone pobudzaniu całego organizmu lub jego wybranych części.
* Oddech "pełny" (brzuszny, przeponowy) – w czasie wdechu powietrze wypełnia wszystkie części płuc, zaś przy wydechu wydalane jest możliwie najdokładniej.
Nauczyciel zanim zacznie stosować z dziećmi ćwiczenia oddechowe powinien sam przećwiczyć poszczególne ćwiczenia pod odpowiednim kierunkiem.
ĆWICZENIA MEDYTACYJNE – ćwiczenia prowadzące do wyciszenia wewnętrznego (doprowadzenie umysłu do stanu ciszy, spokoju, równowagi, czyli "odświeżenia psychiki"). Dalszym celem tych ćwiczeń jest rozwój pewnych cech i uzdolnień szczególnych, pod warunkiem systematycznych treningów (w zasadzie pod kierunkiem specjalisty). Do najczęściej stosowanych ćwiczeń medytacyjnych zalicza się:
* Ćwiczenia prowadzące do wyciszenia:
- koncentracja na wrażeniach wzrokowych – polega na tym, że w pozycji siadu skrzyżnego z zamkniętymi oczyma należy wpatrywać się w ciemność pod powiekami i powstające po pewnym czasie wrażenia świetlne,
- ćwiczenie wzroku – polega na koncentrowaniu wzroku i umysłu w jednym punkcie, umieszczonym na ścianie w odległości ok. 60 cm,
* Ćwiczenia wibracyjno-dźwiękowe – polegające na rytmicznym i monotonnym wypowiadaniu pewnych dźwięków tzw. mantr, mających wibracyjne oddziaływanie.
* Ćwiczenia wyciszające – polegają na obserwowaniu swoich myśli, jak postronny obserwator, bez angażowania się w nie. W rezultacie ćwiczenie to prowadzi do uzyskiwania dłuższych, kilkuminutowych okresów zupełnej ciszy, przy odpowiednio długim i umiejętnie prowadzonym treningu, a nawet całkowitego zaprzestania myślenia dyskursywnego przy równoczesnym świadomym odczuwaniu swojej jaźni. Celem tego ćwiczenia jest wyciszenie podświadomości, co stwarza warunki do pełnej regeneracji psychicznej człowieka.
* Ćwiczenia medytacji aktywnej – polegają na ześrodkowaniu całej uwagi na wybranym obiekcie z równoczesną całkowitą eliminacją wszelkich innych myśli i doznań. Ćwiczenie to doskonale kształci dyscyplinę myśli, jednak może być wykonywane po uzyskaniu zaawansowania w wymienionych wyżej ćwiczeniach wyciszających.
* Medytacje wzorowane na systemie zen – należy je wykonywać w wygodnej wyprostowanej pozycji medytacyjnej (siad w pozycji skrzyżnej, ewentualnie siad klęczny). Kręgosłup ma być bezwzględnie wyprostowany, zwłaszcza w odcinku szyjnym, z lekko przyciągniętym podbródkiem. Oczy otwarte (zasadnicza różnica). Należy wpatrywać się w punkt leżący w odległości ok. 1 m na podłodze (np. mały koralik, kropkę itp.). Podłoga powinna stanowić jednobarwne tło, by ułatwić koncentrację na jednym punkcie. Można także wpatrywać się w punkt oznaczony na ścianie na wysokości oczu (z odległości nie większej niż 1 m). celem tej medytacji jest "osiągnięcie pustki wewnętrznej", tzn. trwania w stanie absolutnego wyciszenia i przeżywania tylko własnej jaźni. W celu zarówno wyciszenia od spontanicznie napływających myśli, jak i przeciwdziałania senności zen zaleca na początku wdrażania się w medytację stałe liczenie wdechów lub wydechów od 1 do 10 (potem znowu od 1 do 10 itd.). Oddechy liczy się w myśli. Następnym etapem medytacji zen jest obserwowanie swych oddechów, a w końcu tylko trwanie w stanie "pustki wewnętrznej". Medytacje zen wymagają fachowego kierownictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o większe zaangażowanie się w te ćwiczenia z myślą o dochodzeniu do wyższych stanów psychicznych.
W Europie ćwiczenia medytacji zen stosuje się jedynie dla osiągnięcia wyciszenia i pod tym kątem są tu opisane. Na ćwiczenia medytacyjne należy przeznaczać 5-10 minut łącząc je z ćwiczeniami pozycji i oddechów (wzorowanych na jodze) w blok ćwiczeń relaksowo-koncentrujących.
joga dla dzieci14
TRENING RELAKSACYJNY – prowadzący do umiejętności rozluźniania się, odprężania, uwalniania od napięć fizycznych oraz likwidowania napięć spowodowanych przeżywanymi stresami.
Do klasycznych metod relaksu zalicza się:
a. Metody globalne – oparte na koncepcjach osobowości człowieka jako całości i na oddziaływaniu psychoterapeutycznym.
b. Metody analityczne – oparte na rozluźnieniu kolejno poszczególnych grup mięśniowych aż do uzyskania pełnego stanu odprężenia psychofizycznego.
c. Metody fizjoterapeutyczne lub intuicyjne – związane z odkrywaniem możliwości własnego ciała i uczeniem się osiągania przy minimalnych wysiłkach maksymalnych wyników.
Ad a) Trening autogenny Schultza.
J. Schultz opracował własną metodę leczniczą nazwaną autogennym treningiem, dla którego punktem wyjścia była jedność psychofizyczna oraz wzajemne oddziaływanie na siebie strefy psychicznej i fizycznej. Program ćwiczeń zawiera niektóre elementy systemu jogi i ostatecznie ujęty jest w sześć podstawowych grup:
1. odczuwanie ciężaru ciała, prowadzące do stopniowego bezwładu i zwiotczenia mięśni szkieletowych,
2. odczuwanie ciepła, prowadzące stopniowo do zwiotczenia mięśni gładkich i rozszerzenia naczyń krwionośnych,
3. opanowanie czynności serca (regulacja tętna),
4. opanowanie czynności płuc (regulacja oddychania),
5. zniesienie napięcia w narządach jamy brzusznej poprzez działanie na splot trzewny (układ nerwowy autonomiczny),
6. opanowanie reakcji naczynioruchowej w obrębie głowy (uczucie chłodu na czole).
Stosowanie treningu autogennego wskazane jest:
* w zaburzeniach psychoemocjonalnych, zaburzeniach zachowania się i w stanach nadmiernego napięcia psychicznego,
* w stanach hipertonii mięśniowej i zaburzeniach mowy,
* w zaburzeniach naczynioruchowych,
* w epilepsji i astmie dziecięcej.
Korzystne wyniki uzyskano również w psychonerwicach lękowych, hiperchondrycznych, obsesyjno-kompulsywnych, psychastenicznych, w nerwicach wegetatywnych, w narkomanii i alkoholizmie.
Ad b) Relaks stopniowy metodą Jacobsona.
Dotyczy on techniki rozluźniania poszczególnych grup mięśniowych, prowadzącej wtórnie do odprężenia psychicznego. Punkt wyjścia stanowi uświadomienie sobie przez poddającego się ćwiczeniom różnicy między skurczem mięśnia i całkowitym jego rozluźnieniem na przykładzie jednej grupy mięśni, np. agonistów i antagonistów ramienia, następnie przedramienia i ręki itd. W ten sposób przez rozluźnianie i napinanie mniejszych grup mięśniowych (relaks lokalny) dochodzi się do swobodnego rozluźnienia wszystkich mięśni łącznie z mięśniami oddechowymi i artykulacyjnymi (relaks uogólniony). Równocześnie następuje uwalnianie się od sytuacji lękowych i gwałtownych reakcji emocjonalnych.
Technika ta ma charakter aktywności świadomej i może być stosowana indywidualnie lub grupowo.
Ad c) Metoda fizjoterapeutyczna.
Jest to metoda Gerdy Alexander, określana też często jako reedukacyjna. Polega na świadomej regulacji napięcia w poszczególnych grupach mięśniowych drogą odpowiedniej gimnastyki rozluźniającej. Założenia jej zbliżone do zasad postępującej relaksacji Jacobsona, mają zapewnić człowiekowi jak najbardziej ekonomiczne ruchy, doprowadzając układ mięśniowy do tzw. stanu eutonii (optymalny rozkład napięcia mięśniowego w postawach spoczynkowych, w czasie ruchu i pracy).
W praktyce relaksacyjnej często kojarzy się wybrane elementy z metody Schultza i Jacobsona oraz Alexander dołączając też inne techniki (np. masaż).
joga dla dzieci12
Joga w przedszkolu
Dlaczego joga już w przedszkolu?
W latach osiemdziesiątych ćwiczenia jogi zaczęły wkraczać do polskich szkół i przedszkoli, po tym jak ukazało się pierwsze wydanie "Jogi i medytacji dla dzieci" F. R. Sawyer i B. Maltby.
Jednakże bardzo niewielu nauczycieli wykorzystuje w swojej pracy z dziećmi ćwiczenia i techniki proponowane przez jogę, ze względu na nieznajomość zagadnień związanych z tym tematem. A jest to świetny sposób zwalczania codziennych napięć i pokonywania problemów życia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że już małe dzieci podlegają wielu sytuacjom powodującym stresy. Biorą się one z codziennych doświadczeń w przedszkolu, szkole, domu, z kontaktów z rodzeństwem czy rodzicami. Dzieci również mogą odczuwać lęk, który wynika ze strachu przed przemocą, rozbojem, negatywnymi skutkami zanieczyszczenia środowiska… Rodzice, jak i nauczyciele powinni być świadomi faktu, że bardzo wiele dolegliwości dziecięcych, wynika właśnie ze stresu, np. nadwrażliwość, gwałtowność, astma. Często nie stanowi on głównej przyczyny tych dolegliwości, lecz czynnik współwystępujący równolegle z innymi. Należy też zdawać sobie sprawę z tego, iż pozbycie się stresu nie zawsze ma wpływ na usunięcie dolegliwości chorobowych, ale na pewno wpływa na poprawę stanu zdrowia.
Joga i medytacja są w stanie pomóc uaktywnić parasympatyczny układ nerwowy przy pomocy metody, która nazywa się "reakcją relaksacji". Ta metoda oddziaływania na organizm ludzki powoduje cofanie się negatywnych skutków stresu. Można go porównać z wodą kapiącą z kranu. Reakcja relaksacji to jakby zakręcenie kurka i osuszenie umywalki. Po tym czasie człowiek może kierować swoimi reakcjami, a co ważniejsze, jego organizm jest mniej podatny na kolejny stres.
Joga może uspokoić nerwowe i spięte dziecko poprzez rozluźnienie jego mięśni, co pozwoli poruszać mu się bardziej swobodnie. W połączeniu z odpowiednią dietą wywrze uspokajający efekt na dziecko nadpobudliwe, może ożywić zmęczone i znużone dziecko, które nie potrafi się skoncentrować. Joga potrafi wyzwolić ekspresję w dziecku lękowym i zahamowanym.
joga dla dzieci9
Zasady ogólne ćwiczeń relaksowo-koncentrujących w przedszkolu
1. Joga powinna być wykonywana przynajmniej jedną godzinę po jedzeniu tak, by spożyte jedzenie zostało przedtem przetrawione.
2. Dzieci w wieku 3-5 lat mogą mieć od 0,5 do 1 godziny zajęć raz w tygodniu. Dzieci w wieku 5-7 lat mogą mieć zajęcia po jednej godzinie dwa razy w tygodniu.
3. Można też wykorzystywać wybrane ćwiczenia jogi, medytacji, ćwiczenia oddechowe w różnych częściach dnia lub jako "przerywnik" pomiędzy zajęciami.
4. Joga może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Idealne są grupy 6-10 osobowe (podziału dobrze jest dokonywać zgodnie z aktywnością dzieci).
5. Ubiór dzieci powinien być lekki, wygodny, by czuły się swobodnie.
6. Należy ćwiczyć na kocach (nigdy na twardej podłodze).
7. Dzieci powinny mieć dużo miejsca na swobodne wykonywanie ćwiczeń.
8. Sala powinna być dobrze przewietrzona.
9. Dobrze byłoby, gdyby zajęcia nauczyciele mogli prowadzić parami. Jeden wówczas powinien demonstrować ćwiczenia, drugi zaś pomagać dzieciom.
Rola nauczyciela (sugestie)
Program nauczania dzieci jogi i medytacji powinien być tak pomyślany, by nauczyciele mogli go dostosowywać go do potrzeb dzieci, a nie potrzeby do z góry określonego programu. Doskonałym, łatwym przewodnikiem dla nauczycieli może być "Joga i medytacja dla dzieci" F. R. Sawyer i B. Malty.
Nauczyciel chcący uczyć jogi i medytacji nie musi posiadać wiedzy akademickiej. Dobrze byłoby jednak, gdyby był przeszkolony w tym zakresie. Odpowiednia literatura i wola niesienia pomocy powinny wystarczyć, by nauczyciel poradził sobie z wprowadzaniem choćby elementów jogi w przedszkolu. Rola nauczyciela ogranicza się wówczas do pomagania dzieciom w odkrywaniu rozmaitych form walki ze stresem, a także wskazywania sposobu na uzyskanie spokoju wewnętrznego.
Nauczyciel powinien pamiętać, że pomiędzy dziećmi występują istotne różnice. Do każdego należy podejść inaczej, indywidualnie. Nigdy nie należy zmuszać dziecka do przyjęcia określonej pozycji jogi, bez względu na to, jak jest prosta. Każde dziecko różni się w giętkości. Należy być tego świadomym. Nie można też porównywać dzieci z innymi. Należy je zachęcać natomiast do tego, aby zachowywały się i ćwiczyły najlepiej, jak potrafią. Każde dziecko będzie się stopniowo rozwijać, zgodnie ze swoimi potencjalnymi możliwościami.
Ćwiczenia jogi i medytacji można łączyć z zajęciami artystycznymi – plastycznymi, muzycznymi. Organizując zajęcia nauczyciel powinien być elastyczny i kierować się własną intuicją, umieć dostosować się do nastroju grupy. Jeśli dzieci są bardzo pobudzone zajęcia należałoby zacząć od ćwiczeń oddechowych, jeśli grupa jest spięta, rozpocząć od "potrząsania", aby uwolnić najpierw energię. Jeśli okaże się, że dzieci są zmęczone i nie wykazują zainteresowania ćwiczeniami jogi, wtedy najlepiej zacząć od zajęć plastycznych, np. malowania mandali lub od śpiewania. Po tych zajęciach dzieci mogą okazać większe zainteresowanie ćwiczeniami jogi.
Ważne jest, by poziom zajęć dostosowywać do wielu dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym powinny wykonywać wyłącznie proste ćwiczenia jogi. Młodsze dzieci od 3 do 5 lat lubią, kiedy dorośli opowiadają im bajki o zwierzętach, które one chętnie naśladują. Dobrze jest, jeśli nauczyciel potrafi wymyślać historyjki, rymy i wierszyki pasujące do ćwiczeń jogi, np. "Drzewo stoi nieruchomo, dopóki nie zerwie się wiatr i zakołysze nim w tę i tamtą stronę". Należy też mieć na uwadze rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego. Dzieci uwielbiają powtarzać dźwięki w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych – naśladujące śpiew ptaka, miauczenie kota, syczenie kobry. Dobrze byłoby, gdyby dzieci miały możliwość wymyślania rozmaitych sygnałów, a także fantazjowania w trakcie prezentowania różnych ćwiczeń. Nauczyciel powinien wykorzystać fantazję dzieci w twórczy sposób, a także zachęcać je do badania ruchu własnego ciała.
Informacje powinny być podawane bez zbędnych opisów, gdyż dzieci szybko się znudzą. Można co jakiś czas pozwolić dzieciom na samodzielność działania, dostosowując ich aktywność do umiejętności i poziomu ich wiedzy. Po ćwiczeniach jogi dobrze jest przeprowadzić pełny relaks lub inne ćwiczenia, czy zajęcia wyciszające, np. medytacyjne czy artystyczne. Dobrze jest zastosować następujący tok zajęć: aktywność – odpoczynek – aktywność – odpoczynek. Ta kolejność przyczyni się do tego, że dzieci będą na pewno i podatne i chętne do ćwiczeń.
Nauczyciel powinien pamiętać, by sposób jego mówienia był prosty i bezpośredni, głos miły i ciepły, gesty ekspresyjne. Jeżeli będzie cierpliwy, szczery, otwarty, będzie miał pozytywny stosunek do tego, co będzie robił z dziećmi, będzie współuczestnikiem ćwiczeń (nie tylko nauczycielem prowadzącym) i cząstką grupy – dzieci na pewno też polubią ten rodzaj aktywności.
joga dla dzieci6
BIBLIOGRAFIA
1. Fran Rosen-Sawyer, Bonnie Malty, Joga i medytacja w przedszkolu, wyd. Interlibro, 1993.
2. Krochmal S., Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących, PZWL, Warszawa 1979.
3. Grodecka M., Ścieżki jogi, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1998.
4. Bednarz A., Sikorki K., Joga lecznicza jako sposób na zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe, wyd. Bednarz & Sikorki, Wrocław 1991.
5. Kogler A., Joga. Podstawy ćwiczeń fizycznych, Liga Higieny Psychicznej, Jelenia Góra 1990.
6. "Joga i medytacja dla dzieci w wieku przedszkolnym" - wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Sieradzu, Sieradz 1995.
Irena Świątkowska
Nauczycielka publicznego przedszkola nr 10 w Zduńskiej Woli

Zdjęcia: Bernard Borowy, pochodzą za z zajęć grupy dziecięcej w szkole Joga Żoliborz, Warszawa
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Książka Leczenie Żywieniem - bestseller z praktycznymi poradami

Takich książek nam własnie potrzeba! Wreszcie dochodzą do głosu lekarze praktycy, którzy promują leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktykę zdrowotną w oparciu o właściwą, zrównoważoną dietę. Dietę opartą na prostych zasadach, łatwo dostępnych i nieprzetworzonych produktach. Czytelnik znajdzi...

YOU GOT HACKED BITCH

Recruitment for the 3rd Edition of Integral Yoga Teacher Training is underway! The teacher's course is designed for people who want to gain practical skills and reliable knowledge about various yoga paths and systems under the guidance of the best specialists in Poland. The acquired qualifications a...

Opowieści Sztuki Życia: Pływaniologia

Książka "Sztuka życia. Medytacja Vipassana wg nauk S.N.Goenki", to publikacja, w której osoby zainteresowane medytacją wglądu, znajdą o niej najważniejsze informacje oraz odpowiedzi na pytania, pojawiające się szczególnie przed decyzją o wzięciu udziału w 10-dniowym kursie medytacji Vipassana (więce...

Dlaczego warto jeść czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną leczniczą - na odporność, nadciśnienie, stany zapalne zatok i oskrzeli. ...

Zostań w domu z Joga-joga.tv

Joga-joga.tv to Twoje osobiste studio jogi. Ponad 250 sesji do ćwiczenia jogi w domu, zajęcia dla początkujących, odchudzających się oraz dbających o plecy i kręgosłup. Jesteśmy z Tobą wszędzie tam gdzie jest internet....

Joga on-line jak wybrać ? Ranking

Zadajemy sobie wszyscy pytanie jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości ? Czy po prostu przeczekać, czy jak najszybciej dostosować się do nowej sytuacji? Co będzie dalej z naszą jogową branżą, która funkcjonuje głównie na bazie zajęć grupowych?...

Na wirusa nie ma leku! Rozwiązaniem jest wyłącznie nasz układ odpornościowy – jak go wzmocnić?

Wszystkie media na świecie mówią obecnie niemal wyłącznie o koronawirusie. Obserwujemy rosnące zjawisko paniki, gdyż telewizja i media społecznościowe nie szczędzą nam danych o wzrastających słupkach ofiar śmiertelnych zakażenia. Zamiast wpadać w rytm lęku i czekać "na swoją kolej" – przystąpm...

Wywiad z Wiktorem Morgulec - Wybory jogina. Joga Magazyn Marzec

Czy osoby, które praktykują jogę, powinny mieć dystans do świata? Także do tego, co dzieje się w polityce? Czy wolno im mieć poglądy. A jeśli tak, to jakie? I dlaczego? Poniżej zamieszczamy wywiad z Wiktorem Morgulcem zaczerpnięty z magazynu Joga. ...

Zwiększ odporność dzięki Metodzie Wima Hofa

Wim Hof to człowiek lodu, który łamie wszelkie prawa natury. Wydaje się, że jest nadczłowiekiem, potrafi spędzić 2 godziny zanurzony w lodzie czy przebiec maraton na pustyni bez żadnego łyka wody. Naukowcy sądzili, że są to wyłącznie jego nadzwyczajne umiejętności, ale Wim udowodnił, że każdy może s...

Jak medytować i czym jest medytacja?

W ostatnim czasie naukowcy coraz chętniej badają wpływ medytacji na człowieka, dzięki czemu nie jest ona niezrozumiałą i ezoteryczną praktyką. Coraz więcej zwykłych ludzi zaczyna medytować, są to zarówno biznesmeni jak i młode mamy. Medytacja trafia zarówno do dużych firm (szczególnie z branży IT np...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lipca 2020
Następne
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, książki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ciąży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jogą podróżowanie po Azji
LikeSoft