Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade

  • sobota, 5 kwietnia 2014
  • autor: Hanna Gryzińska-Onifade
Cukrzyca to uogólniona choroba metaboliczna, charakteryzuj±ca się zaburzeniami w przemianach węglowodanów (cukrów). Cukrzyca typu II jest najczę¶ciej występuj±c± postaci± cukrzycy i należy do chorób cywilizacyjnych. Dotyka 5 - 10% osób w krajach wysoko rozwiniętych i jest problemem nie tylko ludzi starszych, ale również młodzieży. Jak to zwykle bywa z chorobami cywilizacyjnymi, jak dot±d nie wiadomo jakie s± przyczyny ich powstawania. W przypadku cukrzycy zaobserwowano parę czynników, które wyraĽnie wspomagaj± jej rozwój (tzw. czynniki ryzyka):
- otyło¶ć i nadwaga
- występowanie cukrzycy w rodzinie
- niewła¶ciwa dieta
- wiek
- mała aktywno¶ć fizyczna
- choroby układu sercowo-naczyniowego
- zaburzenia przemian cholesterolu i inne.
 W cukrzycy typu II zaburzone jest:
1. działanie insuliny tzw. insulinooporno¶ć - co oznacza, że glukoza we krwi mimo obecno¶ci insuliny, nie jest wchłaniana przez tkanki;
2. wydzielanie insuliny - w pocz±tkowym okresie trzustka wydziela zwiększone ilo¶ci insuliny, a w póĽniejszym zmniejszone na skutek nadmiernego obci±żenia.
W wyniku choroby uszkodzone zostaj± naczynia krwiono¶ne, szczególnie naczynia włosowate, co prowadzi do bardzo poważnych powikłań:
- ¶lepota
- neuropatia
- choroby serca
- niewydolno¶ć nerek
- niewydolno¶ć w±troby
- martwica kończyn (tzw. stopa cukrzycowa)
- udary i inne.
Leczenie konwencjonalne polega na wdrożeniu diety cukrzycowej, ci±głej kontroli poziomu cukru we krwi, oraz dożywotniej farmakoterapii (leki doustne i insulina).
 
TERAPIA NATURALNA, jak± jest JOGA, podchodzi do sprawy odmiennie. Po pierwsze sięga do przyczyn, bo przecież "nie ma dymu bez ognia". Po drugie traktuje człowieka jako wielopoziomow± cało¶ć, dochodzenie do zdrowia jako proces, a symptomy choroby jak wołanie naszego ciała o pomoc. 
JOGA to potężne narzędzie!
Do uzdrowienia naszego ciała wystarcz±:
JAMY i NIJAMY - czyli najbardziej podstawowa higiena moralna i higiena ciała,
ASANY - czyli ruch i pozycje ciała oraz PRANAJAMY - czyli oddech i ćwiczenia oddechowe.
 W tym miejscu chciałam podkre¶lić, że gdy mamy do czynienia ze wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi, na pierwszy plan w leczeniu wychodz± Jamy i Nijamy, często przez nas niedoceniane, wręcz pomijane. A przecież jogini nie bez przyczyny uznawali je za dwa pierwsze, a nie ostatnie, stopnie jogi!!!
 Poniżej przedstawiam moj± propozycje planu działania w cukrzycy :
JAMY I NIJAMY:
1. Podjęcie odpowiedzialno¶ci za siebie i za swoje zdrowie - punkt absolutnie niezbędny!
2. Chęć działania i podjęcia trudu zwi±zanego z procesem zdrowienia.
3. Unikanie toksyn, nie tylko oczywistych trucizn jak alkohol, narkotyki czy papierosy, ale wszelkiego rodzaju żywno¶ci wysokoprzetworzonej (niestety, mniej przetworzonej, również!). Kosmetyki, ¶rodki czysto¶ci, sprzęty domowe, woda, powietrze, w zasadzie cały otaczaj±cy nas ¶wiat, jest wysokotoksyczny i coraz trudniejszym staje się zachowywanie choć minimalnej czysto¶ci. Nie mniej jednak jest to pierwszy, podstawowy i niezbędny punkt, gdy chcemy uchronić siebie i nasze dzieci przed chorobami cywilizacyjnymi.
4. Oczyszczenie z toksyn i odkwaszenie organizmu - kolejny, obowi±zkowy punkt, szczególnie je¶li już chronicznie chorujemy, bo to oznacza, że mamy w ¶rodku ¶mietnik! Z takim balastem trudno się wznie¶ć. Metod oczyszczania jest wiele. O wielu pewnie nie słyszałam, ale te, które mogę polecić bo sama je stosowałam lub zetknęłam się z osobami, które z nich korzystały, to terapia Andreasa Moritza czy dr Gersona, dieta dr D±browskiej, głodówka lecznicza i zioła. Zaznaczam, że warto znaleĽć terapeutę, który zajmuje się jedn± z terapii, aby leczenie przebiegło pozytywnie.
5. Naturalne, zdrowe odżywianie. Najprostsza definicja naturalnego odżywiania to pokarm: ¦WIEŻY, SUROWY, DOJRZAŁY, ORGANICZNY i POCHODZENIA RO¦LINNEGO. Zdaję sobie sprawę, że niełatwo tak się odżywiać, szczególnie, gdy po uszy tkwimy w zachodnim stylu życia. Jednak, gdy już wyhodowali¶my sobie cukrzycę, na pierwszy plan wysuwa się to, co warto od razu wcielić w życie:
 a) NIE SPOŻYWAĆ PAFINOWANYCH TŁUSZCZY. Blokuj± przepuszczalno¶ć błon komórkowych powoduj±c insulinooporno¶ć: wszystkich rafinowanych olejów; utwardzonych tłuszczów np. margaryny; większo¶ci tłuszczów zwierzęcych (wyj±tek stanowi masło, szczególnie masło przetopione - hinduskie gee w niewielkich ilo¶ciach); słodyczy, gdyż zwykle zawieraj± tłuszcze utwardzone i do tego rafinowany cukier. Można i trzeba spożywać w niewielkich ilo¶ciach: oleje tłoczone na zimno, jak olej kokosowy, olej sezamowy, oliwa z oliwek oraz masło.
 b) MOCNO OGRANICZYĆ SPOŻYWANIE (lub w ogóle nie je¶ć) BIAŁEK ZWIERZĘCYCH (mięso; drób; ryby; jajka; wszystkie przetwory mleczne) - s± to białka bardzo skondensowane, a duże ilo¶ci białka w płynie międzykomórkowym, wzmagaj± insulino oporno¶ć
 c) NIE SPOŻYWAĆ RAFINOWANYCH WĘGLOWODANÓW (biały cukier i słodycze; biała m±ka i białe pieczywo, makarony) - pozbawione błonnika mocno zaburzaj± wchłanianie i metabolizm cukrów, co przy już zaburzonym w cukrzycy wchłanianiu glukozy z krwi, powoduje bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia: hiperglikemię, a w następstwie hipoglikemię
 d) JE¦Ć BARDZO DUŻO WARZYW, PEŁNYCH ZBÓŻ, NASION, ORZECHÓW I OWOCÓW W zaawansowanej cukrzycy pocz±tkowo trzeba uważać ze spożywaniem owoców, szczególnie słodkich, bo szybko się wchłaniaj± z przewodu pokarmowego, powoduj±c hiperglikemię
 Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
ASANY:
Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
1. POZYCJE ODWRÓCONE dzięki ułożeniu ciała i pracy grawitacji, pozycje odwrócone bardzo silne wpływaj± na nasz oddech (szczególnie stanie na głowie wykonywane kilka minut) i na pracę gruczołów wewn±trzwydzielniczych (szczególnie ¶wieca). A jako¶ć oddechu i układ hormonalny to filary naszego metabolizmu
Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
 2. SKRĘTY, WYGIĘCIA DO TYŁU, „BRZUSZKI” poprzez zmianę ci¶nienia w jamie brzusznej i stymulację nerwów układu współczulnego w rejonie dolnego-piersiowego i lędĽwiowego kręgosłupa, wspomagaj± ukrwienie i pracę trzustki - narz±du wydzielaj±cego insulinę oraz w±troby, jelit i nerek, które tak ciężko pracuj± nad utrzymaniem równowagi metabolicznej organizmu. (Np. mariciasana III, mostek, wygięcie w tył na krze¶le, okręt i półokręt, urdvapadasana i inne.)
Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
 3. 108 POWITAŃ SŁOŃCA warto czasami trochę się zmęczyć i spocić. Wysiłek aerobowy trwaj±cy dłużej niż 15 minut, ma dobroczynny wpływ na wszystkie przemiany metaboliczne (w tym przemiany cukru), dotlenia wszystkie zakamarki naszego ciała, a wraz z potem pozbywamy się jakiej¶ czę¶ci toksyn. Osoby, którym stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie tej sekwencji, równie wielkie korzy¶ci odnios± udaj±c się na przynajmniej trzydziestominutowy marsz, bieg czy przejażdżkę rowerem.
Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
 4. RELAKS ci±gły stres: napięcie, niepokój czy po¶piech, pobudzaj± wydzielanie tzw. hormonów stresu (m.in..adrenaliny) „przeł±czaj±c” nieustannie nasz organizm na tryb awaryjny: „walcz lub uciekaj”, zamiast spokojnie pozostawać w trybie: „żyj i b±dĽ szczę¶liwy”, gdzie wszelkie przemiany metaboliczne przebiegaj± bez zakłóceń. (Np.: savasana, suptabadhakonasana, suptavirasana, pies z głow± w dół na linie, wiszenie na linie, ¶wieca na krze¶le i każda inna pozycja, w której czujemy się zrelaksowani).
 PRANAJAMY I ODDECH:
1. Oddychamy przez nos - ZAWSZE!!! (wdech i wydech):
- podczas wykonywanych asan czy innych ćwiczeń statycznych, niezależnie od ich intensywno¶ci (lepiej zrezygnować z trudnych i bardzo wysiłkowych ćwiczeń, niż zacz±ć oddychać przez usta!)
- podczas asan dynamicznych np. powitania słońca, podczas marszu, biegu czy jazdy na rowerze.
- najlepiej nauczyć się ZAWSZE oddychać przez nos tzn. gdy siedzimy, idziemy, jedziemy, ¶pimy...
 2.Oddychamy torem przeponowym (najlepiej, aby pracować tylko przepon±, bez angażowania mię¶ni wspomagaj±cych):
- można to ćwiczyć we wszystkich asanach z „zablokowanym" pasem barkowym , gdyż niemożliwy jest wtedy oddech torem piersiowym.
- ¶wiadomie utrzymywać "otwart±" klatkę piersiow± podczas oddychania w innych pozycjach (krótko mówi±c nigdy się nie garbimy, a podczas wdechu nie przesuwamy ramion w kierunku uszu), np.: - tadasanie, trikonasanie, virasanie, padmasanie itd..
 3. Wydech to akt bierny - w dowolnej pozycji relaksowej skupiamy się, aby podczas wydechu całkowicie i zupełnie się rozluĽnić
 4. Pranajamy i ćwiczenia oddechowe:
- ujjayi-pranajama z WYDŁUŻENIEM wdechu i wydechu (NIE POGŁĘBIENIEM!!! lub zatrzymaniem oddechu po wydechu)
- viloma-pranajama (zwracamy uwagę, aby przerywany wdech i wydech nie były głębsze niż podczas zwykłego oddychania).
Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
 Nota prawna: Artykuł prezentuje wył±cznie prywatne zdanie autora. Nie można go traktować jako porady medycznej, a zastosowanie wszelkich rad powinno się skonsultować ze swoim lekarzem prowadz±cym. W naszym kraju tylko lekarze maj± prawo Cię leczyć. Każda z przedstawionych tu informacji oparta jest na mojej najlepszej wiedzy i własnym do¶wiadczeniu. B±dĽ na tyle odważny, weĽ odpowiedzialno¶ć za siebie i wyrusz we własn± drogę ku uzdrowieniu .
 
Hania Gryzinska-Onifade z zawodu fizjoterapeutka, a od 10 lat nauczycielka jogi. Od wielu lat zgłębia tajniki szeroko pojętego zdrowia, wytrwale studiuj±c nauki wschodu jak i zachodu, poszukuj±c odpowiedzi w tradycjach leczniczych Azji, Afryki, obu Ameryk i Europy, jednocze¶nie bacznie ¶ledz±c doniesienia naukowe XXI w. Jogę traktuje jako najlepsz± i najpełniejsz± Terapię Naturaln±. Założycielka Centrum Edukacji Zdrowotnej - BWINO w Warszawie.
 Cukrzyca typu II (Diabetes Mellitus typi 2) Hanna Gryzińska-Onifade
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft