Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Asany w szpitalu? Inga Izabela Dańkowska

  • wtorek, 11 sierpnia 2015
  • autor: Inga Izabela Dańkowska
„Wpływ praktyki jogi na zdrowie kobiet w ci±ży i przebieg porod”- pionierskie badania w szpitalu ¶w.Zofii w Warszawie" 
Asany w szpitalu 
Współczesna medycyna podkre¶la dobroczynny wpływ jogi na kobiety w tak ważnych dla nich okresach jak ci±ża i połóg. W krajach Europy zachodniej zajęcia z tej dziedziny na dobre zago¶ciły w harmonogramach przyszłych mam. Mamy nadzieję, że podobna sytuacja wkrótce zaistnieje w Polsce.
 RUCH I RELAKS W CIˇŻY
 W ci±ży, szczególnie kiedy jeste¶my zmęczone, chętnie leniuchujemy na wygodnej kanapie. Brak lub nadmiar słońca, hormony czy nieznane "nowe" stany emocjonalne wpływaj± na zmiany nastroju. Czasami pojawiaj± się też typowe dolegliwo¶ci jak nudno¶ci lub wzmożony apetyt. Stawy i kręgosłup, które musz± stopniowo znosić coraz większy ciężar, sprawiaj±, że czujemy się ociężałe.
Wtedy warto zainteresować się Jog±.
 Specjalistyczne zajęcia jogi prenatalnej, które nie tylko skoncentrowane s± na potrzebach ci±ży, ale również przygotowuj± kobietę do porodu fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, s± doskonałym dopełnieniem szkoły rodzenia.
 • Ćwiczenia jogiczne wzmacniaj±c kręgosłup, wpływaj± na elastycznosć i ¶wiadomosć ciała, co póĽniej ułatwia wybór najodpowiedniejszych pozycji porodowych.
• Rozbudzone poczucie wiary we własne siły i możliwosci, techniki oddechu oraz relaksu pozwalaj± na lepsz± kontrolę bólu czy stanów emocjonalnych.
• ¦wiadomy i zsynchronizowany z rytmem skurczów porodowych oddech powoduje, że skurcze s± bardziej wydajne, odczuwanie bólu jest minimalizowane, a użycie srodków przeciwbólowych może okazac się niepotrzebne.
• Spokój i opanowanie zapewniaj± kobiecie efektywn± współpracę z lekarzami i położnymi.
 Joga prenatalna nie wymaga żadnego wcze¶niejszego do¶wiadczenia. Zawiera wył±cznie bezpieczne ćwieczenia fizyczne, techniki oddychania i relaksu.
 Praktykę można rozpocz±ć już w 15 tygodniu ci±ży (pod warunkiem, że nie ma przeciwskazań medycznych) i kontynuować aż do porodu, w trakcie którego wykorzystamy to, czego nauczyły¶my się wcze¶niej.
Panie, które praktykuj± jogę prenataln±, zaskakuj±co szybko wracj± do kondycji fizycznej po porodzie.
Asany w szpitalu
 JOGA NA TRUDNE DNI
 W Polsce historia i ¶wiadomo¶ć Jogi jest jeszcze stosunkowo młoda.
Wiele osób utożsamia j± jedynie z fizyczno¶ci±, giętko¶ci± ciała, a niektórzy nawet z religi±.
Należy jednak pamiętać, że joga jest starożytnym holistycznym systemem, pozwalaj±cym na stworzenie harmonii miedzy ciałem, umysłem i sercem. Stan owej harmonii jest szczególnie ważny, kiedy odczuwamy niepewno¶ci i niepokoje zwi±zane z ci±ż± i macierzyństwem. Czas, w którym rodzi się miło¶ć macierzyńska przepełniony jest bowiem zarówno wielk± doz± rado¶ci jak i troski. Zdarzaj± się stany lękowe, obawy przed porodem i sprostaniem nowemu wyzwaniu jakim jest macierzyństwo.
 Zajęcia jogi dla kobiet w ci±ży i po ci±ży w krajach Europy Zachodniej ciesz± się duża popularno¶ci± (szczególnie na terenie szpitali). Te specjalistyczne zajęcia, do których zalicz± się joga w ci±ży i poporodowa, wymagaj± dodatkowej wiedzy i do¶wiadczenia, które nauczyciel jogi ogólnej musi nabyć studiuj±c specjalistyczne moduły. Niestety w naszym kraju s± one jeszcze niedostępne. Dlatego wybieraj±ć się na jogę w ci±ży czy po połogu warto upewnić się, czy nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje i do¶wiadczenie, bo joga w tych okresach rz±dzi się innymi zasadami i wymogami.
 Asany w szpitalu
 Z DZIDZIUSIEM PRZY BOKU
 Po 9 miesi±cach nadchodzi w końcu ten wyczekiwany dzień, w którym po raz pierwszy spotykamy nasze ukochane dziecko. Wszystkie troski i obawy znikaj±. Od tej pory perspektywa patrzenia na ¶wiat diametralnie zmienia się. Miło¶ć wypełnia cał± przestrzeń w koło nas. Godzinami wpatrujemy się w potomka, uważnie studiuj±c każdy milimetr ciała.
 Sze¶ć tygodni po porodzie powoli odzyskujemy siły witalne. To czas, kiedy możemy ponownie rozpocz±ć praktykowanie jogi, tym razem już w towarzystwie dziecka.
Relatywnie szybko odczujemy, że joga ułatwia nam powrót do kondycji fizycznej i psychicznej. Zmniejsza napięcie mię¶ni i dyskomfort, który odczuwamy w okresie porodowym: na przykład ból ramion, szyi czy pleców. Wzmacnia i stabilizuje mię¶nie. Spokojne chwile relaksu łagodz± zmęczenie, stres i wyciszaj± umysł oraz pozwalaj± pogłębić wieĽ z nowo narodzonym dzieckiem.
Nie bez znaczenia jest również to, iż na zajęciach jogi poporodowej, spotkamy inne mamy z dziećmi, które przechodz± przez podobne do¶wiadczenia. Ich wsparcie i wzajemna wymiana przemy¶leń okazuj± się bardzo cenne w tym okresie wielkich zmian.
Asany w szpitalu 
 PIONIERSKIE BADANIA w szpitalu ¶w.Zofii w Warszawie
 Szpital ¶w. Zofii w Warszawie jest prekursorem specjalistycznych zajęć jogi dla kobiet w ci±ży oraz jogi poprodowej w Polsce.
W sierpniu 2015 min±ło już 2,5 roku od pierwszych zajęć jogi. Pierwsze uczestniczki powitały na ¶wiecie swoje dzieci, wiele z nich kontynuuje ćwiczenia, przychodz±c z maluchami na jogę poporodow±.
Dużym atutem przemawiaj±cym za obecno¶ci± zajęć jogi na terenie szpitala, jest bliska obecno¶ć fachowego personelu medycznego, który w każdej chwili służy pomoc±, zapewnia zarówno kobietom w ci±ży, jak i młodym matkom, poczucie bezpieczeństwa.
 W lutym 2015 szpitalu ¶w.Zofii w Warszawie rozpocz±ł badania: „Wpływ praktyki jogi na zdrowie kobiet w ci±ży i przebieg porodu”. To pierwsze takie badania w Polsce i Europie Centralnej.
 Inspiracj± do nich było badanie: Effects of antenatal yoga on maternal anxiety and depression: a randomized controlled trial” przeprowadzone pod kierunkiem Jamesa J. Newhama, Ph.D., Institute of Health & Society, Newcastle University we współpracy z Maternal and Fetal Health Research Centre, Manchester Academic Health Sciences Centre, University of Manchester.
Asany w szpitalu 
W wyniku badania stwierdzono, iż joga prenatalna może wpływać na zmniejszenie lęku przed porodem oraz zapobiec wzrostowi objawów depresyjnych.
 Zespół badawczy szpitala ¶w.Zofii jest przekonany, że polskie badanie również potwierdzi, że praktyka jogi w ci±ży ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety oraz na przebieg porodu; że kobiety praktykuj±ce jogę:
 • czę¶ciej rodz± siłami natury
• rzadziej wymagaj± podania znieczulenia zewn±trzoponowego (wyższy próg tolerancji bólu)
• odczuwaj± obniżony poziom stresu i lęku przed porodem
• czas porodu jest krótszy
• czas pobytu pacjentki w szpitalu skraca się
• rzadziej następuje pękniecie / nacięcie krocza
• powrót do kondycji jest relatywnie szybszy w porównaniu do kobiet, które nie praktykowały jogi
 Jest nadzieja, że wyniki badania szpitala ¶w, Zofii w Warszawie nakłoni± i inne szpitale w naszym kraju do wprowadzania specjalistycznych zajęć jogi prenatalnej i postnatalnej na terenie swoich placówek.
Asany w szpitalu 
 
Asany w szpitalu 
 Brytyjskie Koło JogiInga Izabela Dańkowska - Autorka artykułu, po 17 latach w UK, w 2012 roku wróciła do Polski, aby rozpowszechniać styl BWY. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. 
Jej „misj±” jest wprowadzenia specjalistycznych zajęć jogi w ci±ży i poporodowej w Polsce, szczególnie na terenie szpitali. Od 2013 prowadzi zajęcia Jogi dla kobiet w ci±ży i po porodzie (zarówno w języku polskim i angielskim) w szpitalu ¶w.Zofii, ul.Żelazna 90, Warszawa, który jest prekursorem takich zajęć w Polsce! (www.edukacja.szpitalzelazna.pl)
W niedalekiej przyszło¶ci chce się zaj±ć kształceniem nauczycieli jogi prenatlnej i postnatalnej.
Kwalifikacje Ingi to: Dyplom BWY Nauczyciela Jogi, Dyplom Jogi Prenatalnej, Poporodowej, Jogi dla Dzieci, jak również Jogi dla Dzieci Specjalnej Troski.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft