Praktyka asan dla korekcji kolan szpotawych i ko¶lawych. Maciej Wielobób
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Praktyka asan dla korekcji kolan szpotawych i ko¶lawych. Maciej Wielobób

  • ¶roda, 19 maja 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Od jakiego¶ czasu zauważam wyraĽnie większe zainteresowanie praktyk± asan jako swego rodzaju rehabilitacj± rozmaitych problemów. Pomimo dużej użyteczno¶ci jogi (nie tylko asan) w kwestiach leczniczych (rehabilitacja, leczenie, a nawet psychoterapia) mam jednak nadzieję, że tzw. „joga terapeutyczna” nie stanie jedynym nurtem praktyki. Warto przypomnieć, że nurt leczniczy w jodze klasycznej i postklasycznej wyraĽnie miał służyć przygotowaniu do dalszej praktyki, usunięciu podstawowego cierpienia zwi±zanego z dysfunkcjami ciała i zrównoważenie niezrównoważonego umysłu, generalnie rozprawienie się radżasem i tamasem na poziomie podstawowym. Jednakże ta praca dokonuje się po to, by usun±ć przeszkody (w postaci napięcia i pobudzenia) w pracy z umysłem.
Tak czy inaczej obserwuję, że ostatnio coraz bardziej no¶ny robi się temat leczenia kolan. Trudno mi powiedzieć z czym to jest zwi±zane. Oczywi¶cie leczenie kolan jest tematem bardzo rozległym, być może popełnię w najbliższym czasie bardziej ogólny artykuł na ten temat na portalu. Tym razem zajmę się tematem, który rzadko podejmuje się na gruncie terapii za pomoc± asan – a mianowicie pracę korekcyjn± z kolanami szpotawymi i ko¶lawymi, ponieważ ostatnio otrzymywałem wiele pytań na ten temat.
Nie będę tu wchodził w szeroki opis czym s± kolana szpotawe, a czym ko¶lawe. Jeżeli kto¶ ma któr±¶ z tych wad, prawdopodobnie wie o tym, a nauczyciele jogi czy fizjoterapeuci chc±cy zastosować wiedzę z tego artykułu tak czy tak musz± dodatkowo pogłębić temat. Osoby, czytaj±ce ten artykuł z czystej ciekawo¶ci odsyłam do wikipedii lub wyszukiwarek typu Google.
Leczenie kolan szpotawych czy ko¶lawych w jodze nie sprowadza się do zaaplikowania kilku asan i czekania na efekty. Ponieważ jogę (w tym terapię jog±) rozumiem jako budowanie harmonii psychofizycznej, a nie fragmentaryczn± (jak to mówi Sharat Arora – “lokaln±” pracę) trzeba na te problemy spojrzeć bardziej holistycznie. Sugeruję w zwi±zku z tym zbadać następuj±ce kierunki pracy:
a. ustawienie stóp,
b. ustawienie bioder i miednicy,
c. ustawienie kręgosłupa,
d. ogólny rozkład napięć (szczególnie systemu powięziowo-mię¶niowego) w ciele,
e. masa ciała (waga, szczególnie przy kolanach szpotawych),
f. działania i nawyki obci±żaj±ce kolana i pogłębiaj±ce problem.
Poniżej przedstawiam ogólne uwagi do powyższych podpunktów już w kontek¶cie konkretnej wady postawy.
***
Kolana ko¶lawe
a. praca z uniesieniem łuków stóp (przesunięcie wewnętrznych kostek w stronę zewnętrznych z zachowaniem docisku nasad paluchów stóp i ¶rodka pięty, z zachowaniem wydłużenia i rozszerzenia paluchów) w pozycjach stoj±cych ze stopami razem;
b. obserwacja ustawienia miednicy i zakresów w biodrach (szczególnie zakres rotacji zewnętrznej) i korekta ewentualnych nieprawidłowo¶ci;
c. obserwacja ustawienia i napięć w obrębie kręgosłupa i ewentualna korekta (ze względu na niewła¶ciwe ustawienie nóg prawdopodobnie powstan± jakie¶ wtórne problemy z kręgosłupem i prowadz±c terapię kolan musimy jednocze¶nie skorygować te wtórne napięcia, tak by póĽniej “nie psuły” naszej pracy terapeutycznej);
d. miejsca zbyt napięte należy rozluĽnić, miejsca zbyt skurczone – rozci±gn±ć, miejsca za słabe i nadmierne elastyczne wzmocnić (szczególnie w obrębie nóg, ale nie tylko – zaj±ć się należy też wtórnymi lub współtowarzysz±cymi napięciami w obrębie mię¶ni i powięzi tułowia);
e. waga ciała może wpływać na zwiększanie obci±żeń;
f. należy ograniczyć chodzenie na długich dystansach, bieganie i stanie w rozkroku;
Asany, których należy unikać lub ograniczać: pozycje stoj±ce w rozkroku
Asany, które pomog± skorygować problem: siady skrzyżne (sukhasana, svastikasana, siddhasana), gomukhasana II, półlotos i lotos (jeżeli nie wprowadzaj± napięcia w kolanach), eka pada jathara parivartanasana, vajrasana, ardha utkatasana (utkatasana I), raczej pozycje w leżeniu i siadzie niż w staniu (odci±żenie osiowe)
***
Kolana szpotawe
a. praca nad prawidłowym ustawieniem stóp i nad prawidłowym rozkładaniem ciężaru na stopach (jak również prawidłowym dociskiem stopy w pozycjach stoj±cych – docisk nasady dużego i małego palucha oraz ¶rodka pięty);
b., c. korekta ustawień bioder, miednicy, kręgosłupa, wzmocnienie mię¶ni po¶ladków i grupy  mię¶ni rotatorów zewnętrznych stawu biodrowego;
d. miejsca zbyt napięte należy rozluĽnić, miejsca zbyt skurczone – rozci±gn±ć, miejsca za słabe i nadmierne elastyczne wzmocnić (szczególnie w obrębie nóg, ale nie tylko – zaj±ć się należy też wtórnymi lub współtowarzysz±cymi napięciami w obrębie mię¶ni i powięzi tułowia);
e. zwiększona masa ciała może bezpo¶rednio pogłębiać problem;
f. należy pracować nad ustabilizowaniem przeprostów kolan, nie przesadzać z dług± prac± w pozycjach stoj±cych ze względu na obci±żanie stóp.
Asany, których należy unikać lub ograniczać: siady skrzyżne
Asany, które pomog± skorygować problem: virasana i warianty, pozycje stoj±ce w rozkroku: prasarita padottanasana, uthita trikonasana, uthita par¶vakonasana; asany wzmiacniaj±ce mię¶nie po¶ladków i rotatory zewnętrzne stawu biodrowego, np. ¶alabhasana etc., trakcja z 6 paskami (na zdjęciu).
***
Warto pamiętać, że oprócz praktyki asan nakierowanej konkretnie na korygowanie danego problemu, powinni¶my kontynuować praktykę ogólnorozwojow±, aby nie spowodować nowych dysharmonii w ciele.
- -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi i specjalist± terapii jog±. Prowadzi zajęcia i warsztaty jogi, jak również szkoli nauczycieli jogi w nurcie vinyasa krama.
Strona www Maćka (warsztaty w całej Polsce, kursy): http://maciejwielobob.pl
Strona szkoły Maćka (zajęcia w Krakowie): http://www.joga-krakow.pl
Blog Maćka:http://www.joga-blog.pl
 
Maciek kolana 2
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft