Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jak się pozbyć napięć w ciele. Technika Alexandra

  • czwartek, 5 sierpnia 2010
  • autor: Inga Schorowska
Jak odwrócić skutki odruchu stresu, zniwelować napięcie mię¶ni i oduczyć szkodliwych nawyków ruchowych? A tym samym pozbyć się migreny, bezsenno¶ci, depresji, zaburzeń oddychania, trawienia i kr±żenia? Sposób na te i inne dolegliwo¶ci znalazł Frederick Matthias Alexander.
Frederick Matthias Alexander był australijskim aktorem, miło¶nikiem Szekspira. Realizuj±c swoj± pasję zrobił błyskawiczn± karierę, aż do momentu, gdy z nieznanych przyczyn zacz±ł tracić głos. Zacz±ł szukać pomocy u lekarzy i terapeutów, lecz wszelkie proponowane przez nich metody przynosiły tylko chwilow± poprawę. Zdesperowany dysfunkcj± swojego głównego narzędzia pracy zacz±ł sam poszukiwać przyczyny problemu. Obserwuj±c siebie w lustrze, zauważył, że w reakcji na stres zwi±zany z występem nie¶wiadomie napinał mię¶nie szyi i karku do tego stopnia, że utrudniało to lub nawet uniemożliwiało emisję głosu. Przy okazji dostrzegł odruchowe wzorce napięcia mię¶ni całego ciała, uruchamiane w sytuacji stresowej. Zauważył też, że te wzorce były wspólne dla wszystkich ludzi.
Było to decyduj±ce odkrycie, które zapocz±tkowało pracę F.M. Alexandra pocz±tkowo z własnym ciałem, a następnie z innymi osobami, cierpi±cymi na problemy spowodowane nadmiernym napięciem. System odwracania skutków odruchu stresu i oduczania szkodliwych nawyków ruchowych znany jest jako Technika Alexandra. Jest to bardziej metoda reedukacji, niż terapia, mimo iż przynosi szybk± ulgę w ostrych i chronicznych dolegliwo¶ciach spowodowanych stresem, nadmiernym napięciem mię¶ni, nieprawidłowymi nawykami ruchowymi, a także w problemach po¶rednio z nich wynikaj±cych, takich jak migreny, bezsenno¶ć, depresje, zaburzenia oddychania i trawienia, problemy z kr±żeniem i innych.
Reedukacja polega na przywracaniu równowagi ciała i umysłu (które traktowane s± jako psycho-fizyczna jedno¶ć), która jest stanem dla nas naturalnym i wszyscy jako małe dzieci reprezentowali¶my t± harmonię w mniejszym lub większym stopniu. W wyniku stresu, traumatycznych do¶wiadczeń i powtarzania nawyków przejętych od innych tracimy z biegiem czasu naturaln± harmonię ruchów i usztywniamy swoje funkcjonowanie w ograniczaj±cych, nieefektywnych wzorcach. Korzystaj±c z mentalnych instrukcji, zwanych „kierunkami“ i sensorycznych informacji pochodz±cych od nauczyciela, uczymy się dostrzegać i zmieniać szkodliwe wzorce ruchowe i mentalne. Większo¶ć z nich powielamy zupełnie o tym nie wiedz±c, dzięki Technice Alexandra mamy szansę u¶wiadomić sobie owe błędne nawyki. Możemy pracować tylko z tym, z czego zdajemy sobie sprawę. Usprawniaj±c zmysł kinestetyczny i propriocepcji, daj±cy nam informację o napięciu mię¶ni oraz pozycji i ruchu ciała w przestrzeni, uczymy się rozpoznawać szkodliwe reakcje i poprawiamy koordynację ruchow±.
Uczymy się też, jak uwalniać nadmierne napięcia, oddaj±c kontrolę nad ruchem naszego ciała prowadzeniu nauczyciela oraz stosuj±c mentalne kierunki, wpływaj±ce na umysł, a po¶rednio na ciało fizyczne. Technika Alexandra ma zastosowanie nie tylko w pracy artystycznej, ale także w codziennych sytuacjach, gdyż we wszystkich powtarzalnych czynno¶ciach życiowych możemy znaleĽć przykłady „nieprawidłowego użycia ciała“ (misuse), jak okre¶lał błędne nawyki F.M. Alexander. Szkodliwe nawyki występuj± zwykle w działaniach tak częstych, że zazwyczaj wykonywanych całkowicie automatycznie, jak siadanie i wstawanie z krzesła, chodzenie, mówienie, podnoszenie przedmiotów.
Nieprawidłowe użycie ciała spowodowane jest „błędnym postrzeganiem zmysłowym” (faulty sensory perception), objawiaj±cym się traktowaniem sytuacji patologicznej jako normalnej, natomiast przywrócenie stanu równowagi odbierane jest jako odchylenie od normy. Przykładowo osoba stale pochylaj±ca głowę w prawo nie będzie odczuwała tej pozycji jako asymetrycznej, natomiast gdy kto¶ ustawi jej głowę w pionie, będzie mieć wrażenie nadmiernego wychylenia głowy w lewo. Ta sama sytuacja dotyczy wszelkich innych zaburzeń postawy i wynika z przyzwyczajenia układu nerwowo-mię¶niowego do nieprawidłowego stanu. Nauczyciel Techniki Alexandra jest w stanie zauważyć te błędne wzorce i usprawnić postrzeganie zmysłowe ucznia tak, że zaczyna ono ostrzegać o nieprawidłowym użyciu ciała. Oczywi¶cie jest to proces, który wymaga czasu i powtórzeń, ponieważ odwracamy efekt nawyków kształtowanych przez wiele lat. Warto jednak podj±ć t± próbę, choćby ze względu na poczucie natychmiastowej ulgi w dolegliwo¶ciach i niespodziewanej przyjemno¶ci, odczuwanej zawsze wtedy, gdy używamy swojego ciała we wła¶ciwy sposób. Organizm funkcjonuj±cy zgodnie ze swoimi możliwo¶ciami działa bardziej efektywnie, nie powoduj±c upo¶ledzenia żadnej czynno¶ci fizjologicznej, a każdy ruch i pozycja jest Ľródłem rado¶ci. Zdrowe ciało porusza się z wdziękiem, bez zbędnego wysiłku i jest wolne od ograniczeń wynikaj±cych z nieu¶wiadomionych nawyków.
Technika Alexandra działa nie tylko na funkcje ciała fizycznego. Ze względu na współzależno¶ć ciała i umysłu, cokolwiek zmienia się w ciele, wpływa na umysł i odwrotnie. Poczucie fizycznej równowagi generuje stan psychicznego wyciszenia i dystansu do spraw, które uprzednio wywoływały w nas silne reakcje emocjonalne. Jest to więc też skuteczne narzędzie pracy z niepoż±danymi stanami umysłu i może efektywnie wspierać metody psychoterapeutyczne.
W Polsce Technika Alexandra została spopularyzowana przez Magdalenę Kędzior, pierwsz± oficjaln± nauczycielkę tej metody w naszym kraju. Wci±ż jeszcze jest mało znana, głównie ze względu na ograniczon± liczbę nauczycieli. Powoli zyskuje na popularno¶ci, niektóre polskie uczelnie wprowadziły już Technikę Alexandra do programu swoich zajęć. Nadal jednak daleko nam do takich krajów jak Wielka Brytania, gdzie terapeutyczne efekty Techniki Alexandra s± doceniane w takim stopniu, że zostały objęte programem ubezpieczeń zdrowotnych jako ¶wiadczenia medyczne…
 
Inga Schorowska
Ukończyła rehabilitację na AWF we Wrocławiu, po czym studiowała w Oslo Technikę Alexandra pod kierunkiem Nigela Hornby. W 2005r została instruktorem Somayog, od tej pory prowadzi warsztaty w I.M.I. w Kullu w Indiach. Studiuje i praktykuje raja yogę w Międzynarodowym Instytucie Medytacji pod kierunkiem Swamiego Shyama w Kullu. Naucza Techniki Alexandra i Somayog na wrocławskim AWF. Więcej na www.somayoga.pl.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft