Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga w modelu fizjoterapeutycznym dla osób po 50 roku życia. Marek Migała

  • czwartek, 12 marca 2009
  • autor: Marek Migała
Wielkim bogactwem człowieka jest możliwo¶ć swobodnego i bezbolesnego poruszania się w ¶rodowisku. Wraz z upływem lat sprawno¶ć fizyczna człowieka dojrzałego maleje, zaczynaj± się pojawiać problemy z funkcjonowaniem narz±du ruchu, a przez to z wykonywaniem codziennych czynno¶ci.
seniorzy
Już nie pochylamy się bez problemów podczas zakładania butów, coraz większ± trudno¶ć sprawia nam dłuższe stanie, a nawet leż±c, bol± krzyże i biodra. Mię¶nie trac± swoj± siłę i elastyczno¶ć, stawy reaguj± bólem na próby trudniejszych ruchów. Ciało staje w opozycji do naszych fizycznych potrzeb i oczekiwań. Powoli znikaj± z naszej ¶wiadomo¶ci takie pojęcia jak: swobodny bieg, taniec, gra w piłkę, a pojawia się lęk i poczucie, że już nie dajemy rady. Stajemy przed konieczno¶ci± podjęcia decyzji, czy się poddać i ubrać to w intelektualny slogan typu: „staro¶ć nie rado¶ć”, czy też zacz±ć systematycznie ćwiczyć.
Ruch fizyczny jest konieczny do prawidłowego ukrwienia mię¶ni, pomaga dostarczyć składników organicznych i nieorganicznych wchodz±cych w skład ko¶ci, zapewnia prawidłowe odżywienie powierzchni stawowych. Wiele osób tłumaczy swoj± niechęć do ćwiczeń fizycznych wykonywaniem prac domowych, pracami na działce lub w ogrodzie. Często pada stwierdzenie: „ no przecież ja się ruszam… myję naczynia, odkurzam, skopałem działkę, podlewam ogród”.
Tego typu ruch jest niewystarczaj±cy, ma często jednostronny, ograniczony charakter, wykonywany jest w sposób nawykowy z często nieprawidłowym wykorzystaniem funkcji naszego ciała.
seniorzy2
Brak ruchu, nadmierne przeci±żenia - wadliwa postawa ciała, długotrwałe przebywanie w jednej pozycji, stres, predyspozycje genetyczne, zła dieta - przyczyniaj± się do powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów.
Zmiany takie przybieraj± różne formy: tworz± się osteofity, ubytki w chrz±stce stawowej, dyskopatia, czyli szczeliny w pier¶cieniu włóknistym, wchodz±cym w skład dysku i odwodnienia j±dra miażdżystego. Zmiany zwyrodnieniowe nie tylko pozbawiaj± nas swobodnego ruchu, ale też daj± liczne wrażenia bólowe.
Ważnym czynnikiem negatywnie wpływaj±cym na działanie mię¶ni i stawów jest również stres. Napięcie psychiczne podnosi napięcie układu nerwowego, a tym samym wielu elementów wchodz±cych w skład narz±du ruchu, m.in. mię¶ni, wi±zadeł. Stan napięcia psychicznego przekładaj±c się na napięcie w ciele fizycznym wywołuje chroniczne zmęczenie i przyspiesza zmiany zwyrodnieniowe stawów. Mózg człowieka poddany długotrwałemu napięciu traci umiejętno¶ć rozróżniania kiedy ciało jest napięte, a kiedy się rozluĽnia. Mocne, traumatyczne przeżycia mog± doprowadzić do zmiany krzywizny kręgosłupa, np. tzw. „wdowi garb” po stracie osoby bliskiej. Obserwuje się u ludzi, którzy maj± problemy natury lękowej znaczn± sztywno¶ć obszaru karku, zwi±zan± najprawdopodobniej z nadmiern± kontrol±.
W leczeniu schorzeń narz±du ruchu bardzo ważna jest autoterapia, czyli samodzielne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Jednym z modeli autoterapii jest joga, coraz czę¶ciej zalecana przez terapeutów manualnych i fizjoterapeutów.
seniorzy3
Dlaczego joga?
Joga w metodzie B.K.S. Iyengara opiera się na precyzji wykonywania asan, dzięki czemu można docierać do miejsc w ciele, które stanowi± pocz±tek powstawania dolegliwo¶ci bólowych i ograniczeń ruchowych.
Wzmożona intensywno¶ć wykonywanych pozycji w istotny sposób pomaga oddziaływać nie tylko na mię¶nie, ale również na strukturę wi±zadeł stawowych, które s± bardzo bogatymi strefami informacji o przyczynach naszych dolegliwo¶ci. Taki sposób oddziaływania na narz±d ruchu daje możliwo¶ć odtworzenia naturalnej ruchomo¶ci w stawach poprzez przywracanie prawidłowego napięcia i długo¶ci wi±zadeł, torebek stawowych i mię¶ni. Wykonuj±c pozycje - asany nie ograniczamy się tylko do pracy z jedn± okre¶lon± czę¶ci± naszego ciała, np. biodrami, ale układamy ciało jako harmonijn± cało¶ć.
Zrozumienie struktury ciała jako cało¶ci pomaga nam poznać, które czynniki działaj± na nas negatywnie i jak możemy sobie sami pomagać.
Symetryczna praca przywraca równowagę statyczn± pozwalaj±c odci±żyć narz±d ruchu, a w szczególno¶ci kręgosłup. Ci±gła praca w pozycji wzmacnia strukturę mięsni z jednoczesnym zachowaniem ich prawidłowej długo¶ci i elastyczno¶ci.
seniorzy4
Joga jest systemem integracyjnym, pomagaj±cym odtworzyć i utrzymać wła¶ciwe relacje między narz±dem ruchu, układem nerwowym i narz±dami zmysłów. Swobodne układanie ciała w różnych pozycjach pozwala stymulować narz±d równowagi i dostarcza mózgowi wielu bodĽców tzw. czucia głębokiego z mię¶ni i stawów. Odczucia dostarczane przez ciało podczas ćwiczenia bardzo pozytywnie wpływaj± na wzmocnienie psychiki, co z pewno¶ci± przyda się w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Korzystaj±c z mojego wieloletniego do¶wiadczenia praktycznego w fizjoterapii i praktyce jogi, mogę z cał± pewno¶ci± stwierdzić, że systematyczne i regularne ćwiczenia jogi pozwalaj± cieszyć się dobr± sprawno¶ci± do póĽnych lat życia. Jest to wielki skarb, zwłaszcza dla ludzi starszych, dzięki któremu mog± w dalszym ci±gu w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
Marek MigalaMarek Migała
Dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara. Specjalista rehabilitacji z kilkunastoletnim do¶wiadczeniem terapeutycznym (w 1993 rozpocz±ł pracę jako medyk). Jogę praktykuje od 1991 (22 lata), od 1997 (16 lat) uczy.
Prowadzi m.in. zajęcia zdrowie kręgosłupa oraz joga po 50-tce.
Tekst pochodzi ze strony Joga! Centrum Adama Bielewicza
www.joga.net.pl
zdjęcia autorstwa Pauliny Lubawskiej pochodz± z zajęć prowadzonych przez Justynę Moćko
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft